สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พ. 04 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2757
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง

2

อ. 10 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2915
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

3

อ. 10 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1653
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

4

อ. 10 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2322
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

5

พ. 11 พ.ค. 59
13.00-16.30 น.
21/2234
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
3 - 3 -
2,500
VAT 175
2,675
3,200
VAT 224
3,424

ปิดรับจอง

6

พ. 11 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

7

พ. 11 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
พฤ. 12 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5016/4
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

ปิดรับจอง

8

พ. 11 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2216
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
อาจารย์คำนึง สาริสระ
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

9

พ. 11 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2773
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

10

พฤ. 12 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5023
บรรยายโดย : Police Colonel Natvinuch Hastindra-na-Ayuthya
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840

ปิดรับจอง

11

พฤ. 12 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2196
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

12

พฤ. 12 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1727
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

13

พฤ. 12 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

14

ศ. 13 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1150
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

15

ศ. 13 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2378
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

16

ศ. 13 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4009
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

17

ศ. 13 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3254
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

18

ศ. 13 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
ส. 14 พ.ค. 59
09.00-12.00 น..
21/5008/4
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
9.3 - 9.3 -
4,000
VAT 280
4,280
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

19

ศ. 13 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
ส. 14 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
ส. 28 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5008
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
12.3 12 12.3 12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630

ปิดรับจอง

20

ศ. 13 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3409
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

21

ศ. 13 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

22

ศ. 13 พ.ค. 59
13.00-16.00 น.
21/5013
บรรยายโดย : Mr.Wathanin  Boonkiratichote-chareon
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

23

ศ. 13 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2925
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

24

ส. 14 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/17010
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

25

ส. 14 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4061/12
บรรยายโดย : อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

26

ส. 14 พ.ค. 59
13.00-16.30 น.
21/5008/3
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 3 - 3
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

ปิดรับจอง

27

ส. 14 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1367
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์เสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

28

ส. 14 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4023
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

29

ส. 14 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1671
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

30

จ. 16 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2791
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

31

อ. 17 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

32

อ. 17 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
พ. 18 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5025
บรรยายโดย : อาจารย์ธนธัส ชัยณกุล
- - - -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

ปิดรับจอง

33

อ. 17 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1942
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

34

อ. 17 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5027
บรรยายโดย : อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

35

อ. 17 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

36

อ. 17 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2721
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

37

อ. 17 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2252
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

38

อ. 17 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2921
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

39

อ. 17 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1841
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

40

อ. 17 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2120
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

41

พ. 18 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1829
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

42

พ. 18 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
พฤ. 19 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3110
บรรยายโดย : ดร.สุรชาติ กิ่มมณี
- - - -
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523

ปิดรับจอง

43

พ. 18 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4065
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

44

พ. 18 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1532
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

45

พ. 18 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2798
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

46

พ. 18 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2213
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

47

พ. 18 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3208
บรรยายโดย : อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

48

พ. 18 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3247
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

49

พฤ. 19 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2760
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

50

พฤ. 19 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3207
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

51

พฤ. 19 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4066
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

52

พฤ. 19 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1848
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

53

พฤ. 19 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1282
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

54

พฤ. 19 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2115
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

55

พฤ. 19 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3373
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

56

พฤ. 19 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4501
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

57

พฤ. 19 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3604
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

58

พฤ. 19 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3504
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

59

พฤ. 19 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1837
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

60

อ. 24 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

61

อ. 24 พ.ค. 59
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

62

อ. 24 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

63

อ. 24 พ.ค. 59
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

64

อ. 24 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4057/4
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

65

อ. 24 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2180
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

66

อ. 24 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1647
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

67

อ. 24 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2133
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

68

อ. 24 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3127
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

69

พ. 25 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/17009
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

70

พ. 25 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3301
บรรยายโดย : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

ปิดรับจอง

71

พ. 25 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3205
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

72

พ. 25 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5026
บรรยายโดย : TrainerZelum
TrainerBen
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

73

พ. 25 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
23/4903/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

74

พ. 25 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1718
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

75

พ. 25 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3421
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

76

พ. 25 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2236
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

77

พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3268
บรรยายโดย : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

ปิดรับจอง

78

พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5028
บรรยายโดย : อาจารย์สมสิทธิ์ มีแสงนิล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

79

พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3601
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
- 6 - 6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

80

พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-12.00 น..
21/3513
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

81

พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2419
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

82

พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1721
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

83

พฤ. 26 พ.ค. 59
13.00-16.00 น.
21/3514
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
1,700
VAT 119
1,819
2,200
VAT 154
2,354

ปิดรับจอง

84

พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

85

พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3214
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

86

พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/17012
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

87

พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3159
บรรยายโดย : อาจารย์ทายาท ยันต์โกเศศ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

88

พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4010
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

89

พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2763
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

90

พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4059
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

91

พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

ปิดรับจอง

92

พฤ. 26 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5029
บรรยายโดย : TrainerZelum
TrainerBen
- - - -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

ปิดรับจอง

93

ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5006
บรรยายโดย : อาจารย์วีราภรณ์ วัดขนาด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

94

ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4505/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

95

ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/17011
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

96

ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2922
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
3 3 3 3
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

97

ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

98

ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2766
บรรยายโดย : อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

99

ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1869
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

100

ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1372
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- รอ - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

101

ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
ส. 28 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1939
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
1.30 10.3 1.30 10.3
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

ปิดรับจอง

102

ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5008/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
- 6 - 6
2,500
VAT 175
2,675
2,800
VAT 196
2,996

ปิดรับจอง

103

ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4003
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

104

ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2391
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

105

ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3253
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

106

ส. 28 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4068
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

107

ส. 28 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3481
บรรยายโดย : อาจารย์สุนทร แก้วสว่าง
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

108

ส. 28 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1507
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

109

ส. 28 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2389
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

110

ส. 28 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1670
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

111

ส. 28 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1889
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

112

ส. 28 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5008/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
3 3 3 3
2,500
VAT 175
2,675
2,800
VAT 196
2,996

113

อ. 31 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1131
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

114

อ. 31 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2324
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

115

อ. 31 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2212
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

116

อ. 31 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4513/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

117

อ. 31 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/17012/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- รอ - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

118

อ. 31 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3451
บรรยายโดย : อาจารย์รำไพ โกมารทัต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

119

อ. 31 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3381/1
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922

120

อ. 31 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3428
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280

121

อ. 31 พ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3107
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710
ตารางสัมมนาประจำเดือน :