ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1298
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
2
21/3432
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
3
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ : โรงแรม S 31
21/3508
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
4
21/3332
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
21/2938
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2791
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/2936
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/2197
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/7211
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/7185
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/25
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
12
23/4106/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
13
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
23/4012/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
14
21/3370/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
24/4106/6
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
16
24/4106/8
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba