กลยุทธ์การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Course Code : 21/2743

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

หัวข้อสัมมนา

1. รู้จักและทำความเข้าใจกับตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

2. วิธีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนในการป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน

5.1 วิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นฐาน (Fundamental Factor)

- Purchasing Power Parity

- The Monetary Approach

- The Interest Rate Approach

- The Balance of Payments Approach

- The Portfolio Balance Approach

5.2 วิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคนิค (Technical Factor)

6. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท

- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)

- การแปลงสกุลเงิน (Currency Swaps)

- สิทธิในการซื้อขายเงินตราในเวลาที่กำหนด(Currency Option)

- สัญญาที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยฯ (Forward Rate Agreement (FRA) )

- สัญญาทางการเงินระหว่างคู่สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Interest Rate Swaps)

- ข้อดีและข้อจำกัดของ Forward และ Option

- ข้อแตกต่างของการทำ Forward และ Option

7. วิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท

- การคำนวณอัตราไขว้ของค่าเงินสกุลต่างๆ

- การคำนวณอัตราซื้อขายล่วงหน้า

- วิธีวัดความเสี่ยงของกิจการ

8. การวางแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศอยู่เป็นประจำ

9. หลักในการพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศและเทคนิคการพิจารณาเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่างๆในการกู้เงินจากต่างประเทศ

10. การเลือกสกุลเงินในการซื้อ/ขายเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

11. ถาม-ตอบปัญหา

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

Location

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Phone :
02-694-2222
Website :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba