ปัญหาการสำแดงราคาสินค้านำเข้าของศุลกากรและประเด็น Transfer Pricing กับราคาศุลกากร

รหัสหลักสูตร : 21/8601

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรปัญหาการสำแดงราคาสินค้านำเข้าของศุลกากร
และประเด็น Transfer Pricing กับราคาศุลกากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• ศึกษาผลกระทบจากการสำแดงราคาผิดพลาด
• ศึกษาธุรกรรมที่ต้องระวังซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการกำหนดราคาศุลกากร

วิทยากรโดย อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

หัวข้อสัมมนา

1. คำอธิบายเกี่ยวกับกับโครงสร้างระบบบัญชีครบวงจร

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราคาศุลกากร

3. การเลือกวิธีการกำหนดราคาศุลกากร

4. การใช้สิทธิภายใต้ความตกลง FTA ผู้นำเข้ายังมี ความเสี่ยงสำแดงราคาศุลกากรหรือไม่

5. การสำแดงราคาสินค้า ประเภทสินค้า กรณีไม่แน่ใจจะปฏิบัติอย่างไร

6. การสำแดงรายการในใบขนสินค้าไม่สมบูรณ์/สำแดงผิดมีผลกระทบอย่างไร

7. กรณีตรวจพบว่าสำแดงเท็จเจ้าหน้าที่มีสิทธิตรวจสอบใบขนย้อนหลังได้หรือไม่ กี่ปี

8. 20 Case Studies การสำแดงราคาสินค้านำเข้าที่มีปัญหาในการปฏิบัติจริง

9. ผลกระทบจากการสำแดงราคาสินค้าไม่ถูกต้อง สำแดงเท็จ

10. การสำแดงราคาสินค้าของบริษัทในไทย บริษัทใน EPZ บริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba