ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1378
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
2
21/1384
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2150
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
5
21/1500
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/1712
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/2311
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/2933
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/5111
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/8301
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
11
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3403
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
สถานที่ : โรงแรม S 31
21/3320
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/7131
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
21/5070/17
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
21/1275/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
17
23/4115/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
18
23/4514/8
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
19
21/2101
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
24/4106/10
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
21
21/2755/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
22
23/4901/4
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
23
บรรยายโดย :
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
21/5008
Promotion
รอ
รอ
รอ
รอ
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
24
21/5008/1
-
รอ
-
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba