สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พฤ. 04 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3101/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

2

พฤ. 04 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

3

พฤ. 04 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3241
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

4

พฤ. 04 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 05 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 12 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
ส. 13 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3101
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
12,000
VAT 840
12,840
14,000
VAT 980
14,980

ปิดรับจอง

5

ศ. 05 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3101/1
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

6

ศ. 05 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2915
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

7

พ. 10 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2773
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

8

พ. 10 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1921
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

9

พฤ. 11 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2276
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

10

พฤ. 11 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

11

พฤ. 11 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1370
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

12

พฤ. 11 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2783
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

13

ศ. 12 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1922
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

14

ศ. 12 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3101/3
บรรยายโดย : อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

15

ศ. 12 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2791
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

16

ศ. 12 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
23/4061/4
บรรยายโดย : อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

17

ศ. 12 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1370/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

18

ศ. 12 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2797
บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

19

ศ. 12 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3201/1
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

20

ส. 13 ก.พ. 59
13.00-16.15 น.
21/17000
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
1,700
VAT 119
1,819
2,200
VAT 154
2,354

21

ส. 13 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1678
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

22

ส. 13 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3101/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

23

ส. 13 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1669
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

24

ส. 13 ก.พ. 59
09.00-12.15 น.
21/1285
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
1,700
VAT 119
1,819
2,200
VAT 154
2,354

25

อ. 16 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/1145
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

26

อ. 16 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1879
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

27

อ. 16 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

28

อ. 16 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2798
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

29

อ. 16 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
24/4055/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

30

พ. 17 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2243
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

31

พ. 17 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1371
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

32

พ. 17 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/5010
บรรยายโดย : อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
- รอ - -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

33

พ. 17 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
24/4515/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

34

พ. 17 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
พฤ. 18 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/5016
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

35

พ. 17 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3605
บรรยายโดย : อาจารย์อิสระ อมรกิจบำรุง
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

36

พ. 17 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1371/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

37

พ. 17 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2794
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

38

พ. 17 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1352
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

39

พ. 17 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

40

พฤ. 18 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3454
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

41

พฤ. 18 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1882
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
 สถานที่ : โรงแรม S 31
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

42

พฤ. 18 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3244
บรรยายโดย : ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

43

พฤ. 18 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

44

พฤ. 18 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3507
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

45

พฤ. 18 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2919
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

46

พฤ. 18 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
23/4061/5
บรรยายโดย : อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

47

พฤ. 18 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
23/4057
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

48

ศ. 19 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2224
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

49

ศ. 19 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1287
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

50

ศ. 19 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

51

ศ. 19 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
23/4058
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

52

ศ. 19 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2156
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

53

ศ. 19 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2380
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

54

ศ. 19 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1940
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

55

ศ. 19 ก.พ. 59
09.00-12.00 น..
21/5001
บรรยายโดย : Tax Specialist
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

56

ศ. 19 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1286
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

57

ศ. 19 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3118
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

58

ศ. 19 ก.พ. 59
13.00-16.30 น.
21/5020
บรรยายโดย : Tax Specialist
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

59

ศ. 19 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3601
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

60

อ. 23 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2252
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

61

อ. 23 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1837
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

62

อ. 23 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2243/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

63

อ. 23 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/1719
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

64

อ. 23 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/17006
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

65

พ. 24 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1829
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

66

พ. 24 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3247
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

67

พ. 24 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/2924
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

68

พ. 24 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1286/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

69

พ. 24 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2709
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

70

พ. 24 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
24/4042/5
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

71

พ. 24 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3381/1
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922

72

พ. 24 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
23/4514
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

73

พ. 24 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3303
บรรยายโดย : อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

74

พ. 24 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2215
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

75

พ. 24 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1721
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

76

พ. 24 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

77

พฤ. 25 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1286/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

78

พฤ. 25 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
23/4901/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
รอ รอ รอ -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

79

พฤ. 25 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3242
บรรยายโดย : อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

80

พฤ. 25 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 26 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2203
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
12 - 12 -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

81

พฤ. 25 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1707
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

82

พฤ. 25 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2115
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

83

พฤ. 25 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3417
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

84

พฤ. 25 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

85

พฤ. 25 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
23/4061/7
บรรยายโดย : อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

86

พฤ. 25 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1370/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

87

พฤ. 25 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/2390
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

88

พฤ. 25 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3486
บรรยายโดย : อาจารย์จรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

89

พฤ. 25 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2201
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

90

พฤ. 25 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
23/4042/1
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

91

พฤ. 25 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3506
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

92

ศ. 26 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/2407
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

93

ศ. 26 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
23/4515
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

94

ศ. 26 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3502
บรรยายโดย : อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

95

ศ. 26 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1371/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

96

ศ. 26 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1677
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

97

ศ. 26 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
24/4058/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

98

ศ. 26 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1282
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

99

ศ. 26 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1148
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

100

ศ. 26 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/5019
บรรยายโดย : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

101

ศ. 26 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/2929
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

102

ศ. 26 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

103

ส. 27 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3424
บรรยายโดย : อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

104

ส. 27 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1520
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

105

ส. 27 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
23/4061/6
บรรยายโดย : อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

106

ส. 27 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1645
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

107

ส. 27 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
21/1135
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

108

ส. 27 ก.พ. 59
09.00-16.00 น.
21/3481
บรรยายโดย : อาจารย์สุนทร แก้วสว่าง
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

109

จ. 29 ก.พ. 59
09.00-16.30 น.
23/4904/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :