สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

ศ. 08 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

2

ศ. 08 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1350
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

3

ศ. 08 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

4

ส. 09 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1129
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

5

อ. 12 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2919
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

6

อ. 12 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1851
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

7

พ. 13 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1153
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

8

พ. 13 พ.ค. 58
09.00-17.00 น.
พฤ. 14 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/2667
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 6 6 6
2,200
VAT 154
2,354
2,700
VAT 189
2,889

ปิดรับจอง

9

พ. 13 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2201
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

10

พฤ. 14 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2196
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

11

พฤ. 14 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

12

พฤ. 14 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3210
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุพัตรา สุภาพ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

13

ศ. 15 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2809
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

14

ศ. 15 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/9004
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
2,500
VAT 175
2,675
3,200
VAT 224
3,424

ปิดรับจอง

15

ศ. 15 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2125
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

16

ศ. 15 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/6001
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารอินเตอร์เชนจ (สี่แยกอโศก)
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

17

ศ. 15 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2311
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

18

ศ. 15 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/2539
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

19

ศ. 15 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3114
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

20

ศ. 15 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2215
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

21

ส. 16 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1367
บรรยายโดย : อาจารย์เสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย
อาจารย์ชเนตรตรี แก้วจรูญ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

22

ส. 16 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1645
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

23

ส. 16 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1702
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

24

จ. 18 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/6002
บรรยายโดย : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารอินเตอร์เชนจ (สี่แยกอโศก)
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

25

อ. 19 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2122
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - 6 -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

26

อ. 19 พ.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/2523
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

27

อ. 19 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1857
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

28

อ. 19 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2791
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3 3.30 3 3.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

29

พ. 20 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2251
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

30

พ. 20 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
พฤ. 21 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/9003
บรรยายโดย : ชาวอเมริกันจากสถาบัน Liberty English
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
8,500
VAT 595
9,095
9,500
VAT 665
10,165

ปิดรับจอง

31

พ. 20 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
23/4014
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- - - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

32

พ. 20 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3254/1
บรรยายโดย : อาจารย์อภิวัฒน์ พุทธบรรจง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

33

พ. 20 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1520
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

34

พ. 20 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 0.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

35

พ. 20 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
พฤ. 21 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย :
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

ปิดรับจอง

36

พ. 20 พ.ค. 58
09.00-17.30 น.
21/3202
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

37

พ. 20 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2112
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6.30 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

38

พฤ. 21 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3510
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

39

พฤ. 21 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

40

พฤ. 21 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3306
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

41

พฤ. 21 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 22 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3153
บรรยายโดย : อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

ปิดรับจอง

42

พฤ. 21 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2760
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
3 3 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

43

พฤ. 21 พ.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/4001/10
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

44

พฤ. 21 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1708
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

45

พฤ. 21 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1721
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

46

ศ. 22 พ.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/2625
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6.30 - 6.30 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

47

ศ. 22 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1921
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

48

ศ. 22 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3105/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

49

ศ. 22 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

50

ศ. 22 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2197
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

51

ส. 23 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3246
บรรยายโดย : อาจารย์สุเมธ วงศ์บุณย์ยง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

52

ส. 23 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1898
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

53

ส. 23 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3424
บรรยายโดย : อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

54

ส. 23 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/2596/2
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

55

ส. 23 พ.ค. 58
13.00-16.15 น.
21/1933
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

56

ส. 23 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

57

ส. 23 พ.ค. 58
09.00-12.15 น.
21/1932
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

58

ส. 23 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์สุทธิมาน คูณผล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

59

ส. 23 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3612
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

60

อ. 26 พ.ค. 58
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

61

อ. 26 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2922
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
6 0.30 - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

62

อ. 26 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3281
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

63

อ. 26 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3241
บรรยายโดย : ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

64

อ. 26 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2763
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

65

อ. 26 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2757
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6.30 - 6.30 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง

66

อ. 26 พ.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/4007
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

67

อ. 26 พ.ค. 58
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

68

พ. 27 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3247
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

69

พ. 27 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4002/8
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
- 6 - 6
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

70

พ. 27 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2255
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

71

พ. 27 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3159
บรรยายโดย : อาจารย์ทายาท ยันต์โกเศศ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

72

พ. 27 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3217
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์ภรณี วินิจฉัยกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

73

พ. 27 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2133
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

74

พ. 27 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2419
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

75

พ. 27 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1150
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

76

พ. 27 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3602
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

77

พฤ. 28 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2120
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

78

พฤ. 28 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3508
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

79

พฤ. 28 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1719
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม S 31
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

80

พฤ. 28 พ.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/2515
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6.30 - 6.30 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

81

พฤ. 28 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3126
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

82

พฤ. 28 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

83

พฤ. 28 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3214
บรรยายโดย : รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

84

พฤ. 28 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2773
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
6 - 6 -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

85

พฤ. 28 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 29 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3301
บรรยายโดย : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

86

พฤ. 28 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1282
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

87

ศ. 29 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3451
บรรยายโดย : อาจารย์รำไพ โกมารทัต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

88

ศ. 29 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1344
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

89

ศ. 29 พ.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2799
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

90

ศ. 29 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2783
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

91

ศ. 29 พ.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/2814/2
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอเล็กซานเดอร์
6.30 - 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

92

ศ. 29 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2390
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

93

ศ. 29 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3115
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

94

ส. 30 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3481
บรรยายโดย : อาจารย์สุนทร แก้วสว่าง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

95

ส. 30 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1675
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

96

ส. 30 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1131
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

97

ส. 30 พ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3403
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840

98

ส. 30 พ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1672
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

99

ส. 30 พ.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/4012
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6.30 - 6.30 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :