ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1681
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
2
21/1173/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
3
21/2295
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
4
21/2380
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
5
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
6
21/2120
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
7
21/2294
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
8
21/3429
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
9
21/3389
-
-
-
-
4,900
VAT 343
5,243
5,900
VAT 413
6,313
booking online
10
21/3370/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
11
บรรยายโดย :
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
21/7202
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
12
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
ดร.อาทิตา ชูตระกูล
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
13
21/7101/5
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
14
21/7220
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
15
21/1275/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
16
21/8402
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
17
23/4109/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
18
23/4083/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
19
21/5119
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
20
24/4923/1
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
21
21/8018
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
22
21/2763/1
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
23
21/2763
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
24
21/5008/4
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba