ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/17017
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/1763
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/7709
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/7243
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
21/2292
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
6
21/2917
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/2120
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/8402
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/2327
รอ
-
รอ
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
23/4004
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
11
23/4118
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
12
21/2389/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/5118
Promotion
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
14
24/4117/1
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
15
24/4117/2
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba