สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

ศ. 01 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3385
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922

ปิดรับจอง

2

ศ. 01 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3208
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

3

ศ. 01 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3246
บรรยายโดย : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

4

ส. 02 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/1401/3
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- รอ - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

5

ส. 02 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2925
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

6

อ. 05 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/2393/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

7

อ. 05 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

8

พฤ. 07 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2757
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง

9

ศ. 08 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2381
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

10

ศ. 08 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/2393
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

11

ศ. 08 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2276
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

12

ศ. 08 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1164
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

13

อ. 19 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

14

อ. 19 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1824
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

15

พ. 20 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3250
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

16

พ. 20 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1366
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

17

พ. 20 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

18

พ. 20 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3125
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

19

พ. 20 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3405
บรรยายโดย : อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

20

พ. 20 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1888
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

21

พ. 20 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4057/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

22

พ. 20 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4901/3
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

23

พ. 20 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2251
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

24

พฤ. 21 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/3602
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

25

พฤ. 21 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 22 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3153
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
6,200
VAT 434
6,634
7,200
VAT 504
7,704

ปิดรับจอง

26

พฤ. 21 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4505
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

27

พฤ. 21 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

28

พฤ. 21 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1253
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

29

พฤ. 21 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2802
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

30

พฤ. 21 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/3508
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

31

พฤ. 21 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/1145
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

32

พฤ. 21 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
24/4904/4
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

33

พฤ. 21 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2114
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

34

พฤ. 21 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/5015/3
บรรยายโดย : TrainerZelum
TrainerBen
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

35

ศ. 22 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1520
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 6 - 6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง

36

ศ. 22 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2389
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

37

ศ. 22 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2131
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
3 3.30 3 3.3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

38

ศ. 22 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
24/4901/8
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

39

ศ. 22 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2797
บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

40

ศ. 22 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 29 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 06 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 13 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
พฤ. 19 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 27 พ.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 03 มิ.ย. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 10 มิ.ย. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 17 มิ.ย. 59
09.00-16.30 น.
ส. 18 มิ.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2214
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและภาษีอากร***
36 6 36 6
36,000
VAT 2,520
38,520
38,000
VAT 2,660
40,660

ปิดรับจอง

41

ศ. 22 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4904/3
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

42

ศ. 22 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3372
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

43

ศ. 22 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
23/4903
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

44

ศ. 22 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3248
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

45

ศ. 22 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3126
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

46

ส. 23 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1530
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,800
VAT 336
5,136
5,800
VAT 406
6,206

ปิดรับจอง

47

ส. 23 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4013/1
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

ปิดรับจอง

48

ส. 23 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1645
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

49

ส. 23 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3418
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

50

ส. 23 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4061/10
บรรยายโดย : อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

51

ส. 23 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1840
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

52

อ. 26 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

53

อ. 26 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1135
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

54

อ. 26 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2215
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

55

อ. 26 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2783
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

56

อ. 26 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1851
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

57

อ. 26 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4062/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

58

อ. 26 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2115
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

59

อ. 26 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/2924
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

60

อ. 26 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3161
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

61

พ. 27 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4042/4
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

62

พ. 27 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

63

พ. 27 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3454
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

64

พ. 27 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/3609
บรรยายโดย : อาจารย์พิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

65

พ. 27 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
พฤ. 28 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3201
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
6,200
VAT 434
6,634
7,200
VAT 504
7,704

ปิดรับจอง

66

พ. 27 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2929
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

67

พ. 27 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2252
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

68

พ. 27 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
พฤ. 28 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/5016/3
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

69

พ. 27 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/5010/5
บรรยายโดย : อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
- 6 - 6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

70

พ. 27 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3201/1
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

71

พฤ. 28 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 29 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2203
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
12 - 12 -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

72

พฤ. 28 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1284
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

73

พฤ. 28 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/5024
บรรยายโดย : อาจารย์วีราภรณ์ วัดขนาด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

74

พฤ. 28 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3401/4
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

75

พฤ. 28 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/3510
บรรยายโดย : อาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

76

พฤ. 28 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3331
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

77

พฤ. 28 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 29 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4063
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 6 6 6
2,500
VAT 175
2,675
2,800
VAT 196
2,996

ปิดรับจอง

78

พฤ. 28 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2242
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

79

พฤ. 28 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2927
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

80

พฤ. 28 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 29 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

ปิดรับจอง

81

พฤ. 28 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1344
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

82

พฤ. 28 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3201/2
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

83

พฤ. 28 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

84

ศ. 29 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

85

ศ. 29 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2709
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

86

ศ. 29 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3241
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

87

ศ. 29 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1922
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

88

ศ. 29 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
24/4901/7
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

89

ศ. 29 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4514/1
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

ปิดรับจอง

90

ศ. 29 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4902/2
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

91

ศ. 29 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2236
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

92

ศ. 29 เม.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3426
บรรยายโดย : อาจารย์อุไรวรรณ หันตรา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

93

ศ. 29 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2702
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

94

ส. 30 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

95

ส. 30 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4061/11
บรรยายโดย : อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

96

ส. 30 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1668
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

97

ส. 30 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1729
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

98

ส. 30 เม.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1511
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :