ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1793
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
23/4107/9
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
3
23/4092/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ถนอม เกตุเอม
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์ทวีวัฒน์ กีรติวานิช
อาจารย์มงคล ขนาดนิด
ดร.วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
21/8203
-
33.0
-
33
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba