สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา,
สัมมนา, New Promotion Software

Sage 300 ERP : บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด

SAP B1 : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด

Business Controller - โปรแกรม ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก : บริษัท เอชเอ็มไอ(ประเทศไทย) จำกัด

Sage Accpac ERP เวอร์ชั่น 5.6 : บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

สัมมนา,
 
         โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหารจัดการระบบงาน นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรยุคปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อนทั้งในส่วนกระบวนการจัดการ การผลิต การขาย การขนส่งกระจายสินค้า การบริหารข้อมูล และการวางระบบและควบคุมด้านบัญชี-การเงิน

          กิจการจำนวนไม่น้อยเป็นองค์กรที่ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปครอบคลุมในแทบทุกส่วนของงานที่สำคัญมาอย่างยาวนาน ในขณะที่องค์อีกเป็นจำนวนมากที่ใช้งานในลักษณะเฉพาะส่วนงาน หรือกำลังเริ่มต้นสู่การเลือกใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเข้าช่วยในการเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานของกิจการ ....อ่านต่อ Click


  
ชื่อ :
Email :


Double Pine Software

Double Pine Software ผู้ผลิต โปรแกรมเพื่อการบริหารองค์กร และโปรแกรมบัญชี ERP เพื่อการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ตอบสนองธุรกิจเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจผลิต, ธุรกิจรับเหมา, ธุรกิจเหล็ก, ธุรกิจซื้อมาขายไป, ธุรกิจขายฝากห้าง, ธุรกิจไม้ แม้กระทั้งธุรกิจบริการ ต่างต้องการ Software ที่ตอบสนองธุรกิจตนโดยเฉพาะ เราจึงขอเสนอโปรแกรมที่จะทำให้ทุกความต้องการของคุณเป็นเรื่องที่เป็นไปได้

AutoFlight

โปรแกรมบัญชี AutoFlight ผู้นำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ขยายตลาดด้วยวิธีการบอกต่อมากที่สุด !!

Smart Consulting Co., Ltd.

เป็นผู้ให้บริการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครบวงจร ของ Sage 300 ERP (Formerly Sage ERP Accpac), Sage CRM , MISys (Manufacturing System) และ Project and Job costing ซึ่งเป็น End-to-End Business Management Applications ที่ช่วยบริหารจัดการทรัพยากร ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทุกหน่วยงาน สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นหนึ่งเดียว

STR Account Online

STR Account Online
100% Web Based Accounting Software

PEAR : ERP และ MRP เพื่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ระบบ PEAR เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อโรงงานโดยเฉพาะ นอกจากโมดูลพื้นฐานที่ ERP ทั่วๆไปมี PEAR ยังครอบคลุม สต็อกฝั่งโรงงาน, วางแผนจัดซื้อ, สั่งผลิต, จัดตารางผลิต-ซ่อมบำรุง, ตรวจสอบคุณภาพ, บัญชีต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโรงงานเช่นกัน อีกทั้งยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Interactive Dashboard) เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ ถูกต้อง

Express

โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป Express เพื่อนที่ทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย ยืนยันได้ด้วยผู้ใช้งานกว่า 30,000 ราย

BI Solution New Version 6.0

Sage ERP Accpac
Sage CRM 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบัญชี จัดซื้อ ผลิต งานขาย ลูกค้าสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล กับทีมงานประสบการณ์กว่า 20 ปี

Business Plus Account & ERP

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป บริหารสินค้าคงคลัง, Business Plus POS โปรแกรมบริหารงานธุรกิจค้าปลีก, Business Plus VAN SALES, Business Plus Payroll  เป็นสุดยอดระบบเงินเดือนใช้งานได้ทุกประเภทกิจการ ใช้งานง่าย ประมวลผลรวดเร็ว ให้ความถูกต้องแม่นยำ 100%

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

โปรแกรมบัญชีที่ช่วยให้คุณจัดการงานบัญชีที่ยุ่งยากได้อย่างง่ายดาย ครอบคลุมการทำงานในธุรกิจได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่การออกใบกำกับ ตัดสต็อก รับจ่ายเช็ค เงินสด บัตรเครดิต จนถึงกาารออกงบการเงินต่างๆ ทุกประเภท ข้อมูลที่บันทึกจะเชื่อมการทำงานอัตโนมัติ

Total IT Business Solutions

ภัทร โปรเกรส ผู้ให้บริการ Total IT Business Solutions ทั้ง ERP (MS Dynamics AX&NAV, Sage ACCPAC) และInfrastructure (Network &Security) ทุกSolutions จะช่วยสร้างนวตกรรมระบบการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มมุมมองการขยายธุรกิจ เพิ่มผลกำไรติดต่อ 027322090  

WorkPlus+ ERP

The Solution to Better Business
โปรแกรม ERP ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตอบโจทย์ทุกธุรกิจไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมบริการ
Customized Programming สามารถพัฒนาปรับขยายระบบพร้อมเติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจของคุณในอนาคต

Business Controller

PACKAGE  PROGRAMS  AND CUSTOMISED  PROGRAMS FOR  ALL  BUSINESS.

Sage Accpac ERP

Sage Accpac ERP
Accounting Program
ACTRAN Systems
ผู้ให้บริการรายแรกในประเทศไทย

Kingdee K/3 ERP

เพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร...ด้วย

Kingdee K/3 ERP : The Best Choice of ERP Software for Small & Medium Size Business.

CD Organizer

โปรแกรมบัญชีที่มีผู้ใช้มากที่สุด ใช้งานง่ายแม้ไม่รู้ระบบบัญชี ทำงานได้ภายใน 3 ชั่วโมง ลดงานซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่ายได้เป็นล้านต่อปี รับประกันคืนเงิน Demo โปรแกรมบัญชี และ Support ถึงสถานที่ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญระบบบัญชี โดยตรง

ERP ของ SAP Business One

SAP Business One
โซลูชั่นระดับโลก สำหรับ SME's
โดย บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด