ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/2374
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1382
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/5070/11
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ
21/8314
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
8
21/8400
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/8425
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
10
21/8016/1
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
23/4088/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
12
21/1222
-
รอ
-
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba