สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พฤ. 05 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3132
บรรยายโดย : อาจารย์วิบูลย์ พลพบู
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

2

พฤ. 05 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1280/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

3

ศ. 06 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1280/2
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (จ.ระยอง)
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

4

ส. 07 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1280
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

5

จ. 09 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1149
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- 6 - 6
2,900
VAT 203
3,103
3,500
VAT 245
3,745

ปิดรับจอง

6

จ. 09 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1829
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
2,900
VAT 203
3,103
3,500
VAT 245
3,745

ปิดรับจอง

7

จ. 09 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3201/1
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
2,900
VAT 203
3,103
3,600
VAT 252
3,852

ปิดรับจอง

8

จ. 09 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
6.30 - 6.30 -
2,900
VAT 203
3,103
3,500
VAT 245
3,745

ปิดรับจอง

9

อ. 10 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1131
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

10

อ. 10 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

11

อ. 10 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2378
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

12

อ. 10 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
พ. 11 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025

ปิดรับจอง

13

พ. 11 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1244
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

14

พ. 11 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1718
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

15

พ. 11 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2903
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
6 0.30 6 0.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

16

พฤ. 12 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2251
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

17

พฤ. 12 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/4006/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

18

พฤ. 12 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2919
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
6 0.30 6 0.3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

19

พฤ. 12 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 13 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
พฤ. 19 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 20 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
พฤ. 26 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/9002
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
อาจารย์กิตติยา อาภากุลอนุ
15 15 15 15
9,500
VAT 665
10,165
10,500
VAT 735
11,235

ปิดรับจอง

20

ศ. 13 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2702
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6.3 - 6.3 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

21

ศ. 13 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2341
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3.00 3.30 3.00 3.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

22

ศ. 13 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2797
บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
2.30 3.00 2.30 3
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

23

ศ. 13 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2759
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6.3 - 6.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

24

ศ. 13 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
23/4003/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

25

ศ. 13 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2112
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6.30 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

26

ศ. 13 มี.ค. 58
13.00-16.15 น.
21/1281
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 3 - 3
1,800
VAT 126
1,926
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

27

ส. 14 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1723
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

28

ส. 14 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 21 มี.ค. 58

ส. 28 มี.ค. 58

ส. 18 เม.ย. 58

ส. 25 เม.ย. 58

ส. 09 พ.ค. 58

ส. 16 พ.ค. 58

ส. 23 พ.ค. 58

ส. 30 พ.ค. 58

ศ. 05 มิ.ย. 58

ส. 06 มิ.ย. 58

21/1401
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - 6
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730

ปิดรับจอง

29

ส. 14 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1815
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

30

อ. 17 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2803
บรรยายโดย : อาจารย์เมธี แสงมณี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3 3.30 3 3.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

31

อ. 17 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
พ. 18 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2260
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
6.3 6.3 6.3 6.3
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

32

อ. 17 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

33

อ. 17 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3204
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
รศ.สุขุม นวลสกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

34

อ. 17 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2783
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

35

อ. 17 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1661
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

36

พ. 18 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/4004/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

37

พ. 18 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4002/6
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
- 6 - 6
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

38

พ. 18 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2915
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

39

พ. 18 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3119
บรรยายโดย : ดร.อำนาจ วัดจินดา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

40

พฤ. 19 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
24/2662/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ หาดใหญ่
รอ - รอ -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

41

พฤ. 19 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1153
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

42

พฤ. 19 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2196
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

43

พฤ. 19 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3504
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

44

พฤ. 19 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3417
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

45

พฤ. 19 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

46

พฤ. 19 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
24/4001/6
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
6.30 - 6.30 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

47

พฤ. 19 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2378/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

48

พฤ. 19 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1721/2
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
- 6 - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

49

พฤ. 19 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2809
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
3 3.30 3 3.3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

50

ศ. 20 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1721
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

51

ศ. 20 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2357/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

52

ศ. 20 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
24/4001/7
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ หาดใหญ่
รอ - รอ -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

53

ศ. 20 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1520
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

54

ศ. 20 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2276
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

55

ศ. 20 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3337
บรรยายโดย : ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922

ปิดรับจอง

56

ศ. 20 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/3607
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

57

ศ. 20 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1853
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

58

ศ. 20 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2703
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

59

ส. 21 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1642
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

60

ส. 21 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3129
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
ร.ต.อ.ชาตรี แหวนสูงเนิน
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

61

ส. 21 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2215
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6.30 - 6.30 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

62

ส. 21 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
อา. 22 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1925
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์ศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 11 - 11
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630

ปิดรับจอง

63

ส. 21 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1888
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

64

ส. 21 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1889
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

65

ส. 21 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1934
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

66

อ. 24 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1719
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

67

อ. 24 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3267
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์นวนศรี กำบรรณารักษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
2,900
VAT 203
3,103
3,600
VAT 252
3,852

ปิดรับจอง

68

อ. 24 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3373
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

69

อ. 24 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2209
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

70

อ. 24 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1708
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

71

อ. 24 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
24/2662/3
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมรอยัล ล้านนา(จ.เชียงใหม่)
6.30 - 6.30 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

72

อ. 24 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2197
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 0.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

73

พ. 25 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3704
บรรยายโดย : อาจารย์อังกูร วงศ์กลธูต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

74

พ. 25 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2766
บรรยายโดย : อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

75

พ. 25 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
พฤ. 26 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2701
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
6.3 6.3 6.3 6.3
12,000
VAT 840
12,840
14,000
VAT 980
14,980

ปิดรับจอง

76

พ. 25 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3611
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

77

พ. 25 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1254
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม S 31
- 6 - 6
9,500
VAT 665
10,165
12,000
VAT 840
12,840

ปิดรับจอง

78

พ. 25 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3402
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

79

พ. 25 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
พฤ. 26 มี.ค. 58
09.00-12.00 น..
21/1351
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 8.30 - 8.3
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

ปิดรับจอง

80

พ. 25 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2319
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมซันไชน์ การ์เด้น รีสอร์ท
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

81

พ. 25 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
24/4001/8
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมรอยัล ล้านนา(จ.เชียงใหม่)
6.30 - 6.30 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

82

พ. 25 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
พฤ. 26 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3245
บรรยายโดย : ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025

ปิดรับจอง

83

พฤ. 26 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2144
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6.30 - 6.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

84

พฤ. 26 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 27 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 28 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3401
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700

ปิดรับจอง

85

พฤ. 26 มี.ค. 58
13.00-16.15 น.
21/1279
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 3 - 3
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

86

พฤ. 26 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
24/2662/4
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องสัมมนาบางปูกอล์ฟ แอนด์สปอร์ต
6.30 - 6.30 -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

87

พฤ. 26 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/2886/5
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

88

พฤ. 26 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2131
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6.30 - 6.30 -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

89

พฤ. 26 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3401/3
บรรยายโดย : อาจารย์รำไพ โกมารทัต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

90

พฤ. 26 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/3507
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- 6 - 6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

91

พฤ. 26 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2115
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

92

พฤ. 26 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
24/4001/9
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมริเวอร์(จ.นครปฐม)
6.3 - 6.3 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

93

พฤ. 26 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1719/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมซันไชน์ การ์เด้น รีสอร์ท
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

94

ศ. 27 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3401/2
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

95

ศ. 27 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3249
บรรยายโดย : อาจารย์ระเบียบ บุญกรรเชียง
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

96

ศ. 27 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4002/7
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมริเวอร์(จ.นครปฐม)
- 6.3 - 6.3
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

97

ศ. 27 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2729
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
3 3.30 3 3.3
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

98

ศ. 27 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1713
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

99

ศ. 27 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
24/2884/7
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องสัมมนาบางปูกอล์ฟ แอนด์สปอร์ต
6.3 - 6.3 -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

100

ศ. 27 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1721/1
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (จ.ระยอง)
- 6 - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

101

ศ. 27 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/2596/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
- 6 - 6
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

102

ศ. 27 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3209
บรรยายโดย : รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

103

ส. 28 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/4005/1
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6.30 - 6.30 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

104

ส. 28 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3286
บรรยายโดย : อาจารย์สนั่น จำปา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
- - - -
2,300
VAT 161
2,461
2,800
VAT 196
2,996

ปิดรับจอง

105

ส. 28 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1160
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

106

ส. 28 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3401/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

107

ส. 28 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

108

ส. 28 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
อา. 29 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3110
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

ปิดรับจอง

109

ส. 28 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1148
บรรยายโดย : อาจารย์มงคล ขนาดนิด
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

110

อ. 31 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2704
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6.3 - 6.3 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

111

อ. 31 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1840
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

112

อ. 31 มี.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/2814/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

113

อ. 31 มี.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/2883/2
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- 6 - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

114

อ. 31 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

115

อ. 31 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2325
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

116

อ. 31 มี.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3260
บรรยายโดย : อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :