สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พฤ. 01 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3402
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

2

ศ. 02 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3707
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

3

ศ. 02 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2389
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

4

ศ. 02 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3139
บรรยายโดย : อาจารย์ทายาท ยันต์โกเศศ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

5

ศ. 02 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3401/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

6

ส. 03 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3408/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

7

อ. 06 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1131
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

8

อ. 06 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2915
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

9

พ. 07 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2394
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

10

พ. 07 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

11

พ. 07 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4031/1
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391

ปิดรับจอง

12

พ. 07 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1719
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

13

พฤ. 08 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1275
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

14

พฤ. 08 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3351/1
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

15

พฤ. 08 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/5024/2
บรรยายโดย : อาจารย์วีราภรณ์ วัดขนาด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

16

พฤ. 08 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2180
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

17

พฤ. 08 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1372
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

18

พฤ. 08 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3242
บรรยายโดย : อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

19

พฤ. 08 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

20

พฤ. 08 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4500/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

21

พฤ. 08 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2768
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

22

ศ. 09 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/1837
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

23

ศ. 09 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4003/1
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

24

ศ. 09 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2212
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

25

ศ. 09 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
ส. 10 ก.ย. 59
09.00-12.00 น..
21/5008/4
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
9.3 - 9.3 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

26

ศ. 09 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1511
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

ปิดรับจอง

27

ศ. 09 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3370/1
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

28

ศ. 09 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

29

ศ. 09 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

30

ศ. 09 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
ส. 10 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 16 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
ส. 17 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/5008
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
12.3 12 12.3 12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630

ปิดรับจอง

31

ส. 10 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1362
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

32

ส. 10 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1148
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

33

ส. 10 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4039
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

34

ส. 10 ก.ย. 59
13.00-16.30 น.
21/5008/3
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 3 - 3
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

ปิดรับจอง

35

อ. 13 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2921
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

36

อ. 13 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1818
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

37

อ. 13 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/5038
บรรยายโดย : อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

38

อ. 13 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
พ. 14 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3110
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
- - - -
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523

ปิดรับจอง

39

อ. 13 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4513/4
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

40

พ. 14 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4019/5
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

41

พ. 14 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3204
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

42

พ. 14 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2925
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

43

พ. 14 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3373
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

44

พ. 14 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/2391
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

45

พ. 14 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 16 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
ส. 24 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
พ. 28 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/5036
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์พงษ์นิมิตร ดุสิตนิตย์สกุล
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน
15 15 15 15
20,000
VAT 1,400
21,400
23,000
VAT 1,610
24,610

ปิดรับจอง

46

พฤ. 15 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2102
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

47

พฤ. 15 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3304
บรรยายโดย : อาจารย์จิราวัฒน์ พิศิษฐ์พงศา
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

48

พฤ. 15 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4010/1
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

49

พฤ. 15 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2196
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

50

พฤ. 15 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/5030/2
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

ปิดรับจอง

51

พฤ. 15 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3114
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

52

ศ. 16 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1857/1
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

53

ศ. 16 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2926
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

54

ศ. 16 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3426
บรรยายโดย : อาจารย์อุไรวรรณ หันตรา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

55

ศ. 16 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/5008/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
- 6 - 6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

56

ศ. 16 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/5027/3
บรรยายโดย : อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

57

ศ. 16 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/2809
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

58

ศ. 16 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3302
บรรยายโดย : อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

59

ศ. 16 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2324
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

60

ศ. 16 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4065/4
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

61

ศ. 16 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2933
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

62

ศ. 16 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1639
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

63

ศ. 16 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3217
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์ภรณี วินิจฉัยกุล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

64

ส. 17 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4059/6
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

65

ส. 17 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1530
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- 6 - 6
4,800
VAT 336
5,136
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

66

ส. 17 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4017/1
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

67

ส. 17 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1669
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

68

ส. 17 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3424
บรรยายโดย : อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

69

ส. 17 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/5008/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
3 3 3 3
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

70

ส. 17 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1857
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

71

ส. 17 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

72

อา. 18 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4009/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

73

จ. 19 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2931
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

74

อ. 20 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1667
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

ปิดรับจอง

75

อ. 20 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2341
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

76

อ. 20 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
พ. 21 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/5016/6
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

ปิดรับจอง

77

อ. 20 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
24/4065/10
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

78

อ. 20 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2276
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

79

อ. 20 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2755
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

80

อ. 20 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/5010/9
บรรยายโดย : อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

81

อ. 20 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4067/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

82

พ. 21 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/1374
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

83

พ. 21 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3284
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

84

พ. 21 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4029
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

85

พ. 21 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
24/4065/8
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

86

พ. 21 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/5007/4
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
12 - 12 -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

ปิดรับจอง

87

พ. 21 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1668
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

88

พ. 21 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1647
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

89

พ. 21 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2374
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

90

พ. 21 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2133
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

91

พ. 21 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2215
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

92

พ. 21 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
24/4011/7
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

93

พ. 21 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3223
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

94

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

95

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
24/4019/3
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

96

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4904/7
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

97

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
24/4059/8
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

98

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/5015/5
บรรยายโดย : TrainerZelum
TrainerBen
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

99

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3133
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

100

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 30 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
พฤ. 06 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 07 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
พ. 12 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5012
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
ดร.บดี ตรีสุคนธ์
อาจารย์อาทิตย์ เห็นสุข
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
 สถานที่ : Centara Grand at Central World Bangkok
- - - -
30,000
VAT 2,100
32,100
33,000
VAT 2,310
35,310

ปิดรับจอง

101

พฤ. 22 ก.ย. 59
13.00-16.15 น.
21/1277
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

102

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2115
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

103

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1853
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

104

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2773
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

105

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4025/2
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

ปิดรับจอง

106

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1254
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
9,500
VAT 665
10,165
11,500
VAT 805
12,305

ปิดรับจอง

107

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3249
บรรยายโดย : อาจารย์ระเบียบ บุญกรรเชียง
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

108

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/5012/1
บรรยายโดย : อาจารย์อาทิตย์ เห็นสุข
 สถานที่ : Centara Grand at Central World Bangkok
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

ปิดรับจอง

109

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4069/4
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

ปิดรับจอง

110

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3505
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

ปิดรับจอง

111

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2132
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

112

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4519/1
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

113

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2137
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
รอ - รอ -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

114

พฤ. 22 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1718
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

115

ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
ส. 24 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4008
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 6 6 6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

116

ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2201
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

117

ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3207
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

118

ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 30 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 07 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 14 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 21 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 28 ต.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 04 พ.ย. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 11 พ.ย. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 18 พ.ย. 59
09.00-16.30 น.
ส. 19 พ.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2214
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
รศ.สริตา บุนนาค
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
36 6 36 6
36,000
VAT 2,520
38,520
38,000
VAT 2,660
40,660

ปิดรับจอง

119

ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
24/4508/1
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

120

ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1712
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

121

ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/5035/2
บรรยายโดย : TrainerZelum
TrainerBen
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

122

ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2246
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

123

ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
ส. 24 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/17015
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการกรอกแบบแสดงรายการ
- 12 - 12
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

124

ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1721
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

ปิดรับจอง

125

ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3102
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

126

ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/2378
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

127

ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4044/1
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

128

ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/17008
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

129

ศ. 23 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3335
บรรยายโดย : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

130

ส. 24 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2721
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

131

ส. 24 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1507
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

132

ส. 24 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4073
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

133

ส. 24 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1889
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

134

ส. 24 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3408
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

135

ส. 24 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
ส. 01 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
ส. 08 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
ส. 29 ต.ค. 59
09.00-16.00 น.
ส. 05 พ.ย. 59
09.00-16.00 น.
ส. 12 พ.ย. 59
09.00-16.00 น.
ส. 19 พ.ย. 59
09.00-16.00 น.
ส. 26 พ.ย. 59
09.00-16.00 น.
ส. 17 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
ส. 24 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1401/3
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์มงคล ขนาดนิด
อาจารย์สาโรช ทองประคำ
อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- รอ - -
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730

ปิดรับจอง

136

อา. 25 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4027/1
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

137

จ. 26 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4070
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

138

อ. 27 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1829
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

139

อ. 27 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4072
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

ปิดรับจอง

140

อ. 27 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1944
บรรยายโดย : ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
 สถานที่ : โรงแรม S 31
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

141

อ. 27 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2922
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
3 3 3 3
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

ปิดรับจอง

142

อ. 27 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
พ. 28 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/5034/3
บรรยายโดย : อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
12 - 12 -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

ปิดรับจอง

143

อ. 27 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/2419
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

ปิดรับจอง

144

อ. 27 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1672
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่ : โรงแรม S 31
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

145

อ. 27 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3403
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840

ปิดรับจอง

146

พ. 28 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2306
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

ปิดรับจอง

147

พ. 28 ก.ย. 59
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

148

พ. 28 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3104
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

149

พ. 28 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3384
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922

ปิดรับจอง

150

พ. 28 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1721/1
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

151

พ. 28 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2929
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

152

พ. 28 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/17013
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

153

พ. 28 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4032
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

154

พ. 28 ก.ย. 59
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

155

พ. 28 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2935
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
รอ - รอ -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

156

พ. 28 ก.ย. 59
13.00-16.30 น.
21/5009
บรรยายโดย : Tax Specialist
 สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
- - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

157

พฤ. 29 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2209
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

158

พฤ. 29 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4012
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

ปิดรับจอง

159

พฤ. 29 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1945
บรรยายโดย : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกองทะเบียนหลักประกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- รอ - -
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852

ปิดรับจอง

160

พฤ. 29 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2124
บรรยายโดย : ดร.ขจิต ก้อนทอง
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

161

พฤ. 29 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 30 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

ปิดรับจอง

162

พฤ. 29 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2928
บรรยายโดย : อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

163

พฤ. 29 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4501/3
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

164

พฤ. 29 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4902/5
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

165

พฤ. 29 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3129
บรรยายโดย : ร.ต.อ.ชาตรี แหวนสูงเนิน
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

166

พฤ. 29 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/3506
บรรยายโดย : อาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

167

พฤ. 29 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

168

ศ. 30 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1729
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

169

ศ. 30 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/5043
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

170

ศ. 30 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2797
บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

171

ศ. 30 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3214
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

172

ศ. 30 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3601
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
- 6 - 6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

173

ศ. 30 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/2120
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

174

ศ. 30 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
21/1711
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

175

ศ. 30 ก.ย. 59
09.00-16.00 น.
21/3133
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

176

ศ. 30 ก.ย. 59
09.00-17.00 น.
21/2131
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3 3.30 3 3.3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

177

ศ. 30 ก.ย. 59
09.00-16.30 น.
23/4052
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710
ตารางสัมมนาประจำเดือน :