สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

จ. 02 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4035/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

2

อ. 03 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2916/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

3

อ. 03 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

4

อ. 03 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4010/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

5

อ. 03 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

6

พ. 04 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4044/1
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

7

พ. 04 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2380
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

8

พ. 04 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2809/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

9

พฤ. 05 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4502/1
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

10

พฤ. 05 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3454
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

11

พฤ. 05 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 06 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/5016
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

12

พฤ. 05 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 06 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4037/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 6 6 6
2,200
VAT 154
2,354
2,700
VAT 189
2,889

ปิดรับจอง

13

พฤ. 05 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2919
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

14

พฤ. 05 พ.ย. 58
09.00-12.00 น..
21/5012/2
บรรยายโดย : อาจารย์ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

15

พฤ. 05 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 06 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 20 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/5002/3
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
อาจารย์กิตติยา อาภากุลอนุ
15 15 15 15
9,600
VAT 672
10,272
10,600
VAT 742
11,342

ปิดรับจอง

16

ศ. 06 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

17

ส. 07 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4045
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

18

ส. 07 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/17006
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

19

ส. 07 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1888
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่ : โรงแรม S 31
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

20

อา. 08 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4046/1
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

21

จ. 09 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4031/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

22

จ. 09 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2783
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

23

อ. 10 พ.ย. 58
09.00-12.00 น..
21/3455
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
700
VAT 49
749
1,200
VAT 84
1,284

ปิดรับจอง

24

อ. 10 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1131
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

25

อ. 10 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4500/5
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

26

อ. 10 พ.ย. 58
13.15-16.30 น.
003/2558/1 (member)
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
3 - 3 -
600
VAT 42
642
700
VAT 49
749

ปิดรับจอง

27

อ. 10 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2925
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

28

อ. 10 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1780
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

29

อ. 10 พ.ย. 58
09.00-12.00 น..
23/4512
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 3 - 3
800
VAT 56
856
1,300
VAT 91
1,391

ปิดรับจอง

30

อ. 10 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

31

พ. 11 พ.ย. 58
13.15-16.30 น.
003/2558/3 (member)
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
3 - 3 -
600
VAT 42
642
700
VAT 49
749

ปิดรับจอง

32

พ. 11 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

33

พ. 11 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2196
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

34

พ. 11 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4040/1
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

35

พ. 11 พ.ย. 58
09.00-12.15 น.
003/2558/2 (member)
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
3 - 3 -
600
VAT 42
642
700
VAT 49
749

ปิดรับจอง

36

พ. 11 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1713
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

37

พฤ. 12 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1707
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

38

พฤ. 12 พ.ย. 58
09.00-12.15 น.
003/2558/4 (member)
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
3 - 3 -
600
VAT 42
642
700
VAT 49
749

ปิดรับจอง

39

พฤ. 12 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3417
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

40

พฤ. 12 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1853
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

41

พฤ. 12 พ.ย. 58
13.15-16.30 น.
003/2558/5 (member)
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
3 - 3 -
600
VAT 42
642
700
VAT 49
749

ปิดรับจอง

42

พฤ. 12 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2798
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

43

พฤ. 12 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4025/7
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

ปิดรับจอง

44

ศ. 13 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4050/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

45

ศ. 13 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4047
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

46

ศ. 13 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2311
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

47

ศ. 13 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1131/1
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

48

ศ. 13 พ.ย. 58
13.00-16.30 น.
23/4054/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
3 - 3 -
800
VAT 56
856
1,300
VAT 91
1,391

ปิดรับจอง

49

ศ. 13 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2797
บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

50

ศ. 13 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3101/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

51

ศ. 13 พ.ย. 58
13.00-16.00 น.
21/3222
บรรยายโดย : รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
- - - -
900
VAT 63
963
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

52

ศ. 13 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

53

ศ. 13 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2197
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

54

ส. 14 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1673
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

55

ส. 14 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3408
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

56

ส. 14 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2276
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

57

ส. 14 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1729
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

58

ส. 14 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4003/4
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

59

ส. 14 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1889
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

60

อา. 15 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4016/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

61

จ. 16 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4043/3
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

62

อ. 17 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

63

อ. 17 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2903
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

64

อ. 17 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1282/1
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

65

อ. 17 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4025/9
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

66

อ. 17 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/4042/4
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

67

อ. 17 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2255
บรรยายโดย : อาจารย์มณันญาพัทธ์ อังกูรพรชัย
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

68

อ. 17 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4011/6
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

ปิดรับจอง

69

อ. 17 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1668
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่ : โรงแรม S 31
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

70

อ. 17 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4504/8
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

ปิดรับจอง

71

อ. 17 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2763
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

72

อ. 17 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
23/4511
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

73

อ. 17 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1718
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

74

พ. 18 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2915
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

75

พ. 18 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3267
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

76

พ. 18 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1922
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

77

พ. 18 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/17005
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

78

พ. 18 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2113
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

79

พ. 18 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4048/1
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

80

พ. 18 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4050
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

81

พ. 18 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2392
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

82

พ. 18 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2765
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

83

พ. 18 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3204
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

84

พ. 18 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4025
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

ปิดรับจอง

85

พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2374
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

86

พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2721
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

87

พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2115
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

88

พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3127
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

89

พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4049
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

90

พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1721
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

91

พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1150
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

92

พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-12.00 น..
21/3513
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

93

พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2773
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

94

พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

ปิดรับจอง

95

พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 20 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4008/4
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 6 6 6
2,200
VAT 154
2,354
2,700
VAT 189
2,889

ปิดรับจอง

96

พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4023
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
2,800
VAT 196
2,996

ปิดรับจอง

97

พฤ. 19 พ.ย. 58
13.00-16.00 น.
21/3514
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
1,700
VAT 119
1,819
2,200
VAT 154
2,354

ปิดรับจอง

98

พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1719
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

99

พฤ. 19 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/5015
บรรยายโดย : TrainerZelum
TrainerBen
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

100

ศ. 20 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3135
บรรยายโดย : อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

101

ศ. 20 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
ส. 21 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1939
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1.30 10.3 1.30 10.3
5,500
VAT 385
5,885
6,500
VAT 455
6,955

ปิดรับจอง

102

ศ. 20 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4050/6
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
2,800
VAT 196
2,996

ปิดรับจอง

103

ศ. 20 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

104

ศ. 20 พ.ย. 58
09.00-12.00 น..
21/5013
บรรยายโดย : Mr.Wathanin  Boonkiratichote-chareon
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

ปิดรับจอง

105

ศ. 20 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4050/3
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

106

ศ. 20 พ.ย. 58
13.00-16.30 น.
21/5014
บรรยายโดย : Tax Specialist
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

ปิดรับจอง

107

ศ. 20 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2808
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

108

ศ. 20 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4042/5
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

109

ศ. 20 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1145
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

110

ศ. 20 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2268
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

111

ศ. 20 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3241
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

112

ศ. 20 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3607
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

113

ศ. 20 พ.ย. 58
ยังไม่ระบุเวลา
จ. 30 พ.ย. 58
ยังไม่ระบุเวลา
21/4999/1
บรรยายโดย :
 สถานที่ :
6 - - -
500
VAT 35
535
800
VAT 56
856

ปิดรับจอง

114

ส. 21 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1524
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

115

ส. 21 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1829
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

116

ส. 21 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4013/3
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

117

ส. 21 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1837
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

118

ส. 21 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2745
บรรยายโดย : ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

119

อา. 22 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4002/3
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

120

จ. 23 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2201
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

121

จ. 23 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4051/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

122

จ. 23 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

123

อ. 24 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4025/10
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

124

อ. 24 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1282
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

125

อ. 24 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
23/4507/3
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,300
VAT 301
4,601

ปิดรับจอง

126

อ. 24 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1362
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่ : โรงแรม S 31
- 6 - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

127

อ. 24 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4045/4
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

128

อ. 24 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2760
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
3 3.30 3 3.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

129

อ. 24 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1888/1
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

130

อ. 24 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2322
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

131

อ. 24 พ.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/4023/3
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

132

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2242
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

133

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3510
บรรยายโดย : อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

134

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4052/1
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

135

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3201
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
6,200
VAT 434
6,634
7,200
VAT 504
7,704

ปิดรับจอง

136

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4050/7
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

137

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2144
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
- 6.30 - 6.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

138

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3303
บรรยายโดย : อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

139

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3374
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

140

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2390
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

141

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3114
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

142

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4510/3
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

143

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1282/2
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

144

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4504
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

ปิดรับจอง

145

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2766
บรรยายโดย : อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

146

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2921
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

147

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

148

พ. 25 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3201/1
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

149

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4025/11
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
2,800
VAT 196
2,996

ปิดรับจอง

150

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
ส. 28 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3401
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700

ปิดรับจอง

151

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1652
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

152

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2209
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

153

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3704
บรรยายโดย : อาจารย์อังกูร วงศ์กลธูต
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

154

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4011/4
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

ปิดรับจอง

155

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

156

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3201/2
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

157

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2131
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
3 3.30 3 3.3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

158

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3133
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

159

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3506
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

160

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4509/1
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

161

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3244
บรรยายโดย : ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

162

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3401/3
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

163

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2120
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

164

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1244
บรรยายโดย : อาจารย์มงคล ขนาดนิด
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

165

พฤ. 26 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1131/2
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

166

พฤ. 26 พ.ย. 58
13.00-16.30 น.
23/4054/3
บรรยายโดย : อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
3 - 3 -
800
VAT 56
856
1,300
VAT 91
1,391

ปิดรับจอง

167

ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1936
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

168

ศ. 27 พ.ย. 58
13.00-16.00 น.
21/1941
บรรยายโดย : อาจารย์เกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์
- - - -
1,900
VAT 133
2,033
2,400
VAT 168
2,568

ปิดรับจอง

169

ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2180
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

170

ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4504/9
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

ปิดรับจอง

171

ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4503/7
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

172

ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3281
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

173

ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2929
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

174

ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4050/8
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
2,800
VAT 196
2,996

ปิดรับจอง

175

ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2212
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

176

ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 3 - -
1,700
VAT 119
1,819
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

177

ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4012/6
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

178

ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2755
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

179

ศ. 27 พ.ย. 58
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 3 - -
1,700
VAT 119
1,819
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

180

ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3126
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

181

ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2341
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
3 3.30 3 3.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

182

ศ. 27 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3401/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

183

ส. 28 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4009/2
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

184

ส. 28 พ.ย. 58
09.00-12.15 น.
21/1932
บรรยายโดย : ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
- 3 - -
1,700
VAT 119
1,819
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

185

ส. 28 พ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3401/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

186

ส. 28 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1164
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

187

ส. 28 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4045/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

188

ส. 28 พ.ย. 58
09.00-12.15 น.
21/17000
บรรยายโดย : อาจารย์เสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย
- 3 - 3
1,700
VAT 119
1,819
2,200
VAT 154
2,354

ปิดรับจอง

189

ส. 28 พ.ย. 58
13.00-16.15 น.
21/1933
บรรยายโดย : ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
- 3 - -
1,700
VAT 119
1,819
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

190

ส. 28 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1507
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

191

ส. 28 พ.ย. 58
13.00-16.15 น.
21/17001
บรรยายโดย : อาจารย์เสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย
- 3 - 3
1,700
VAT 119
1,819
2,200
VAT 154
2,354

ปิดรับจอง

192

ส. 28 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1857
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

193

อา. 29 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4029/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

194

จ. 30 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2112
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

195

จ. 30 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2215
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

196

จ. 30 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2926
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

197

จ. 30 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4501/3
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

198

จ. 30 พ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4042/3
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :