ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2201
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2215
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/1173
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1713
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/2166
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/5056
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
7
21/8303
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
8
21/7103
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/7244
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
บรรยายโดย :
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
21/7202
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
21/3607
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเกียรติ เอื้อพิริยะสกุล
21/3351
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3372
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
21/8002
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
16
23/4076
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
17
23/4100
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba