สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พฤ. 02 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3101/3
บรรยายโดย : อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

2

พฤ. 02 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3352
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

3

ศ. 03 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2259
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
3 3.30 3 3.3
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

4

ศ. 03 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3108
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

5

อ. 07 เม.ย. 58
09.00-12.00 น..
21/B2558
บรรยายโดย : คุณธานี โอฬารรัตน์มณี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
0
VAT 0
0
0
VAT 0
0

ปิดรับจอง

6

อ. 07 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
23/4013/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

7

อ. 07 เม.ย. 58
13.00-16.00 น.
21/A2558
บรรยายโดย : คุณธานี โอฬารรัตน์มณี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
0
VAT 0
0
0
VAT 0
0

ปิดรับจอง

8

พ. 08 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2903/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (จ.ระยอง)
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

9

พ. 08 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6.30 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

10

พ. 08 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2197
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6.30 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

11

พ. 08 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1366/1
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

12

พ. 08 เม.ย. 58
09.00-17.30 น.
21/2706
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมริชมอนด์
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

13

พ. 08 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1721/2
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
- 6 - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

14

พฤ. 09 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3219
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

15

พฤ. 09 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1366/2
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (จ.ระยอง)
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

16

พฤ. 09 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2380
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
3 3.30 3 3.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

17

ศ. 10 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

18

ศ. 10 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

19

ศ. 17 เม.ย. 58
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 3 - 3
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

20

ศ. 17 เม.ย. 58
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 3 - 3
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

21

ส. 18 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1164
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

22

อ. 21 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3125
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

23

อ. 21 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2378
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

24

อ. 21 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1780
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

25

อ. 21 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3503
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

26

อ. 21 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6.30 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

27

พ. 22 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3242
บรรยายโดย : อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

28

พ. 22 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2758
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

29

พ. 22 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1837
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

30

พ. 22 เม.ย. 58
13.00-16.00 น.
21/3452
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
1,200
VAT 84
1,284
1,500
VAT 105
1,605

31

พ. 22 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2921
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6.30 - 6.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

32

พ. 22 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3601
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

33

พ. 22 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1895
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

34

พ. 22 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3259
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

35

พฤ. 23 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/2662/1
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6.3 - 6.3 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

36

พฤ. 23 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1366
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

37

พฤ. 23 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 24 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3201
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

38

พฤ. 23 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 24 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 08 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 15 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 22 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 29 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 05 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 12 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 19 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
ส. 20 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2214
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์มงคล ขนาดนิด
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
รศ.สริตา บุนนาค
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
รอ - รอ -
35,000
VAT 2,450
37,450
37,000
VAT 2,590
39,590

39

พฤ. 23 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3511
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

40

พฤ. 23 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
ศ. 24 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2203
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
13 - 13 -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

41

พฤ. 23 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3201/1
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

42

ศ. 24 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3303
บรรยายโดย : อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

43

ศ. 24 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3201/2
บรรยายโดย : อาจารย์อรณีย์ รัตนคงสวัสดิ์
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

44

ศ. 24 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1721
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

45

ศ. 24 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3488
บรรยายโดย : อาจารย์จรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

46

ศ. 24 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/4001/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6.3 - 6.3 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

47

ศ. 24 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1153
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

48

ศ. 24 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2406
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

49

ศ. 24 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1275
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

50

ส. 25 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1507
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

51

ส. 25 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3418
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

52

ส. 25 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3609
บรรยายโดย : อาจารย์พิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

53

ส. 25 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3304
บรรยายโดย : อาจารย์จิราวัฒน์ พิศิษฐ์พงศา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

54

ส. 25 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/2874/1
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

55

ส. 25 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1663
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

56

จ. 27 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2797
บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 5.30 - 5.3
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

57

อ. 28 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1849
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

58

อ. 28 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
23/4003/2
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

59

อ. 28 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2242
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3 3.30 3 3.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

60

อ. 28 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2760
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
3 3.30 3 3.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

61

พ. 29 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/2656/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

62

พ. 29 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1876
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

63

พ. 29 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/3605
บรรยายโดย : อาจารย์อิสระ อมรกิจบำรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

64

พ. 29 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3244
บรรยายโดย : ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

65

พ. 29 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2802
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
3 3.30 3 3.3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

66

พ. 29 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2389
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

67

พ. 29 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3248
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

68

พ. 29 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1145
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

69

พ. 29 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3372
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

70

พ. 29 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3335
บรรยายโดย : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

71

พ. 29 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3405
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

72

พฤ. 30 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/3512
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

73

พฤ. 30 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2715
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6.30 - 6.30 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

74

พฤ. 30 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3350
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

75

พฤ. 30 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3408
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

76

พฤ. 30 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/2884/1
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

77

พฤ. 30 เม.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

78

พฤ. 30 เม.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

79

พฤ. 30 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2131
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
3 3.30 3 3.3
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

80

พฤ. 30 เม.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2100
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :