ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1282
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
2
21/1882
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
3
21/2276
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
4
21/2198
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
5
21/2268
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
6
21/5007
12
-
12
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
7
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5073/26
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8022
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
9
21/7110
-
-
-
-
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523
booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5104
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
11
23/4050
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
12
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
23/4522/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
13
21/2198/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
14
24/4118/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
15
23/4920/2
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
16
23/4924
Promotion
3
3
3
3
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba