สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พ. 02 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2799
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

2

พฤ. 03 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2768
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

3

ศ. 04 ก.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2197
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 0.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

4

ศ. 04 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3381/1
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922

ปิดรับจอง

5

ส. 05 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1840
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

6

ส. 05 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1671
บรรยายโดย : อาจารย์มงคล ขนาดนิด
 สถานที่ : โรงแรม S 31
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

7

อ. 08 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1841
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

8

อ. 08 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2721
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

9

พ. 09 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4001/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

10

พ. 09 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1780
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

11

พ. 09 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2322/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

12

พ. 09 ก.ย. 58
13.00-16.00 น.
21/3222
บรรยายโดย : รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
- - - -
900
VAT 63
963
1,500
VAT 105
1,605

13

พฤ. 10 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1853
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

14

พฤ. 10 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 11 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
พฤ. 17 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 18 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/5008
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
12.3 12 12.3 12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630

15

พฤ. 10 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2916/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

16

พฤ. 10 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2311
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

17

พฤ. 10 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4500/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

18

พฤ. 10 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1936
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

19

พฤ. 10 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/5008/1
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
2,500
VAT 175
2,675
2,800
VAT 196
2,996

20

ศ. 11 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1708
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

21

ศ. 11 ก.ย. 58
13.00-16.00 น.
21/3412
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

22

ศ. 11 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3375
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

23

ศ. 11 ก.ย. 58
09.00-12.00 น..
21/3413
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

24

ศ. 11 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2201
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

25

ศ. 11 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1275
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

26

ศ. 11 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3133
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

27

ศ. 11 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/5008/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
3 3 3 3
2,500
VAT 175
2,675
2,800
VAT 196
2,996

28

ศ. 11 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4009/7
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

29

ส. 12 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4027
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

30

ส. 12 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1131
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

31

อ. 15 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2734
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

32

อ. 15 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

33

อ. 15 ก.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/4003/2
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

34

อ. 15 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1659
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

35

อ. 15 ก.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2209
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6.30 - 6.30 -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

36

พ. 16 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1520
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

37

พ. 16 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2102
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

38

พ. 16 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1897
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

39

พ. 16 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

40

พ. 16 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

41

พ. 16 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2246
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

42

พ. 16 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1922
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

43

พ. 16 ก.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

44

พ. 16 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4028
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

45

พ. 16 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3101/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

46

พฤ. 17 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3603
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

47

พฤ. 17 ก.ย. 58
09.00-12.00 น..
21/3513
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

48

พฤ. 17 ก.ย. 58
09.00-12.00 น..
21/5008/3
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 3 - 3
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

49

พฤ. 17 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2760
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

50

พฤ. 17 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4029
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

51

พฤ. 17 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3408
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

52

พฤ. 17 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1910
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

53

พฤ. 17 ก.ย. 58
13.00-16.00 น.
21/3514
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
1,700
VAT 119
1,819
2,200
VAT 154
2,354

54

พฤ. 17 ก.ย. 58
13.00-16.30 น.
ศ. 18 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/5008/4
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
9.30 - 9.30 -
4,000
VAT 280
4,280
4,500
VAT 315
4,815

55

พฤ. 17 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2764
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

56

พฤ. 17 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

57

พฤ. 17 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2919
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

58

พฤ. 17 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1889
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

59

ศ. 18 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1869
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

60

ศ. 18 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2797
บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

61

ศ. 18 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1165
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

62

ศ. 18 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2132
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

63

ศ. 18 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3107
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

64

ศ. 18 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4504/5
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

65

ศ. 18 ก.ย. 58
13.00-16.30 น.
21/5009
บรรยายโดย : Tax Specialist
 สถานที่ : Centara Grand at Central World Bangkok
- - - -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

66

ศ. 18 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1719
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและภาษีอากร***
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

67

ศ. 18 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3214
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

68

ศ. 18 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2724
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

69

ศ. 18 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3119
บรรยายโดย : ดร.สุรชาติ กิ่มมณี
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

70

ศ. 18 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4030
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

71

ส. 19 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4017
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

72

ส. 19 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1718
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

73

ส. 19 ก.ย. 58
09.00-12.00 น..
21/3423
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

74

ส. 19 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1672
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

75

ส. 19 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1255
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

76

ส. 19 ก.ย. 58
13.00-16.00 น.
21/3410
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

77

ส. 19 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
ส. 26 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
ส. 03 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 10 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 17 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 31 ต.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 07 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
ส. 14 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
ส. 21 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
ส. 28 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1401/2
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์มงคล ขนาดนิด
อาจารย์สาโรช ทองประคำ
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 30 - -
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730

78

จ. 21 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4032
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

79

อ. 22 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

80

อ. 22 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1721
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

81

อ. 22 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2289
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

82

อ. 22 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
พ. 23 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3301
บรรยายโดย : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

83

อ. 22 ก.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2709
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6.30 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

84

อ. 22 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2115
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

85

อ. 22 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/5011
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

86

อ. 22 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4502/7
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

87

อ. 22 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1340
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

88

พ. 23 ก.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/4023/15
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

89

พ. 23 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3253
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

90

พ. 23 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4017/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
2,800
VAT 196
2,996

91

พ. 23 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2308
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

92

พ. 23 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3614
บรรยายโดย : อาจารย์พิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

93

พ. 23 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1148
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

94

พ. 23 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2434
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

95

พ. 23 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3242
บรรยายโดย : อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

96

พ. 23 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3403
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840

97

พ. 23 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2374
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

98

พฤ. 24 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3210
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

99

พฤ. 24 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1520/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 6 - 6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

100

พฤ. 24 ก.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/4033
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

101

พฤ. 24 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3129
บรรยายโดย : ร.ต.อ.ชาตรี แหวนสูงเนิน
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

102

พฤ. 24 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4504/7
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
2,500
VAT 175
2,675
2,800
VAT 196
2,996

103

พฤ. 24 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2798
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

104

พฤ. 24 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3507
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

105

พฤ. 24 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4031
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

106

พฤ. 24 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1921
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

107

พฤ. 24 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2196
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

108

พฤ. 24 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 25 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

109

พฤ. 24 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

110

พฤ. 24 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2390/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

111

ศ. 25 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4011
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

112

ศ. 25 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1824
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

113

ศ. 25 ก.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2206
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
3 3.30 3 3.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

114

ศ. 25 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

115

ศ. 25 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4505/6
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

116

ศ. 25 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2757
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
รอ - รอ -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

117

ศ. 25 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1895
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

118

ศ. 25 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2322
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

119

ศ. 25 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

120

ศ. 25 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3282
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
2,300
VAT 161
2,461
2,800
VAT 196
2,996

121

ศ. 25 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3102
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

122

ศ. 25 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4503/1
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

123

ส. 26 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1151
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

124

ส. 26 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1511
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

125

ส. 26 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3424
บรรยายโดย : อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

126

ส. 26 ก.ย. 58
13.00-16.15 น.
21/17001
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
1,700
VAT 119
1,819
2,200
VAT 154
2,354

127

ส. 26 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4016/6
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

128

ส. 26 ก.ย. 58
09.00-12.15 น.
21/17000
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
1,700
VAT 119
1,819
2,200
VAT 154
2,354

129

ส. 26 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

130

ส. 26 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4025/2
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

131

จ. 28 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4034/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

132

จ. 28 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2921
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

133

อ. 29 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1888
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

134

อ. 29 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
พ. 30 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3110
บรรยายโดย : ดร.สุรชาติ กิ่มมณี
- - - -
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523

135

อ. 29 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4012/4
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

136

อ. 29 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3255
บรรยายโดย : อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

137

อ. 29 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2252
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

138

อ. 29 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1253
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

139

อ. 29 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2295
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

140

อ. 29 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
พ. 30 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4014/4
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
12 - 12 -
2,200
VAT 154
2,354
2,700
VAT 189
2,889

141

อ. 29 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1652
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

142

อ. 29 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

143

อ. 29 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2378
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

144

พ. 30 ก.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2131
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
3 3.30 3 3.3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

145

พ. 30 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2926
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

146

พ. 30 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3202
บรรยายโดย : ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

147

พ. 30 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2391
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

148

พ. 30 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/17003
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

149

พ. 30 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4009/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

150

พ. 30 ก.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2100
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

151

พ. 30 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/17002
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

152

พ. 30 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2927
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

153

พ. 30 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3502
บรรยายโดย : อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

154

พ. 30 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3612
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

155

พ. 30 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3256
บรรยายโดย : อาจารย์ระเบียบ บุญกรรเชียง
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

156

พ. 30 ก.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4035/9
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

157

พ. 30 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3384
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :