ครบเครื่องการดำเนินการเรื่องเช็ค

Course Code : 21/3504

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

ครบเครื่องเรื่องดำเนินการเรื่องเช็ค
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี สามารถนับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี สามารถนับชั่วโมงได้

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการและกระบวนการของเช็คที่ถูกต้อง ตาม กฎหมาย

2. กลโกงเช็คต่างๆ จากเช็คที่คุณต้องรู้ จุดตรวจ สอบเช็คทั้ง 5 จุดสำคัญ

  - การเขียนวันที่สั่งจ่ายบนตัวเช็ค
  - ชื่อผู้รับ
  - จำนวนเงิน (ตัวเลข/ ตัวอักษร)
  - ชื่อผู้สั่งจ่าย
  - ลายเซ็น

3. เทคนิคการออกเช็คเพื่อป้องกันความผิดพลาด จากกลโกงเช็ค

  - วิธีการออกเช็คคุมยอดหนี้ระยะยาว
  - ลักษณะของเช็คและประเภทของเช็คมีอะไรบ้าง
  - การออกเช็คชาระหนี้กับการออกเช็คค้าประกันต่างกันอย่างไร
  - ผู้รับเช็คต้องละเอียดรอบคอบและรับเช็คต้องตรวจสอบดูจุดใดบ้างให้ครบถ้วน
  - ผู้สั่งจ่ายควรต้องระมัดระวังในเรื่องใดบ้าง
4. คู่สัญญาตามเช็คแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
5. เทคนิคการรับเช็คเพื่อป้องกันความผิดพลาด และกลโกงเช็ค
  - การรับเช็คนิติบุคคล
  - การรับเช็คผู้ถือ หรือ เช็คระบุชื่อ
  - การรับเช็คห้ามเปลี่ยนมือ หรือ A/C Payee Only
  - การรับเช็คสลักหลัง
  - จุดใดบ้าง? ที่ต้องระมัดระวังในการรับเช็ค
6. สารพันปัญหาเช็ค
  - ปัญหาการเรียกเก็บเงินหรือไล่เบี้ยผู้ลงลายมือชื่อ ในเช็ค
  - เช็คเด็งแล้ว จะมีวิธีการรับมือกับลูกหนี้ประเภทนี้ อย่างไร หากต้องการใช้ประโยชน์จากเช็คนั้น
7. ธุรกรรมธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเช็ค
  - สาเหตุ...ที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค
  - สาเหตุ... กรณีผู้สั่งจ่ายขอให้ธนาคารระงับการใช้เงินตามเช็ค
  - ทำไมธนาคารพาณิชย์จึงเรียกเก็บเงินค่าปรับเมื่อลูกค้าจ่ายเช็คโดยไม่มีเงินในบัญชี
  - ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คข้ามเขต สำนักงานหักบัญชีที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ จากลูกค้ามีอัตราเท่าไร
  - หากมีการปลอมแปลงลายมือชื่อ ธนาคาร ผู้เรียกเก็บหรือธนาคารผู้จ่ายจ่ายเป็นผู้รับผิด ขอบในคดีอาญา
  - การขอภาพเช็คทั้ง Grayscale และBlack & White
  - การนำสืบคดีในระบบ ICAS จะต้องนำสมุห์ บัญชีธนาคารไปด้วยหรือไม่ และเมื่อตัวเช็คอยู่ กับ Sending Bank เวลามีการฟ้องร้องคดีจะ ใช้อะไร เป็นพยานหลักฐานกับศาลแทนเช็คตัวจริง
8. Case study ที่เกี่ยวกับเช็คที่ผู้ใช้ต้องทราบจากบุคคลธรรมดา
9. คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน

ถ.รัชดาภิเษก (สี่แยกพระราม 9 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 6 0 0 0 6

Instructor

.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Location

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Phone :
02-641-1500
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba