ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2375
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/1151
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/1275
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1298
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/5010
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5076
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์
21/5051
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/8505
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/8014
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
10
21/7127
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/3605
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/3454
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/2100
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
15
21/7208/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
16
23/4522/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
17
21/5092/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
21/8414
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
19
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐสภ์รัตน์ สุขไพบูลย์
21/3521
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
21/8003
-
รอ
-
รอ
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba