ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/17030
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/1702
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/3354
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
21/3302
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3372
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
21/3502
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/2924
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/2109
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
21/7213
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
23/4522/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
21/7143
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/2759
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/5066
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
14
21/8423
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
15
23/4103/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba