ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1841
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
2
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
3
21/2287
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
4
21/2239
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2401
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
6
21/2395
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
7
21/2222
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
8
21/2133
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5034/26
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
10
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
11
21/8308
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/3471
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
13
21/3612
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
14
21/3351/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
15
21/7246
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
16
21/5117
Promotion
-
-
-
-
3,000
VAT 210
3,210
4,500
VAT 315
4,815
booking online
17
21/1173/4
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
18
23/4115/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
19
23/4117
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
20
21/17036
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
21
24/4104/6
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
22
23/4922/1
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba