ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1837
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/1363
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
3
21/2386
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
4
21/5073/24
-
รอ
-
รอ
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/8419
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
6
21/2275
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์ศิรัญญา หรูวรรธนะ
อาจารย์กฤติยาณี บูรณตรีเวทย์
21/3522
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/8313
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
9
21/5118
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba