สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พ. 04 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3241
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

2

พฤ. 05 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3213
บรรยายโดย : รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

3

ศ. 06 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3101/2
บรรยายโดย : ดร.สุรชาติ กิ่มมณี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

4

ศ. 06 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
ส. 07 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 13 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
ส. 14 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3101
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
11,000
VAT 770
11,770
13,000
VAT 910
13,910

ปิดรับจอง

5

ส. 07 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3101/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุเมธ วงศ์บุณย์ยง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

6

อ. 10 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

7

พ. 11 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1352
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

8

พฤ. 12 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1280/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

9

พฤ. 12 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3302
บรรยายโดย : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

10

ศ. 13 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3101/3
บรรยายโดย : อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

11

ศ. 13 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2122
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

12

ศ. 13 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1721
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

13

ส. 14 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

14

ส. 14 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1663
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

15

ส. 14 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3101/4
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

16

อ. 17 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1645
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

17

อ. 17 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3114
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

18

อ. 17 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3502
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

19

อ. 17 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

20

อ. 17 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3247
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

21

อ. 17 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/1719
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

22

พ. 18 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1824
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

23

พ. 18 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2201
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

24

พ. 18 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
23/2869/1
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

25

พ. 18 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2760
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3 3.3 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

26

พ. 18 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2808
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6.30 6.30 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

27

พฤ. 19 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1280
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- รอ - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

28

ศ. 20 ก.พ. 58
13.00-16.00 น.
21/9001
บรรยายโดย : Tax Specialist
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

29

ศ. 20 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2757
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 6.30 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง

30

ศ. 20 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1922
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

31

ศ. 20 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1153
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- รอ - 6
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

32

ส. 21 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1818
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

33

ส. 21 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1129
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

34

ส. 21 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1135
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

35

อ. 24 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

36

อ. 24 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2389
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

37

อ. 24 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1876
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

38

อ. 24 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/2378
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

39

อ. 24 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
23/2554/1
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
- 6 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

40

อ. 24 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/3506
บรรยายโดย : อาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

41

อ. 24 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3486
บรรยายโดย : อาจารย์จรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

42

อ. 24 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2903/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 0.30 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

43

อ. 24 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2734
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6.3 - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

44

อ. 24 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2923
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

45

พ. 25 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2724
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6.3 - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

46

พ. 25 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/3601
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- รอ - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

47

พ. 25 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3217
บรรยายโดย : อาจารย์ภรณี วินิจฉัยกุล
ผศ.กรรณิการ์ สุสม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

48

พ. 25 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2348
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
3 3.3 - -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

49

พ. 25 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1725/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (จ.ระยอง)
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

50

พ. 25 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

51

พ. 25 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/2401
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

52

พ. 25 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
23/4002/1
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- 6 - -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

53

พ. 25 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2798
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6.3 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

54

พฤ. 26 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
24/4001/5
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
6.30 - 6.30 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

55

พฤ. 26 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
6 0.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

56

พฤ. 26 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3123
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

57

พฤ. 26 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/2797
บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
2.3 3 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

58

พฤ. 26 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1725/2
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

59

พฤ. 26 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1853
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
3 3 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

60

พฤ. 26 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/2924
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

61

พฤ. 26 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
ศ. 27 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
23/2900/2
บรรยายโดย : ***วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและภาษีอากร
6 6.30 - -
2,200
VAT 154
2,354
2,700
VAT 189
2,889

ปิดรับจอง

62

พฤ. 26 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/3605
บรรยายโดย : อาจารย์อิสระ อมรกิจบำรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- รอ - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

63

พฤ. 26 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
ศ. 27 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2203
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
13 - 13 -
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025

ปิดรับจอง

64

พฤ. 26 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/3508
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- รอ - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

65

พฤ. 26 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3422
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

66

พฤ. 26 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2903/2
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
6 0.30 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

67

พฤ. 26 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3126
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

68

พฤ. 26 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2156
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

69

ศ. 27 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2197
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

70

ศ. 27 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1280/2
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

71

ศ. 27 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3311
บรรยายโดย : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

72

ศ. 27 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
24/4002/5
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- 6 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

73

ศ. 27 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2115
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

74

ศ. 27 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

75

ศ. 27 ก.พ. 58
09.00-17.00 น.
21/2140
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 6.30 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

76

ศ. 27 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3332
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

77

ศ. 27 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/1145
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

78

ส. 28 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/3481
บรรยายโดย : อาจารย์สุนทร แก้วสว่าง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

79

ส. 28 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1507
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

80

ส. 28 ก.พ. 58
09.00-16.30 น.
21/1725
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

81

ส. 28 ก.พ. 58
09.00-16.00 น.
21/2407
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :