สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

ศ. 01 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2914
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

2

อ. 05 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1645
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

3

พ. 06 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1857
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

4

พ. 06 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
พฤ. 07 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1527
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 11 - -
11,000
VAT 770
11,770
12,000
VAT 840
12,840

ปิดรับจอง

5

พฤ. 07 ส.ค. 57
09.00-12.00 น..
23/2877/4
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- - - -
700
VAT 49
749
1,000
VAT 70
1,070

ปิดรับจอง

6

พฤ. 07 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

7

พฤ. 07 ส.ค. 57
13.00-16.00 น.
23/2816/4
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- - - -
700
VAT 49
749
1,000
VAT 70
1,070

ปิดรับจอง

8

ศ. 08 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2798
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

9

ศ. 08 ส.ค. 57
13.00-16.15 น.
21/1363
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 3 - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

10

ศ. 08 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2554/4
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
- 6 - 6
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

11

ศ. 08 ส.ค. 57
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 3 - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

12

ศ. 08 ส.ค. 57
09.00-12.15 น.
21/2386
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
1.30 1.30 - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

13

ศ. 08 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1849
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

14

ส. 09 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1656
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

15

พ. 13 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2715
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 0.3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

16

พฤ. 14 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2766
บรรยายโดย : อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม
6 0.30 6 0.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

17

พฤ. 14 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1895
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

18

พฤ. 14 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1898
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

19

พฤ. 14 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2607/4
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

20

ศ. 15 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2633/4
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 0.30 6 0.3
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

21

ศ. 15 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

22

ศ. 15 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1708
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

23

ศ. 15 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1927
บรรยายโดย : ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

24

ศ. 15 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1824
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

25

ศ. 15 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2201
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

26

ส. 16 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2813/4
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6 0.30 6 0.3
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

27

ส. 16 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1162
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

28

ส. 16 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1929
บรรยายโดย : อาจารย์ราตรี สนามไชย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

29

อ. 19 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1669
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

30

อ. 19 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1274
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

31

อ. 19 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2664/4
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

32

อ. 19 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2115
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

33

อ. 19 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3214
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ดร.โอภาส กิจกำแหง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

34

อ. 19 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
พ. 20 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2387
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
3 10 - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

35

อ. 19 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2251
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

36

พ. 20 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3415
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

37

พ. 20 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2760
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

38

พ. 20 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2378/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

39

พ. 20 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1926
บรรยายโดย : ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

40

พ. 20 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2758
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

41

พ. 20 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

42

พ. 20 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2656/4
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
- 6 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

43

พ. 20 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2724
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

44

พฤ. 21 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3510
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

45

พฤ. 21 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3110
บรรยายโดย : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

ปิดรับจอง

46

พฤ. 21 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2763
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

47

พฤ. 21 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2646/3
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

48

พฤ. 21 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3247
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

49

พฤ. 21 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3487
บรรยายโดย : อาจารย์จรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

50

พฤ. 21 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/2125
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

51

พฤ. 21 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1150
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

52

พฤ. 21 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2357/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

53

พฤ. 21 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- 5.30 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

54

พฤ. 21 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2220
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

55

พฤ. 21 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1859
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

56

พฤ. 21 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1928
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

57

พฤ. 21 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2869/3
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ หาดใหญ่
6 0.30 - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

58

ศ. 22 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2420
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350

ปิดรับจอง

59

ศ. 22 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1153
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

60

ศ. 22 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
24/2656/3
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ หาดใหญ่
- 6 - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

61

ศ. 22 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
ส. 23 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3383
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

ปิดรับจอง

62

ศ. 22 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2276
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

63

ศ. 22 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3120
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

64

ศ. 22 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/2723
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

65

ศ. 22 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
ศ. 22 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
พฤ. 28 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
ศ. 29 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
พฤ. 21 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/2370
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
รศ.สริตา บุนนาค
ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
***วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและภาษีอากร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
4.30 13.3 - -
27,000
VAT 1,890
28,890
29,000
VAT 2,030
31,030

ปิดรับจอง

66

ศ. 22 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2872/3
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

67

ศ. 22 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2869/4
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
6 0.30 - -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

68

ศ. 22 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

69

ศ. 22 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3158
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

70

ศ. 22 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1507
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

71

ศ. 22 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3242
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

72

ส. 23 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2297/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
รอ - - -
1,800
VAT 126
1,926
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

73

ส. 23 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1660
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

74

ส. 23 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1708/1
บรรยายโดย : อาจารย์รณวัตร สุวรรณาภิรมย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

75

ส. 23 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2812/3
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอเล็กซานเดอร์
- 6.30 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

76

ส. 23 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1401
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 5.30 - -
35,000
VAT 2,450
37,450
37,000
VAT 2,590
39,590

ปิดรับจอง

77

ส. 23 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2633/3
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
6 0.30 - -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

78

ส. 23 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3246
บรรยายโดย : อาจารย์สุเมธ วงศ์บุณย์ยง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

79

อ. 26 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2869/5
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

80

อ. 26 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3129
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

81

อ. 26 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2809/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม
- 6.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

82

อ. 26 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1362
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

83

อ. 26 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3255
บรรยายโดย : อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
2,900
VAT 203
3,103
3,600
VAT 252
3,852

ปิดรับจอง

84

อ. 26 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2807
บรรยายโดย : ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 6 0.3
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

85

อ. 26 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2383
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

86

อ. 26 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3607
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

87

อ. 26 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2873/3
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

88

อ. 26 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3333
บรรยายโดย : ดร.สุรชาติ กิ่มมณี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

89

อ. 26 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1145
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

90

อ. 26 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2246
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
6 - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

91

พ. 27 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3409
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

92

พ. 27 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2817/3
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

93

พ. 27 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/2102
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

94

พ. 27 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
24/2700/2
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- 6 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

95

พ. 27 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

96

พ. 27 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2407
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

97

พ. 27 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1352
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
4,200
VAT 294
4,494

98

พ. 27 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2906
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

99

พ. 27 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2791
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
3 3.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

100

พฤ. 28 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3254
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์ภรณี วินิจฉัยกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

101

พฤ. 28 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2378
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

102

พฤ. 28 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2869/7
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6 0.30 6 0.3
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

103

พฤ. 28 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
6 0.30 - -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

104

พฤ. 28 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1919
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
***วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและภาษีอากร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3 3 - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

105

พฤ. 28 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
ศ. 29 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
ส. 30 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3401
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์สุจิตรา บุญชู
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- - - -
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700

106

พฤ. 28 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3102
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

107

พฤ. 28 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1889
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

108

พฤ. 28 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3218
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
พระชายกลาง อภิญาโณ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
2,900
VAT 203
3,103
3,600
VAT 252
3,852

ปิดรับจอง

109

พฤ. 28 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3401/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

110

พฤ. 28 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1793
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

111

ศ. 29 ส.ค. 57
09.00-12.15 น.
21/1361
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 3 - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

112

ศ. 29 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/2120
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

113

ศ. 29 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3401/2
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

114

ศ. 29 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/3503
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

115

ศ. 29 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1255
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

116

ศ. 29 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3107
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

117

ศ. 29 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2733
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

118

ศ. 29 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2804/3
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

119

ศ. 29 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

120

ศ. 29 ส.ค. 57
13.00-16.15 น.
21/1163
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 3 - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

121

ศ. 29 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2913
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
6 0.30 - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

122

ศ. 29 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

123

ส. 30 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1858
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

124

ส. 30 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3304
บรรยายโดย : อาจารย์จิราวัฒน์ พิศิษฐ์พงศา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

125

ส. 30 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3401/3
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

126

ส. 30 ส.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1879
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

127

ส. 30 ส.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2874/3
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :