การจัดทำ Transfer Pricing Documentation รองรับการตรวจสอบและชี้แจงกับสรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/8322

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำ Transfer Pricing Documentation รองรับการตรวจสอบและชี้แจงกับสรรพากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• Update กฎหมายใหม่...เกี่ยวกับ Transfer Pricingรวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดทํา Transfer Pricing
• วิธีการหาราคาตลาดและการจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับราคา
• วิธีการจัดทำ Transfer Pricing Document เพื่อรองรับการตรวจสอบ

วิทยากรโดย อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำ Transfer Pricing ฉบับใหม่

2. นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันหมายความว่าอย่างไร
• การถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหมายความว่าอย่างไร

3. ใครบ้างที่จ้องจัดทำเอกสารเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันและประเด็นรายได้ 200 ล้านบาท
• กรณีเป็นในเครือแต่มีธุรกรรมไม่ถึง200ล้านบาทยังต้องทำข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่หรือไม่

4. กิจการในกลุ่มเดียวกันที่ต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับราคาโอน หมายถึงรูปแบบใด

5. วิธีการหาราคาตลาดและการจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับราคาให้สรรพากรยอมรับ

6. ราคาที่สรรพากรยอมรับระหว่างบริษัทในเครือคือราคาใด สรรพากรนิยมใช้ราคาใดในการประเมิน

7. วิธีการจัดทำ Transfer Pricing Doucument เพื่อรองรับการตรวจสอบ

8. เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมให้สรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับราคาโฮน

9. การยื่นข้อตกลงเพื่อกำหนดราคาโอนล่วงหน้ากับสรรพากร สรรพากรจะยังตรวจสอบอยู่หรือไม่

10. การยื่นรายงานพร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 สามารถยื่นทาง Internet ได้หรือไม่

11. กรณีไม่จัดทำรายงานจะมีโทษอย่างไร

12. ตัวอย่างรายงาน Country by Country Report


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba