สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พ. 05 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2757
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6.30 - 6.30 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

2

พฤ. 06 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3451
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

3

พฤ. 06 ส.ค. 58
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

4

พฤ. 06 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1919
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

5

พฤ. 06 ส.ค. 58
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

6

พฤ. 06 ส.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6.30 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

7

ศ. 07 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3127
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

8

ศ. 07 ส.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2919
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6.30 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

9

ศ. 07 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1282
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

10

ศ. 07 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4001/1
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

11

ศ. 07 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3372
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

12

ส. 08 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1663
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

13

ส. 08 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1360
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

14

ส. 08 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4002/1
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

15

จ. 10 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1707
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

16

จ. 10 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2773
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

17

จ. 10 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1160
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

18

จ. 10 ส.ค. 58
09.00-12.00 น..
31/3425
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
600
VAT 0
600
900
VAT 0
900

19

จ. 10 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3118
บรรยายโดย : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
- - - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

20

อ. 11 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

21

อ. 11 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1702
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

22

อ. 11 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2161
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

23

อ. 11 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

24

พฤ. 13 ส.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2389
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

25

พฤ. 13 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4500/1
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

26

พฤ. 13 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1837
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

27

พฤ. 13 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3408
บรรยายโดย : อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

28

ศ. 14 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3604
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

29

ศ. 14 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

30

ศ. 14 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2758
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

31

ศ. 14 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1849
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

32

ศ. 14 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4003/1
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

33

ศ. 14 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2924
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

34

ส. 15 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1793
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

35

ส. 15 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4004/6
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
- 6 - 6
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

36

ส. 15 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1780
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

37

จ. 17 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2215
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

38

จ. 17 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4005/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

39

อ. 18 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4507/2
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
2,800
VAT 196
2,996
3,300
VAT 231
3,531

40

อ. 18 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1350
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

41

อ. 18 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4006/6
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

42

อ. 18 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2125
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

43

อ. 18 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2381
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

44

พ. 19 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2791
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

45

พ. 19 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4007/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3 3 3 3
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

46

พ. 19 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3259
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

47

พ. 19 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1153
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

48

พ. 19 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2724
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

49

พ. 19 ส.ค. 58
13.00-16.15 น.
21/1726
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

50

พฤ. 20 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2114
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
3 3 3 3
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

51

พฤ. 20 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 21 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/5007
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
12 - 12 -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

52

พฤ. 20 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1715
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

53

พฤ. 20 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3508
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

54

พฤ. 20 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 21 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
พฤ. 27 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2370
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
9 9 9 9
27,000
VAT 1,890
28,890
29,000
VAT 2,030
31,030

55

พฤ. 20 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4501/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

56

พฤ. 20 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1924
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

57

พฤ. 20 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3217
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์ภรณี วินิจฉัยกุล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

58

พฤ. 20 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3454
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

59

พฤ. 20 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 21 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4008/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 6 6 6
2,200
VAT 154
2,354
2,700
VAT 189
2,889

60

ศ. 21 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3254
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

61

ศ. 21 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 22 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 29 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3101
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
11,000
VAT 770
11,770
13,000
VAT 910
13,910

62

ศ. 21 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3101/2
บรรยายโดย : ดร.สุรชาติ กิ่มมณี
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

63

ศ. 21 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2242
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

64

ศ. 21 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3611
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

65

ศ. 21 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2723
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

66

ศ. 21 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2733
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

67

ศ. 21 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2925
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

68

ส. 22 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4009/6
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

69

ส. 22 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

70

ส. 22 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1519
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

71

ส. 22 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3101/1
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

72

ส. 22 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1888
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

73

ส. 22 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3286
บรรยายโดย : อาจารย์สนั่น จำปา
- - - -
2,300
VAT 161
2,461
2,800
VAT 196
2,996

74

อ. 25 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1832
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

75

อ. 25 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2766
บรรยายโดย : อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

76

อ. 25 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2390
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

77

อ. 25 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2926
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

78

อ. 25 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4011/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

79

อ. 25 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4010/6
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

80

อ. 25 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
พ. 26 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3515
บรรยายโดย : อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

81

อ. 25 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2102
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

82

พ. 26 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4023/13
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

83

พ. 26 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2802
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3.30 3 3.3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

84

พ. 26 ส.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2709
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6.30 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

85

พ. 26 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3114
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

86

พ. 26 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4035/8
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

87

พ. 26 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4503/4
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

88

พ. 26 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2902
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

89

พ. 26 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1882
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

90

พ. 26 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
พฤ. 27 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/5006
บรรยายโดย : อาจารย์วีราภรณ์ วัดขนาด
- - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

91

พ. 26 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2760
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

92

พ. 26 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3607
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

93

พ. 26 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2201
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

94

พ. 26 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4023/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
2,800
VAT 196
2,996

95

พฤ. 27 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3506
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

96

พฤ. 27 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3201
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

97

พฤ. 27 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2203
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
12 - 12 -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

98

พฤ. 27 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4043/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
2,800
VAT 196
2,996

99

พฤ. 27 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3201/1
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

100

พฤ. 27 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2348
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

101

พฤ. 27 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3247
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

102

พฤ. 27 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4023/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

103

พฤ. 27 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4012/3
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

104

พฤ. 27 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4502/6
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

105

พฤ. 27 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1145
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

106

พฤ. 27 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3332
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

107

ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4503/5
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

108

ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4012/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

109

ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3303
บรรยายโดย : อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

110

ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2147
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

111

ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-12.15 น.
23/4026
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
3 - 3 -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

112

ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3101/3
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

113

ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2798
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

114

ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3421
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

115

ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

116

ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

117

ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3201/2
บรรยายโดย : อาจารย์อรณีย์ รัตนคงสวัสดิ์
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

118

ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4504/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

119

ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1645
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

120

ศ. 28 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3409
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

121

ส. 29 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

122

ส. 29 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1129
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

123

ส. 29 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1669
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

124

ส. 29 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3101/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

125

ส. 29 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1879
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

126

ส. 29 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4013/1
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

127

ส. 29 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3481
บรรยายโดย : อาจารย์สุนทร แก้วสว่าง
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

128

จ. 31 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2322
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
รอ - รอ -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

129

จ. 31 ส.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4504/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :