ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/3354
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
2
21/1299
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
21/1131
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/3605
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
บรรยายโดย :
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
7
21/7206
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/7114
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/7244
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/7213/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/2275
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
12
21/2251
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
21/17036
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
14
21/2369
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
21/2743
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
21/5050
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
17
21/3472
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
18
21/5070/18
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
19
23/4097/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
20
23/4514/9
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
21
21/3447
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
22
21/3351/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
23
21/7275
Promotion
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
24
21/2930/2
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
25
21/8023
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
26
24/4113/2
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
27
24/4113/3
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
28
24/4925/2
-
6
-
6
6,000
VAT 420
6,420
6,700
VAT 469
7,169
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba