สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

ศ. 02 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4002/2
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

2

ศ. 02 ต.ค. 58

ศ. 09 ต.ค. 58

ศ. 16 ต.ค. 58

ศ. 30 ต.ค. 58

พฤ. 05 พ.ย. 58

ส. 14 พ.ย. 58

อา. 15 พ.ย. 58

จ. 16 พ.ย. 58

อ. 17 พ.ย. 58

พ. 18 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/5012B
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
อาจารย์ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
Tax Specialist
ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
ท่านผู้บริหารองค์กรชั้นนำ
ดร.บดี ตรีสุคนธ์
คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
83,000
VAT 5,810
88,810
85,000
VAT 5,950
90,950

ปิดรับจอง

3

ศ. 02 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2915
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

4

ศ. 02 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3335
บรรยายโดย : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

5

ศ. 02 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 09 ต.ค. 58

ศ. 16 ต.ค. 58

ศ. 30 ต.ค. 58

พฤ. 05 พ.ย. 58

21/5012A
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
อาจารย์ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
ท่านผู้บริหารองค์กรชั้นนำ
ดร.บดี ตรีสุคนธ์
คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
28,000
VAT 1,960
29,960
30,000
VAT 2,100
32,100

ปิดรับจอง

6

ศ. 02 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3117
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

7

ส. 03 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4508/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

8

ส. 03 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

9

อ. 06 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4036/1
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

10

อ. 06 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1837
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

11

อ. 06 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2791
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

12

พ. 07 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4010/7
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

13

พ. 07 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3381/1
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

14

พ. 07 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2901
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

15

พฤ. 08 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3385
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

16

พฤ. 08 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1719
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

17

พฤ. 08 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2389
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

18

พฤ. 08 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4012/4
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

19

พฤ. 08 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3206/1
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

20

พฤ. 08 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1880
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

21

พฤ. 08 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2322/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

22

ศ. 09 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4500/3
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

23

ศ. 09 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

24

ศ. 09 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2721
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

25

ศ. 09 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2916/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

26

ศ. 09 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/5012/1
บรรยายโดย : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025

ปิดรับจอง

27

ศ. 09 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2758
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

28

ศ. 09 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1676
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

29

ศ. 09 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3454
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

30

ส. 10 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4013/2
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

31

ส. 10 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1727
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

32

ส. 10 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1507
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

33

ส. 10 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2903
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

34

จ. 12 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4034/2
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

35

อ. 13 ต.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2156
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
- 6.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

36

อ. 13 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1645
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

37

อ. 13 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2703
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

38

อ. 13 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
พ. 14 ต.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/4037
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 6.30 6 6.3
2,200
VAT 154
2,354
2,700
VAT 189
2,889

39

พ. 14 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4043/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6.30 - 6.30 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

40

พ. 14 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2743
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

41

พ. 14 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2256
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

42

พ. 14 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2437
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

43

พ. 14 ต.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2197
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

44

พ. 14 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1639
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

45

พฤ. 15 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3451
บรรยายโดย : อาจารย์รำไพ โกมารทัต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

46

พฤ. 15 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3134
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

47

พฤ. 15 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3208
บรรยายโดย : อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

48

พฤ. 15 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4001/15
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

49

พฤ. 15 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3373
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

50

พฤ. 15 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2131
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
3 3.30 3 3.3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

51

พฤ. 15 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1145
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

52

พฤ. 15 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2920
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

53

ศ. 16 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

54

ศ. 16 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2196
บรรยายโดย : อาจารย์ภัทรคม เกษสำลี
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

55

ศ. 16 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

56

ศ. 16 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2255
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

57

ศ. 16 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4024/3
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,000
VAT 280
4,280

58

ศ. 16 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
ส. 17 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 06 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 13 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 20 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 04 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
ส. 19 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2214
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์มงคล ขนาดนิด
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
รศ.สริตา บุนนาค
อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21 21 21 21
36,000
VAT 2,520
38,520
38,000
VAT 2,660
40,660

59

ศ. 16 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3115
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

60

ศ. 16 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1851
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

61

ศ. 16 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/3203
บรรยายโดย : ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

62

ศ. 16 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4004/7
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
- 6 - 6
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

63

ศ. 16 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3248
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

64

ศ. 16 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4510/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

65

ศ. 16 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3426
บรรยายโดย : อาจารย์อุไรวรรณ หันตรา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

66

ศ. 16 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3613
บรรยายโดย : อาจารย์พิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

67

ส. 17 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1669
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

68

ส. 17 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
002/2558
บรรยายโดย : กภ.สุพรรณี เฉยรอด
อ.ไกร มาศพิมล
กภ.อจรี มณีเสาวภาคย์
- - - -
2,500
VAT 175
2,675
2,800
VAT 196
2,996

ปิดรับจอง

69

ส. 17 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2201
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

70

ส. 17 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3409
บรรยายโดย : อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
- - - -
2,900
VAT 203
3,103
3,600
VAT 252
3,852

71

ส. 17 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1663
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

72

ส. 17 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4038
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

73

อา. 18 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4015/4
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

74

จ. 19 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4009/8
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

75

อ. 20 ต.ค. 58
13.00-16.00 น.
21/3455
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
700
VAT 49
749
1,200
VAT 84
1,284

76

อ. 20 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2783
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

77

อ. 20 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4008/3
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 6 6 6
2,200
VAT 154
2,354
2,700
VAT 189
2,889

78

อ. 20 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1780
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

79

อ. 20 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/5010
บรรยายโดย : อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
- 6 - 6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

80

อ. 20 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2127
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

81

อ. 20 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4025/5
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

82

อ. 20 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1711
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : โรงแรม S 31
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

83

อ. 20 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1940
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

84

อ. 20 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2407
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

85

อ. 20 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2925
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

86

อ. 20 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4025/4
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

87

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3402
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

88

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1924
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

89

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3304
บรรยายโดย : อาจารย์จิราวัฒน์ พิศิษฐ์พงศา
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

90

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3251
บรรยายโดย : อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

91

พ. 21 ต.ค. 58

21/4502/8
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

92

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4500/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

93

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/17003
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- รอ - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

94

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3332
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

95

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2709
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6.30 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

96

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3605
บรรยายโดย : อาจารย์อิสระ อมรกิจบำรุง
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

97

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3310
บรรยายโดย : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

98

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2219
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

99

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2305
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

100

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2919
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6.30 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

101

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3611
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

102

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4011/2
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

103

พ. 21 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2378
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

104

พฤ. 22 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

105

พฤ. 22 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1352
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่ : โรงแรม S 31
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

106

พฤ. 22 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1254
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
9,500
VAT 665
10,165
12,000
VAT 840
12,840

107

พฤ. 22 ต.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/4003/3
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

108

พฤ. 22 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1829
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

109

พฤ. 22 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

110

พฤ. 22 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3503/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

111

พฤ. 22 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3125
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

112

พฤ. 22 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2750
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

113

พฤ. 22 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3352
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

114

ศ. 23 ต.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/4023/16
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

115

ส. 24 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4025/3
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

116

จ. 26 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2802
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3.30 3 3.3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

117

จ. 26 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4039
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

118

จ. 26 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2928
บรรยายโดย : อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

119

อ. 27 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
23/4040
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

120

อ. 27 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4025/6
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

121

อ. 27 ต.ค. 58
13.00-16.30 น.
23/4054/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3 - 3 -
800
VAT 56
856
1,300
VAT 91
1,391

122

อ. 27 ต.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6.30 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

123

อ. 27 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4510/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

124

อ. 27 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4029/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

125

อ. 27 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2763
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

126

อ. 27 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1135
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

127

พ. 28 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2112
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

128

พ. 28 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1677
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

129

พ. 28 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3205
บรรยายโดย : รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

130

พ. 28 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1921
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

131

พ. 28 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2757
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

132

พ. 28 ต.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/4023/17
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

133

พ. 28 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4011/3
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

134

พ. 28 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3602
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

135

พ. 28 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4501/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

136

พ. 28 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2798
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

137

พ. 28 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4012/5
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

138

พฤ. 29 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4050/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

139

พฤ. 29 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3406
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700

140

พฤ. 29 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3153
บรรยายโดย : อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

141

พฤ. 29 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4042
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

142

พฤ. 29 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2773
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

143

พฤ. 29 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3262
บรรยายโดย : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

144

พฤ. 29 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2924
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

145

พฤ. 29 ต.ค. 58
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

146

พฤ. 29 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2236
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

147

พฤ. 29 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3508
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

148

พฤ. 29 ต.ค. 58
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

149

พฤ. 29 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3371
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

150

พฤ. 29 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4503/6
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

151

พฤ. 29 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4014/5
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
12 - 12 -
2,200
VAT 154
2,354
2,700
VAT 189
2,889

152

พฤ. 29 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2203
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
12 - 12 -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

153

พฤ. 29 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4042/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

154

ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2144
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
- 6.30 - 6.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

155

ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1712
บรรยายโดย : อาจารย์ประภาศ คงเอียด
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

156

ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3350
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

157

ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4504/6
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

158

ศ. 30 ต.ค. 58
13.00-16.00 น.
21/5012/3
บรรยายโดย : คุณสุภสิทธิ์ รักกสิกร
คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

159

ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3486
บรรยายโดย : อาจารย์จรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

160

ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3103
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

161

ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/17004
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

162

ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3249
บรรยายโดย : อาจารย์ระเบียบ บุญกรรเชียง
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

163

ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4024/2
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,000
VAT 280
4,280

164

ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2115
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

165

ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2799
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

166

ศ. 30 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3504
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

167

ส. 31 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2913
บรรยายโดย : ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

168

ส. 31 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1815
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

169

ส. 31 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3405
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

170

ส. 31 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1284
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

171

ส. 31 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1530
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- 6 - 6
4,800
VAT 336
5,136
5,800
VAT 406
6,206

172

ส. 31 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1718
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

173

ส. 31 ต.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4027/1
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

174

ส. 31 ต.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/4041
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6.30 - 6.30 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :