ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2180
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
2
21/2224
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/1719
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/1366
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/1380
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/21
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
8
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/2258
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/2115
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/2222
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
13
21/5040
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
15
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
16
21/7201/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
21/7246
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
18
21/3427
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
19
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
21/3302
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
20
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201
-
-
-
-
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025
close booking online
21
21/3351/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
22
23/4509
-
6
-
6
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
23
21/2173
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
24
21/5101
Promotion
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba