ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1655
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
2
21/1173/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/3381/1
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
4
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์ทายาท ยันต์โกเศศ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/7139
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
6
21/7708
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
7
21/7209
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
8
21/2239
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
9
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
10
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
11
21/2269
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
12
21/2233
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
21/3101/4
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
14
21/5102
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
15
21/5032
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
16
21/8303/1
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
17
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
23/4522/7
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
18
23/4119
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
19
24/4106/11
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba