ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2378
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเกียรติ เอื้อพิริยะสกุล
21/3351
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
3
21/2180
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
4
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2287
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2939
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/2760
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/2325
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/7242
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/7206
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/7126
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/7287
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/5089
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
14
21/5092/6
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
21/8415
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
23/4526/1
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
17
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
18
23/4923
Promotion
5
1
5
1
3,900
VAT 273
4,173
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
21/8428
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
20
23/4114
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba