ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1173
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/1702
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/1950
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
4
21/2271
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
21/1296
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
6
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
21/2252
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/2174
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ
21/5040
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/5074
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/8401
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/3311
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/3454
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/3101/4.1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
21/7206
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/5118
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
17
23/4100/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
18
21/2237
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba