ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1275/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
2
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
21/1687
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
3
21/3401/3
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/27
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
5
21/7201/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
6
21/2773
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
7
21/2170
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/2792
รอ
-
รอ
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
9
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/7201
-
-
-
-
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025
booking online
10
21/2763
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
11
21/8020
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
12
23/4115/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
13
21/8017
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
14
21/3523
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
15
21/1275/4
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
16
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/1951
Promotion
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
4,500
VAT 315
4,815
booking online
17
23/4925
-
6
-
6
6,000
VAT 420
6,420
6,700
VAT 469
7,169
booking online
18
24/4113/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
19
24/4106/12
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
20
บรรยายโดย :
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3401
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba