สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พ. 03 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2808
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6.30 - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

2

ศ. 05 ก.ย. 57
10.30-17.30 น.
21/3106
บรรยายโดย : อาจารย์ภาวิณี สุขพร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้างเอสพลานาด
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

3

ศ. 05 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1780
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

4

ส. 06 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

5

ส. 06 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1275
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

6

ส. 06 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
อา. 07 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/1401
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- - - -
35,000
VAT 2,450
37,450
37,000
VAT 2,590
39,590

ปิดรับจอง

7

อา. 07 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1340
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

8

อ. 09 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1661
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

9

พ. 10 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
23/2614/3
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
- 6 - -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

10

พ. 10 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
พฤ. 11 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์สมชาย มรกตศรีวรรณ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025

ปิดรับจอง

11

พ. 10 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2799
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 6 0.3
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

12

พ. 10 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3461/2
บรรยายโดย : อาจารย์สมชาย มรกตศรีวรรณ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

13

พ. 10 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2215/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

14

พ. 10 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1350
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

15

พฤ. 11 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3461/1
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

16

พฤ. 11 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1922
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

17

พฤ. 11 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2522/3
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอเล็กซานเดอร์
6 - - -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

18

พฤ. 11 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2798
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
6 0.30 - -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

19

พฤ. 11 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1708/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

20

ศ. 12 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2721
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

21

ศ. 12 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1153
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

22

ศ. 12 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2638/2
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

23

ศ. 12 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2759
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3 3.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

24

ศ. 12 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1853
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
3 3 - -
3,000
VAT 210
3,210
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

25

ส. 13 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1364
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

26

ส. 13 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
23/2819/3
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- 6.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

27

อ. 16 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2660/3
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

28

อ. 16 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2734
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

29

อ. 16 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1131
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

30

อ. 16 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2802
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

31

พ. 17 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2341
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
3 3 3 3.3
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

32

พ. 17 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2206
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3 3.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

33

พ. 17 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/1655
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

34

พ. 17 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2869/8
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 6 0.3
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

35

พ. 17 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2768
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3 3.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

36

พ. 17 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1524
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

37

พฤ. 18 ก.ย. 57
13.00-16.00 น.
23/2816/5
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
- - - -
700
VAT 49
749
1,000
VAT 70
1,070

ปิดรับจอง

38

พฤ. 18 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2247
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

39

พฤ. 18 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2917
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- 6.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

40

พฤ. 18 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/3507
บรรยายโดย : อาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

41

พฤ. 18 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3417
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

42

พฤ. 18 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2649/3
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

43

พฤ. 18 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3259
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

44

พฤ. 18 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
ศ. 19 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2203
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
11 - - -
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025

ปิดรับจอง

45

พฤ. 18 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1254
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - -
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025

ปิดรับจอง

46

พฤ. 18 ก.ย. 57
09.00-12.00 น..
23/2877/5
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
- - - -
700
VAT 49
749
1,000
VAT 70
1,070

ปิดรับจอง

47

ศ. 19 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3101/3
บรรยายโดย : อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

48

ศ. 19 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3420
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (จ.ระยอง)
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

49

ศ. 19 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/2797/1
บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- 5.30 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

50

ศ. 19 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

51

ศ. 19 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3257
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ภรณี วินิจฉัยกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

52

ศ. 19 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
ส. 20 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
ส. 27 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3101
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
11,000
VAT 770
11,770
13,000
VAT 910
13,910

ปิดรับจอง

53

ศ. 19 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1857
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

54

ศ. 19 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3372
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

55

ศ. 19 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
ส. 20 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/1709
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 11 - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

56

ศ. 19 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3603
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

57

ศ. 19 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2664/5
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

58

ศ. 19 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

59

ส. 20 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3213
บรรยายโดย : รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

60

ส. 20 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1837
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

61

ส. 20 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2658/3
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

62

ส. 20 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3402
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (จ.ระยอง)
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

63

ส. 20 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1931
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

64

ส. 20 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3101/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุเมธ วงศ์บุณย์ยง
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

65

ส. 20 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1135
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

66

อ. 23 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1708
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

67

อ. 23 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3241
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

68

อ. 23 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
23/2876/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

69

อ. 23 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2901
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 6 0.3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

70

อ. 23 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1851
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

71

อ. 23 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
23/2596/4
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
- 6 - -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

72

อ. 23 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3419
บรรยายโดย : อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

73

อ. 23 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2884/3
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

74

อ. 23 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2803
บรรยายโดย : อาจารย์เมธี แสงมณี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
2 4.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

75

อ. 23 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2869/11
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
6 0.30 - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

76

อ. 23 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1663
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

77

พ. 24 ก.ย. 57
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 3 - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

78

พ. 24 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/2378
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

79

พ. 24 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3334
บรรยายโดย : อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

80

พ. 24 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3160
บรรยายโดย : อาจารย์อภิวัฒน์ พุทธบรรจง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

81

พ. 24 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2633/5
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
6 0.30 - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

82

พ. 24 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1930
บรรยายโดย : อาจารย์เกียรติศักดิ์ ว่องพานิช
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

83

พ. 24 ก.ย. 57
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 3 - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

84

พ. 24 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3403
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840

85

พ. 24 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2380
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
3 3.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

86

พ. 24 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2867/3
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 0.30 รอ -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

87

พ. 24 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2657/5
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องสัมมนาบางปูกอล์ฟ แอนด์สปอร์ต
6 0.30 - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

88

พ. 24 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
23/2819/2
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

89

พ. 24 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 0.3 - -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

90

พฤ. 25 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2102
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

91

พฤ. 25 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/3508
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

92

พฤ. 25 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2869/10
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเวล
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

93

พฤ. 25 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1507
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแคนทารี อยุธยา
- 6 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

94

พฤ. 25 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2760
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

95

พฤ. 25 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1712
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

96

พฤ. 25 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2813/5
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

97

พฤ. 25 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2115
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

98

พฤ. 25 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

99

พฤ. 25 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2209
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 - 6 0.3
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

100

พฤ. 25 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3605
บรรยายโดย : อาจารย์อิสระ อมรกิจบำรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

101

พฤ. 25 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3306
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

102

พฤ. 25 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3381
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

103

พฤ. 25 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
24/2656/5
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องสัมมนาบางปูกอล์ฟ แอนด์สปอร์ต
- 6 - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

104

ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2814/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

105

ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/2345
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

106

ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1819
บรรยายโดย : ***วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและภาษีอากร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

107

ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2122/1
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

108

ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
23/2883
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

109

ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3502
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

110

ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2867/5
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเวล
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

111

ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1253
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

112

ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3244
บรรยายโดย : ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

113

ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
ส. 27 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
23/2667/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6 6.30 รอ -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

114

ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3101/2
บรรยายโดย : ดร.สุรชาติ กิ่มมณี
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

115

ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
ส. 27 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
ส. 04 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
ส. 11 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
ส. 18 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
ส. 25 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
ศ. 31 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
ส. 01 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
ส. 08 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
อา. 09 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/2214
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์มงคล ขนาดนิด
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
รศ.สริตา บุนนาค
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
21 21 - -
35,000
VAT 2,450
37,450
37,000
VAT 2,590
39,590

116

ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2100
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

117

ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1899
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

118

ศ. 26 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3114
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

119

ส. 27 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1848
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

120

ส. 27 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 5.30 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

121

ส. 27 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
23/2700/3
บรรยายโดย : อาจารย์ถนอม เกตุเอม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
- 6 - -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

122

ส. 27 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3101/4
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

123

ส. 27 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

124

ส. 27 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3704
บรรยายโดย : อาจารย์ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

125

ส. 27 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1521
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

126

จ. 29 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/1921
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

127

จ. 29 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
อ. 30 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3608
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

128

อ. 30 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3202
บรรยายโดย : ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
ดร.โอภาส กิจกำแหง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

129

อ. 30 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
24/2885/3
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- 6 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

130

อ. 30 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/2435
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

131

อ. 30 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1148
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

132

อ. 30 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

133

อ. 30 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1711
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

134

อ. 30 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2242
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
6 - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

135

อ. 30 ก.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1158
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (จ.ระยอง)
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

136

อ. 30 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2655/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอเล็กซานเดอร์
6 0.30 รอ -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

137

อ. 30 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3421
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

138

อ. 30 ก.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2271
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

139

อ. 30 ก.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3248
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์ปิยธิดา เศรษฐเดชธนา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :