สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

ส. 01 ต.ค. 59
09.00-17.00 น.
อา. 02 ต.ค. 59
09.00-17.00 น.
ส. 08 ต.ค. 59
09.00-17.00 น.
อา. 09 ต.ค. 59
09.00-17.00 น.
ส. 15 ต.ค. 59
09.00-17.00 น.
อา. 16 ต.ค. 59
09.00-17.00 น.
ส. 29 ต.ค. 59
09.00-17.00 น.
21/5044
บรรยายโดย : ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
45.3 - 45.3 -
14,000
VAT 980
14,980
15,000
VAT 1,050
16,050

ปิดรับจอง

2

จ. 03 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4030
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

3

อ. 04 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2254
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

4

อ. 04 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4016
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

5

พ. 05 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4019/6
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

6

พ. 05 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

7

พ. 05 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2920
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

8

พฤ. 06 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1350
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

9

พฤ. 06 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2802
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

10

พฤ. 06 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3262
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์ภรณี วินิจฉัยกุล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

11

พฤ. 06 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1857
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

12

พฤ. 06 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5012/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
 สถานที่ : Centara Grand at Central World Bangkok
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

ปิดรับจอง

13

พฤ. 06 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2916
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

14

พฤ. 06 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 07 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4014/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
12 - 12 -
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

15

พฤ. 06 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3125
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

16

ศ. 07 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3246
บรรยายโดย : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

17

ศ. 07 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2276
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

18

ศ. 07 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2763
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

19

ศ. 07 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3106
บรรยายโดย : อาจารย์ภาวิณี สุขพร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

20

ศ. 07 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1372
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

21

ศ. 07 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5012/3
บรรยายโดย : อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
 สถานที่ : Centara Grand at Central World Bangkok
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

ปิดรับจอง

22

ศ. 07 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2933
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

23

ส. 08 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4505/7
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

24

ส. 08 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1129
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

25

อา. 09 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4056/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

26

จ. 10 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4033/1
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

27

อ. 11 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

28

อ. 11 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1677
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

29

อ. 11 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2196
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

30

อ. 11 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4070
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

31

อ. 11 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1793
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

32

พ. 12 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

33

พ. 12 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

34

พ. 12 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1344
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

35

พ. 12 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2773
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

36

พ. 12 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1520
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง

37

พ. 12 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1372/1
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

38

พ. 12 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5026/3
บรรยายโดย : TrainerZelum
TrainerBen
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

39

พ. 12 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2201
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

40

พ. 12 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4513/5
บรรยายโดย : อาจารย์จเร คงทอง
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

41

พ. 12 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3161
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

42

พ. 12 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1676
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

ปิดรับจอง

43

พ. 12 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5033/2
บรรยายโดย : อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

44

พฤ. 13 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1340
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

45

พฤ. 13 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4023/4
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

46

พฤ. 13 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5031/2
บรรยายโดย : อาจารย์วีราภรณ์ วัดขนาด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

47

พฤ. 13 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2925
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

48

พฤ. 13 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1675
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

49

พฤ. 13 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2709
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รอ - รอ -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

50

พฤ. 13 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3251
บรรยายโดย : อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

51

พฤ. 13 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2903/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

52

พฤ. 13 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2197
บรรยายโดย : อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

53

พฤ. 13 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3462
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

54

พฤ. 13 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1288
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

ปิดรับจอง

55

พฤ. 13 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2100
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

56

ศ. 14 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3248
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

57

ศ. 14 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2394
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

58

ศ. 14 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3356
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922

ปิดรับจอง

59

ศ. 14 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2323
บรรยายโดย : ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

60

ศ. 14 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4520
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

ปิดรับจอง

61

ศ. 14 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1880
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

62

ศ. 14 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3162
บรรยายโดย : อาจารย์ธิติมา ตังคเศรษฐกุล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

63

ส. 15 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2212
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

64

ส. 15 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4045/1
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

65

อา. 16 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4058/2
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

66

จ. 17 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4034
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

67

จ. 17 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2322
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

68

อ. 18 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

69

อ. 18 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5027/4
บรรยายโดย : อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

70

อ. 18 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2144
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

71

อ. 18 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
พ. 19 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5016/7
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

ปิดรับจอง

72

อ. 18 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1663
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

73

อ. 18 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4043/2
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

74

อ. 18 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1924
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

75

อ. 18 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4515/5
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

ปิดรับจอง

76

อ. 18 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3101/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

77

อ. 18 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3208/1
บรรยายโดย : อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

78

อ. 18 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2389
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

79

พ. 19 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5042
บรรยายโดย : อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
6 - 6 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง

80

พ. 19 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3203
บรรยายโดย : ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

81

พ. 19 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4048
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

82

พ. 19 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3515
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 12 - 12
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

ปิดรับจอง

83

พ. 19 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2915
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

84

พ. 19 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5005/3
บรรยายโดย : .Finance specialist
- - - -
12,000
VAT 840
12,840
13,000
VAT 910
13,910

ปิดรับจอง

85

พ. 19 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2721
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

86

พ. 19 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3432
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

87

พ. 19 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2167
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

88

พ. 19 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

89

พ. 19 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4908/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

ปิดรับจอง

90

พ. 19 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1532
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

ปิดรับจอง

91

พ. 19 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4062/3
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

92

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4059/9
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

93

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2308
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

94

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1849
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

95

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2166
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

96

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3126
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

97

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 21 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

ปิดรับจอง

98

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3612
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
- 6 - 6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

99

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1780
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

100

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2930
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

101

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2783
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

102

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3253
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

103

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4065/9
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

104

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1851
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

105

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2390
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

106

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2131
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
3 3.30 3 3.3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

107

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4904/8
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

108

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4025/3
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

ปิดรับจอง

109

พฤ. 20 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5032/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

110

ศ. 21 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2903
บรรยายโดย : อาจารย์มณันญาพัทธ์ อังกูรพรชัย
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

111

ศ. 21 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3208
บรรยายโดย : อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

112

ศ. 21 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3371
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

113

ศ. 21 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3117
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

114

ศ. 21 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4029/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

115

ศ. 21 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1713
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

116

ศ. 21 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2407
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

ปิดรับจอง

117

ศ. 21 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4050/2
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

118

ศ. 21 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2236
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

119

ศ. 21 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2252
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

120

ศ. 21 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2214
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
6 - 6 -
36,000
VAT 2,520
38,520
38,000
VAT 2,660
40,660

ปิดรับจอง

121

ศ. 21 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1145
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

122

ศ. 21 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2147
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

123

ส. 22 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4012/1
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

ปิดรับจอง

124

อ. 25 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4050/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

125

อ. 25 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2112
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

126

อ. 25 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3303
บรรยายโดย : อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

127

อ. 25 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5030/3
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
6,200
VAT 434
6,634
7,200
VAT 504
7,704

ปิดรับจอง

128

อ. 25 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2149
บรรยายโดย : ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

129

อ. 25 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1645
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

130

อ. 25 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2222
บรรยายโดย : อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
4 2 4 2
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

131

อ. 25 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3605
บรรยายโดย : อาจารย์อิสระ อมรกิจบำรุง
- 6 - 6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

132

อ. 25 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4508
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

133

อ. 25 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2115
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

134

พ. 26 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2208
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

135

พ. 26 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1898
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

136

พ. 26 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5010/10
บรรยายโดย : อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
- 6 - 6
3,300
VAT 231
3,531
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

137

พ. 26 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3201
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
- - - -
6,300
VAT 441
6,741
7,300
VAT 511
7,811

138

พ. 26 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4059/7
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

139

พ. 26 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3201/1
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

140

พ. 26 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2394/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
- 6 - 6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

141

พ. 26 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4053
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

142

พ. 26 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3354
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350

143

พ. 26 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1702
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

144

พ. 26 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2395
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

145

พ. 26 ต.ค. 59
13.00-16.15 น.
21/1142
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

146

พ. 26 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3259
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

147

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4073
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

148

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1520/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 6 - 6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

149

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2374
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

150

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3351/1
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

151

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4508/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

152

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2203
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
12 - 12 -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

153

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4003/2
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

154

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2239
บรรยายโดย : ดร.ศิรดา จารุตกานนท์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

155

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3137
บรรยายโดย : อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

156

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1940
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

157

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5034/4
บรรยายโดย : อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
12 - 12 -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

158

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3201/2
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

159

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3503
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

160

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
ส. 29 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3401
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
- - - -
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700

161

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4059/10
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

162

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/17018
บรรยายโดย : อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

163

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

164

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3401/3
บรรยายโดย : อาจารย์รำไพ โกมารทัต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

165

พฤ. 27 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3224
บรรยายโดย : อาจารย์พงศ์อมร คุ้มแก้ว
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

166

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4504/3
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

167

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1824
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

168

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4076/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
4,500
VAT 315
4,815

169

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2268
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

170

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3401/2
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

171

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3241
บรรยายโดย : ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

172

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5027/5
บรรยายโดย : อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

173

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2931
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

174

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
23/4903/2
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

175

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2244
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

176

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5041
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

177

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

178

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

179

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4059/11
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

ปิดรับจอง

180

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4072/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

ปิดรับจอง

181

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2797
บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

182

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4050/3
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

183

ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2757
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

184

ส. 29 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4902/6
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

185

ส. 29 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4060
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

186

ส. 29 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1659
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

187

ส. 29 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3401/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

188

ส. 29 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4042/10
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

189

ส. 29 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2919
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

190

ส. 29 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/17011
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

191

ส. 29 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4072/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

192

ส. 29 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3282
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
2,300
VAT 161
2,461
2,800
VAT 196
2,996

193

ส. 29 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3481
บรรยายโดย : อาจารย์สุนทร แก้วสว่าง
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

194

อา. 30 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4051
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

195

จ. 31 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4046/1
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710
ตารางสัมมนาประจำเดือน :