สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พฤ. 01 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3208
บรรยายโดย : อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

2

พฤ. 01 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4035/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

3

ศ. 02 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3114
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

4

ศ. 02 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4004/1
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
6 - 6 -
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391

ปิดรับจอง

5

ศ. 02 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2395
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

6

ศ. 02 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3207
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

7

ศ. 02 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2268
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

8

ศ. 02 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
พ. 07 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
อ. 13 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2934
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
27 3 27 3
13,000
VAT 910
13,910
15,000
VAT 1,050
16,050

ปิดรับจอง

9

ศ. 02 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5045
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

10

ศ. 02 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2934/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

11

ส. 03 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4902
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

12

ส. 03 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4017/2
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

13

อา. 04 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4009/5
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

14

อ. 06 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2252
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

15

อ. 06 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4041/4
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

16

อ. 06 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1889
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

17

อ. 06 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

18

พ. 07 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3201/1
บรรยายโดย : อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
รศ.สุขุม นวลสกุล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

19

พ. 07 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2934/2
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

20

พ. 07 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5046
บรรยายโดย : อาจารย์อัครินทร์ ภูทองกลม
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

21

พ. 07 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2922
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
3 3 3 3
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

ปิดรับจอง

22

พ. 07 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4501/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

23

พ. 07 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1832
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

24

พ. 07 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
พฤ. 08 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3110
บรรยายโดย : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
- - - -
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523

25

พ. 07 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1145
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

26

พฤ. 08 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2243
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
รอ - รอ -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

27

พฤ. 08 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1780
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

28

พฤ. 08 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4043/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

29

พฤ. 08 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 09 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2937
บรรยายโดย : ดร.ขจิต ก้อนทอง
12 - 12 -
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

30

พฤ. 08 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2768
บรรยายโดย : อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

31

พฤ. 08 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4051/1
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

32

พฤ. 08 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

33

พฤ. 08 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5029/3
บรรยายโดย : อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

34

พฤ. 08 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 09 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5016/8
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416

35

พฤ. 08 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1372
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

36

พฤ. 08 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2802
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

37

ศ. 09 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2930
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

38

ศ. 09 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2791
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

39

ศ. 09 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4072/5
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

40

ศ. 09 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1149
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

41

ส. 10 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4042/13
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

42

อา. 11 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4067/3
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

43

อา. 11 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4059/13
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

44

จ. 12 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4069/9
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

45

อ. 13 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4008/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 6 6 6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

46

อ. 13 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2323
บรรยายโดย : ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

47

อ. 13 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1169
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- รอ - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

48

อ. 13 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1520
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

49

อ. 13 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2783
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

50

อ. 13 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2244
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

51

อ. 13 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2934/3
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6 - 6 -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

52

อ. 13 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1375
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- รอ - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

53

อ. 13 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4065/12
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

54

พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1532
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

55

พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2180
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

56

พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2169
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
12 6 12 6
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

57

พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3241
บรรยายโดย : ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

58

พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2112
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

59

พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5033/3
บรรยายโดย : อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

60

พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2169/1
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

61

พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5002/8
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
อาจารย์กิตติยา อาภากุลอนุ
18 12 18 12
9,600
VAT 672
10,272
10,600
VAT 742
11,342

62

พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2793
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

63

พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1168
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

64

พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2920
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

65

พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5048
บรรยายโดย : อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

66

พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1946
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- รอ - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

67

พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3101/1
บรรยายโดย : อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

68

พ. 14 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4031/3
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391

69

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4078/2
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

70

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2925
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

71

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5041/2
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

72

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2936
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

73

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4501/5
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

74

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1942
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

75

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3434
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

76

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1922
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

77

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2203
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
12 - 12 -
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630

78

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4513/7
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

79

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3427
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

80

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1663
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

81

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4520
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

82

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2169/2
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

83

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

84

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

85

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

86

พฤ. 15 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3508
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

87

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2743
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

88

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1282
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

89

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2755/1
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

90

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2169/3
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
- 6 - 6
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

91

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4050/6
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

92

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4082
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
4,500
VAT 315
4,815

93

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4076/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

94

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3248
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

95

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

96

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3601
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
- 6 - 6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

97

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5042/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

98

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4910/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - รอ -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

99

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5032/3
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

100

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2322
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

101

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2809
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

102

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

103

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4030/2
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

104

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
23/4904/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

105

ศ. 16 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
ส. 17 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4909/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
12 - 12 -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

106

ส. 17 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4045/3
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

107

ส. 17 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1837
บรรยายโดย : อาจารย์มงคล ขนาดนิด
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

108

ส. 17 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1672
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

109

ส. 17 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2931
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

110

ส. 17 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4074
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

111

ส. 17 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1712
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- รอ - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

112

ส. 17 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
อา. 18 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5007/5
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
12 - 12 -
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025

113

ส. 17 ธ.ค. 59
09.00-12.15 น.
21/17000
บรรยายโดย : อาจารย์เสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

114

ส. 17 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4515/7
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

115

ส. 17 ธ.ค. 59
13.00-16.15 น.
21/17001
บรรยายโดย : อาจารย์เสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย
- รอ - -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

116

ส. 17 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1362
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

117

อา. 18 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4012/3
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

118

จ. 19 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2389
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

119

จ. 19 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4047
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

120

จ. 19 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2259
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
3 3 3 3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

121

จ. 19 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1372/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

122

จ. 19 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2239
บรรยายโดย : ดร.ศิรดา จารุตกานนท์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

123

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4053/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

124

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2274
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

125

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1282/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

126

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1680
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- รอ - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

127

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2763
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

128

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2213
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

129

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5034/6
บรรยายโดย : อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
รอ - รอ -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

130

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4075/1
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

131

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3284
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

132

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1702
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

133

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3256
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ระเบียบ บุญกรรเชียง
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

134

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2921
บรรยายโดย : อาจารย์มณันญาพัทธ์ อังกูรพรชัย
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

135

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

136

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3139
บรรยายโดย : อาจารย์ทายาท ยันต์โกเศศ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

137

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4078/3
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

138

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2276
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

139

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2273
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

140

อ. 20 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2423
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

141

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4076/3
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

142

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2394
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

143

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1718
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

144

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2934/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

145

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3384
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922

146

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2933
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

147

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3612
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
- 6 - 6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

148

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4069/10
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

149

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

150

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/17018
บรรยายโดย : อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

151

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

152

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4508/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

153

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3429
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

154

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2254
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

155

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1352
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

156

พ. 21 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2755
บรรยายโดย : ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

157

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3510
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

158

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4078/5
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

159

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1829
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

160

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-17.00 น.
21/2131
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3 3.30 3 3.3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

161

พฤ. 22 ธ.ค. 59
13.00-16.15 น.
21/1277
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

162

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

163

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3310
บรรยายโดย : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

164

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4072/6
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

165

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2374
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

166

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4078/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

167

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1291
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

168

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2215
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

169

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3408
บรรยายโดย : อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

170

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5049
บรรยายโดย : อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
9 3 9 3
8,300
VAT 581
8,881
9,300
VAT 651
9,951

171

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5010/11
บรรยายโดย : อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

172

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4505/10
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

173

พฤ. 22 ธ.ค. 59
13.00-16.30 น.
21/2171
บรรยายโดย : อาจารย์อิฏฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์
รอ - รอ -
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

174

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2148
บรรยายโดย : ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

175

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2390
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

176

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1818
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

177

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2133
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

178

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

179

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2934/5
บรรยายโดย : อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
6 - 6 -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

180

พฤ. 22 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4042/14
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

181

ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1793
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- รอ - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

182

ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2168
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

183

ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3303
บรรยายโดย : อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

184

ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4046/1
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

185

ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2201
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

186

ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2212
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

187

ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4076/4
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

188

ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/17019
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- รอ - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

189

ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3259
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

190

ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2240
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

191

ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4504/6
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

192

ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3372
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

193

ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4023/6
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

194

ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3454
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

195

ศ. 23 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2236
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

196

ส. 24 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4042/15
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

197

ส. 24 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4042/16
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

198

ส. 24 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1530
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่ : โรงแรม S 31
- 6 - 6
4,800
VAT 336
5,136
5,500
VAT 385
5,885

199

ส. 24 ธ.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3405
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

200

ส. 24 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4069/11
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

201

ส. 24 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1721
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

202

อา. 25 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4500/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

203

อา. 25 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4033/2
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

204

จ. 26 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4025/5
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

205

จ. 26 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4029/3
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

206

อ. 27 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4078/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

207

อ. 27 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2702
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

208

อ. 27 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4001/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

209

พ. 28 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4077/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

210

พฤ. 29 ธ.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4050/7
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710
ตารางสัมมนาประจำเดือน :