สรุปประเด็นสำคัญของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs (หลักสูตรใหม่ 2562)

Course Code : 23/4929

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,350 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


สรุปประเด็นสำคัญของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของกิจการ NPAEs


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

สำหรับท่านที่ สมัครสมาชิกใหม่ และ ต่ออายุ "วารสารเอกสารภาษีอากร"
ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. - 19 เม.ย. 2562 เท่านั้น ได้รับสิทธิ์เข้าสัมมนาราคาพิเศษท่านละ 2,500 บาท (ยังไม่รวม VAT)
กรณีสมัครใหม่ / ต่ออายุ กรุณาติดต่อ : 02-555-0906-9

 

วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2562
2. ทิศทางการปรับเปลี่ยนการใช้งานมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs
3. สรุปประเด็นสำคัญที่นักบัญชีปฏิบัติติไม่ถูกต้องของ TFRS for NPAEs ทั้ง 21 บท
4. ปัญหาการบันทึกบัญชีของกิจการ NPAEs กับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในปัจจุบัน
5. Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่บังคับใช้ปี 2562
- รายได้
- สัญญาเช่า
- เครื่องมือทางการเงิน
6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

Location

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Phone :
02 238 0230
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba