สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พฤ. 04 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/6003
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารอินเตอร์เชนจ (สี่แยกอโศก)
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

2

พฤ. 04 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

3

พฤ. 04 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

4

พฤ. 04 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3251
บรรยายโดย : อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

5

ศ. 05 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2197
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

6

ศ. 05 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3205
บรรยายโดย : รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
รศ.สุขุม นวลสกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

7

ศ. 05 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2783
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

8

ส. 06 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3401/4
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

9

ส. 06 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1824
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

10

ส. 06 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
6 - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

11

จ. 08 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/6004
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารอินเตอร์เชนจ (สี่แยกอโศก)
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

12

อ. 09 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

13

อ. 09 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

14

พ. 10 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3371
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

15

พ. 10 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2215
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

16

พ. 10 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1673
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

17

พ. 10 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3104
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

18

พ. 10 มิ.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2808
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6.30 - 6.30 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

19

พ. 10 มิ.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/2657
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

20

พฤ. 11 มิ.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/2867
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

21

พฤ. 11 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2380
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
3 3 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

22

พฤ. 11 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3133
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

23

พฤ. 11 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2246
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

24

ศ. 12 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2268
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

25

ศ. 12 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1153
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

26

ศ. 12 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/2596/3
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอเล็กซานเดอร์
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

27

ศ. 12 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3381/1
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922

ปิดรับจอง

28

ศ. 12 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1922
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

29

ศ. 12 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3132
บรรยายโดย : อาจารย์วิบูลย์ พลพบู
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

30

ส. 13 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1888
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

31

ส. 13 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1150
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

32

ส. 13 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2758
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

33

อ. 16 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 0.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

34

อ. 16 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1655
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

35

อ. 16 มิ.ย. 58
09.00-17.00 น.
พ. 17 มิ.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/4008/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
13 - 13 -
2,200
VAT 154
2,354
2,700
VAT 189
2,889

ปิดรับจอง

36

อ. 16 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1780
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

37

พ. 17 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3704
บรรยายโดย : อาจารย์อังกูร วงศ์กลธูต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

38

พ. 17 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2924
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

39

พ. 17 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3107
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

40

พ. 17 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

41

พ. 17 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2201
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

42

พ. 17 มิ.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2910
บรรยายโดย : ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

43

พ. 17 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1708
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

44

พ. 17 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1924
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (จ.ระยอง)
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

45

พ. 17 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2919
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

46

พ. 17 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2324
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

47

พฤ. 18 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
23/4014/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

48

พฤ. 18 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2156
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

49

พฤ. 18 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1880
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

50

พฤ. 18 มิ.ย. 58
10.30-17.30 น.
21/3106
บรรยายโดย : อาจารย์ภาวิณี สุขพร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้างเอสพลานาด ถ.รัชดาภิเษก
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

51

พฤ. 18 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2322/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จ.ระยอง
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

52

พฤ. 18 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2122
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
6 - 6 -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

53

พฤ. 18 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 19 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3489
บรรยายโดย : อาจารย์จรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

ปิดรับจอง

54

พฤ. 18 มิ.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/2659
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

55

พฤ. 18 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3262
บรรยายโดย : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

56

พฤ. 18 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2323
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

57

พฤ. 18 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4023/11
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

58

พฤ. 18 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/6005
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารอินเตอร์เชนจ (สี่แยกอโศก)
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

59

พฤ. 18 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 19 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3505
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

ปิดรับจอง

60

พฤ. 18 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1254
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- 6 - 6
9,500
VAT 665
10,165
12,000
VAT 840
12,840

ปิดรับจอง

61

พฤ. 18 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3607
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

62

ศ. 19 มิ.ย. 58
17.30-20.45 น.
21/1724
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 3 - 3
1,900
VAT 133
2,033
2,400
VAT 168
2,568

ปิดรับจอง

63

ศ. 19 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3374
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

64

ศ. 19 มิ.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/2869
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6.30 - 6.30 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

65

ศ. 19 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2721
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

66

ศ. 19 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4012/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

67

ศ. 19 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1349
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

68

ศ. 19 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2704
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

69

ศ. 19 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1511
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

ปิดรับจอง

70

ศ. 19 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
ส. 20 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3110
บรรยายโดย : ดร.สุรชาติ กิ่มมณี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

ปิดรับจอง

71

ส. 20 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3264
บรรยายโดย : ดร.จริยา บุณยะประภัศร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

72

ส. 20 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1671
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

73

ส. 20 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/2652
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

74

ส. 20 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1665
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

75

อ. 23 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2209
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

76

อ. 23 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4021/5
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

77

อ. 23 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

78

อ. 23 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3502
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

79

อ. 23 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2374
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

80

อ. 23 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2702
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6.30 - 6.30 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง

81

อ. 23 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1145
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

82

อ. 23 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1670
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

83

อ. 23 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4007/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

84

พ. 24 มิ.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/2819
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

85

พ. 24 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3249
บรรยายโดย : อาจารย์ระเบียบ บุญกรรเชียง
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

86

พ. 24 มิ.ย. 58
17.30-20.45 น.
21/2719
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
2.30 - 2.30 -
1,900
VAT 133
2,033
2,400
VAT 168
2,568

ปิดรับจอง

87

พ. 24 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/2523/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมมารวย การ์เด้น
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

88

พ. 24 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2798
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

89

พ. 24 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3331
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

90

พ. 24 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3406
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700

ปิดรับจอง

91

พ. 24 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
24/4020/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

ปิดรับจอง

92

พ. 24 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1676
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

93

พ. 24 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2755
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

94

พฤ. 25 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2322
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

95

พฤ. 25 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3207
บรรยายโดย : อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

96

พฤ. 25 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 26 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/R2558
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเทมส์ วัลเลย์ เขาใหญ่
- - - -
25,000
VAT 1,750
26,750
27,000
VAT 1,890
28,890

ปิดรับจอง

97

พฤ. 25 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1663
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

98

พฤ. 25 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2743
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

99

พฤ. 25 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/9005
บรรยายโดย : Dr.Phusit Wonglorsaichon
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
12,000
VAT 840
12,840
13,000
VAT 910
13,910

ปิดรับจอง

100

พฤ. 25 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3408
บรรยายโดย : อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

101

พฤ. 25 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3605
บรรยายโดย : อาจารย์อิสระ อมรกิจบำรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

102

พฤ. 25 มิ.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/4001/2
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมมารวย การ์เด้น
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

103

พฤ. 25 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 26 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2203
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
12 - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

104

พฤ. 25 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3503
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

105

ศ. 26 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/2883/3
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

106

ศ. 26 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

107

ศ. 26 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3603
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

108

ศ. 26 มิ.ย. 58
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

109

ศ. 26 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/4002/9
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- 6 - 6
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

110

ศ. 26 มิ.ย. 58
09.00-17.00 น.
21/2115
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
6.30 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

111

ศ. 26 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3401/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมทรอปิคาน่า พัทยา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

112

ศ. 26 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2745
บรรยายโดย : ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

113

ศ. 26 มิ.ย. 58
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

114

ศ. 26 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3151
บรรยายโดย : ดร.สุรชาติ กิ่มมณี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

115

ศ. 26 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2716
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

116

ศ. 26 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2924/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

117

ส. 27 มิ.ย. 58
09.00-17.00 น.
23/4005/2
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6.30 - 6.30 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

118

ส. 27 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1244
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

119

ส. 27 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3418
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมทรอปิคาน่า พัทยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

120

ส. 27 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

121

ส. 27 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
ส. 04 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 11 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 18 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 25 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 08 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 15 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 22 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 29 ส.ค. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 04 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
ส. 05 ก.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/1401/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 33 - 33
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730

ปิดรับจอง

122

ส. 27 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1669
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

123

ส. 27 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
อา. 28 มิ.ย. 58

21/1526
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 11 - 11
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700

ปิดรับจอง

124

อ. 30 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1149
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

125

อ. 30 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2762/1
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

126

อ. 30 มิ.ย. 58
09.00-16.00 น.
21/2390
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

127

อ. 30 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
23/2814/3
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

128

อ. 30 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/1721
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

129

อ. 30 มิ.ย. 58
09.00-16.30 น.
21/2109
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :