สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

อ. 05 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2926
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

2

อ. 05 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1671
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

3

พ. 06 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1374
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

4

พ. 06 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/17014
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

5

พ. 06 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2715
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง

6

พ. 06 ก.ค. 59
13.00-16.15 น.
002/2559
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
3 - 3 -
600
VAT 42
642
700
VAT 49
749

ปิดรับจอง

7

พ. 06 ก.ค. 59
09.00-12.00 น..
31/3138
บรรยายโดย : ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
- - - -
600
VAT 0
600
900
VAT 0
900

ปิดรับจอง

8

พ. 06 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

9

พ. 06 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

10

พฤ. 07 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 08 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

ปิดรับจอง

11

พฤ. 07 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

12

พฤ. 07 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1131
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

13

พฤ. 07 ก.ค. 59
09.00-12.15 น.
002/2559/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
3 - 3 -
600
VAT 42
642
700
VAT 49
749

ปิดรับจอง

14

พฤ. 07 ก.ค. 59
13.00-16.15 น.
002/2559/3
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
3 - 3 -
600
VAT 42
642
700
VAT 49
749

ปิดรับจอง

15

ศ. 08 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1857
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

16

ศ. 08 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
พฤ. 14 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 15 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5002/5
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
อาจารย์กิตติยา อาภากุลอนุ
18 12 18 12
9,600
VAT 672
10,272
10,600
VAT 742
11,342

ปิดรับจอง

17

ศ. 08 ก.ค. 59
09.00-12.15 น.
002/2559/4
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
3 - 3 -
600
VAT 42
642
700
VAT 49
749

ปิดรับจอง

18

ศ. 08 ก.ค. 59
13.00-16.15 น.
002/2559/5
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
3 - 3 -
600
VAT 42
642
700
VAT 49
749

ปิดรับจอง

19

ศ. 08 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2389
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

20

ศ. 08 ก.ค. 59
13.00-16.15 น.
21/1363
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

21

ศ. 08 ก.ค. 59
09.00-12.15 น.
21/2386
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

22

ส. 09 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2915
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

23

ส. 09 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1668
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

24

ส. 09 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4500
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

25

อ. 12 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1837
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

26

อ. 12 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1713
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

27

อ. 12 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5027/2
บรรยายโดย : อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

28

อ. 12 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2115
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

29

อ. 12 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4003
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

30

อ. 12 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2798
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

31

พ. 13 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4057/6
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

32

พ. 13 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3213
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

33

พ. 13 ก.ค. 59
13.00-16.15 น.
21/1529
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 3 - 3
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

34

พ. 13 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2242
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

35

พ. 13 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2393
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

36

พ. 13 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4513/3
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

37

พ. 13 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1853
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

38

พ. 13 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3248
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

39

พ. 13 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2757
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง

40

พ. 13 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2197
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

41

พ. 13 ก.ค. 59
09.00-12.15 น.
21/1528
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 3 - 3
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

42

พฤ. 14 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1829
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

43

พฤ. 14 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2112
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

44

พฤ. 14 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3418
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

45

พฤ. 14 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4005
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391

ปิดรับจอง

46

พฤ. 14 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2311
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

47

พฤ. 14 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3136
บรรยายโดย : อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

48

พฤ. 14 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2254
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

49

พฤ. 14 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2423
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

50

พฤ. 14 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2797
บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

51

พฤ. 14 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3312
บรรยายโดย : อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

52

พฤ. 14 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4001/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

53

พฤ. 14 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1780
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

54

พฤ. 14 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2783
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

55

พฤ. 14 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

56

ศ. 15 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2743
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

57

ศ. 15 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3302
บรรยายโดย : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

58

ศ. 15 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1922
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

59

ศ. 15 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4033
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

60

ศ. 15 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2306
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

61

ศ. 15 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3108
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

62

ศ. 15 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3352
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

63

ศ. 15 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

64

พฤ. 21 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3259
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

65

พฤ. 21 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2925
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

66

พฤ. 21 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4056/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

67

พฤ. 21 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1148
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

68

พฤ. 21 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2920
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

69

พฤ. 21 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 22 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3515
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 12 - 12
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

ปิดรับจอง

70

พฤ. 21 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3375
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

71

พฤ. 21 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1928
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

72

พฤ. 21 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2903
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

73

พฤ. 21 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4501/2
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

74

ศ. 22 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3304
บรรยายโดย : อาจารย์จิราวัฒน์ พิศิษฐ์พงศา
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

75

ศ. 22 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3417
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

76

ศ. 22 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4015/1
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

77

ศ. 22 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2380
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

78

ศ. 22 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4069/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

ปิดรับจอง

79

ศ. 22 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3604
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
- 6 - 6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

80

ศ. 22 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3241
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

81

ศ. 22 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5021/3
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

82

ศ. 22 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1282
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

83

ส. 23 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

84

ส. 23 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4059/2
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

85

ส. 23 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1669
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

86

จ. 25 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3430
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

87

จ. 25 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3133
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

88

อ. 26 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4065/6
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

89

อ. 26 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4034/1
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

90

อ. 26 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2304
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

91

อ. 26 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1711
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

92

อ. 26 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4065/5
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

93

อ. 26 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4066/1
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

94

อ. 26 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2212
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

95

อ. 26 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1882
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

96

อ. 26 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4904/5
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

97

อ. 26 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3431
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

98

อ. 26 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4011/6
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

99

อ. 26 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5022/2
บรรยายโดย : อาจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

100

อ. 26 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2929
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

101

อ. 26 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2921
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

102

อ. 26 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5015/4
บรรยายโดย : TrainerZelum
TrainerBen
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

103

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2120
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

104

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2208
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
รอ - รอ -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

105

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1721
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

106

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4067/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

107

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4065/4
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

108

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3125
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

109

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

110

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5035
บรรยายโดย : TrainerZelum
TrainerBen
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

111

พ. 27 ก.ค. 59
13.00-16.30 น.
21/5020/2
บรรยายโดย : Tax Specialist
 สถานที่ : Centara Grand at Central World Bangkok
- - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

112

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4510
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

ปิดรับจอง

113

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2709
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

114

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4019/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

115

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

116

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3201/1
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

117

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1275
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

118

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

119

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2215
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

120

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4513/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
- 6 - 6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

121

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3201
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
- - - -
6,300
VAT 441
6,741
7,300
VAT 511
7,811

ปิดรับจอง

122

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3114
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

123

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4006
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

124

พ. 27 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1168
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

125

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
ส. 30 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3401
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
- - - -
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700

126

พฤ. 28 ก.ค. 59
13.00-16.00 น.
21/3514
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
1,700
VAT 119
1,819
2,000
VAT 140
2,140

127

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1718
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

128

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2131
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
3 3.30 3 3.3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

129

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3333
บรรยายโดย : ดร.สุรชาติ กิ่มมณี
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

130

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4019
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

131

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/17013
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

132

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2102
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

133

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2236
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

134

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4065/7
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

135

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3201/2
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

136

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4064/1
บรรยายโดย : รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

137

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-12.00 น..
21/3513
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

138

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2322
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

139

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1889
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

140

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2196
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

141

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5010/7
บรรยายโดย : อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

142

พฤ. 28 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3401/2
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

143

ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4011/5
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

144

ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3401/3
บรรยายโดย : อาจารย์รำไพ โกมารทัต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

145

ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3510
บรรยายโดย : อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

146

ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2722
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

147

ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1373
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- รอ - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

148

ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3123
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

149

ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2931
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
รอ - รอ -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

150

ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4504/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

151

ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1938
บรรยายโดย : ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

152

ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2763
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

153

ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5031
บรรยายโดย : อาจารย์วีราภรณ์ วัดขนาด
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

154

ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

155

ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3601
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
- 6 - 6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

156

ศ. 29 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4505/6
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

157

ส. 30 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1362
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

158

ส. 30 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3286
บรรยายโดย : อาจารย์สนั่น จำปา
- - - -
2,300
VAT 161
2,461
2,800
VAT 196
2,996

ปิดรับจอง

159

ส. 30 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4017
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

160

ส. 30 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1164
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

161

ส. 30 ก.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3401/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

162

ส. 30 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2276
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

163

ส. 30 ก.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4023/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710
ตารางสัมมนาประจำเดือน :