เจาะปัญหาบัญชีของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

รหัสหลักสูตร : 21/2381

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.ทำความเข้าใจเบื้องต้นกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มาที่ไป

2.วิเคราะห์ข้อมูลทำไมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับการเติบโตของธุรกิจที่ก้าวกระโดด

3.การก้าวไปของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ ก้าวไปสู่ยุคการค้าเสรี AEC ทิศทางเป็นอย่างไร

4.ประเด็นสำคัญและปัญหาข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อยในการบันทึกบัญชี

5.หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานบัญชีที่มีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

6.การจัด Promotion ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับปัญหาในการบันทึกบัญชีและทางภาษีอากร

- แถมเฟอร์นิเจอร์

- แถมบัตรกำนัล และส่วนลด

- แถมทองคำ

- แถมรถ

- แถมวอลเปเปอร์ติดผนัง

- แถมแอร์

7.ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางบัญชีที่ได้รับจากไซน์งาน

8.การบันทึกค่าใช้จ่ายในการทำถนน สโมสร รั้ว รวมไปถึงการต่อเติมหรือปรับปรุงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

9.การรับรู้รายได้-รายจ่ายของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรที่ถูกต้อง

10.สร้างไป-ขายไป จะต้องคำนวณต้นทุนโครงการอย่างไร

11.การจัดทำบัญชี ภาษีที่เกี่ยวข้อง การจัดทำสัญญาอย่างรัดกุม ต้องปฏิบัติอย่างไร

12.โครงสร้างของระบบบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ควรทราบ เช่น การขายที่ดินบ้าน อาคารชุด การให้เช่าที่ดิน การให้เช่าสำนักงาน อาคาร ศูนย์การค้า

13.การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

14.การสร้างความเข้าใจในประเด็นสำคัญเพื่อการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

15.การรับรู้รายได้ และการบันทึกบัญชีในส่วนของรายได้ การคำนวณหารายได้และกำไรขั้นต้นที่ต้องรับรู้ในแต่ละปี

16.การเก็บรายละเอียดต้นทุนโครงการ การคำนวณหาต้นทุนรวม ที่ถูกต้อง

17.กรณีศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีจากโจทย์ สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

18.การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อประกอบการตรวจสอบที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

19.การจัดทำงบการเงิน พร้อมการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

20.ประเด็นภาษีที่น่าสนใจเมื่อทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง ที่พลาดไม่ได้

21.การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับเฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีมีธุรกิจที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

22.การคำนวณภาษีนิติบุคคลสิ้นปี การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

23.ค่าใช้จ่ายทางบัญชีทำอย่างไรจึงเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ด้วย

24.ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

25.การผักภาระค่าธรรมเนียมในการโอน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กับผู้ซื้อ (ลูกค้า) เป็นผู้จ่ายจะบันทึกบัญชีและเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง

26.กิจการมีทั้งการขายอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าอาคาร พร้อมกับบริการอื่นๆ กับปัญหาการบันทึกบัญชี

27.การจ่ายเงินชดเชย กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ขายผิดสเป็ก ไม่ได้มาตรฐาน ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและภาษี

28.ค่าใช้จ่ายของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

- ค่าซินแส ดูฮวงจุ้ย - ค่าชดเชยที่จ่ายให้กับผู้ที่อยู่ในที่ดินเดิม - ค่าจ้างคนหาที่ดิน ค่านายหน้า

- ค่าตั้งศาสพระภูมิ ค่าศาสพระภูมิ ค่าทำบุญเลี้ยงพระในวันที่เปิดโครงการใหม่

- ค่าก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว

- ค่าตกแต่งอาคารสำนักงานขาย ห้องตัวอย่าง บ้านตัวอย่าง

- ค่าจัดสวน ตกแต่งสวน ส่วนกลาง

- ค่าเก็บรายละเอียดงานอสังหาริมทรัพย์ ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ค่าทาสีเพิ่มเติม

- ค่าซ่อมแซมส่วนต่างที่เสียหาย ค่าทำความสะอาด

29.การจ่ายค่าภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ อัตรา วิธีการและการบันทึกบัญชี

30.หลักเกณฑ์ การแยกสัญญาระหว่างการขายอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างที่ถูกต้องผลดีและผลเสียจากการแยกสัญญา

31.ฝึกการคำนวณต้นทุนโครงการ เพื่อการบันทึกบัญชีและเสียภาษีอย่างถูกต้อง

32.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba