สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พฤ. 03 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/2370/3
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

2

พฤ. 03 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2757
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 6 0.3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

3

ศ. 04 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/2370/4
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

4

ส. 05 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1401
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 5.30 - -
35,000
VAT 2,450
37,450
37,000
VAT 2,590
39,590

ปิดรับจอง

5

อ. 08 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3352
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

6

อ. 08 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1708
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

7

อ. 08 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2809
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

8

อ. 08 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

9

พ. 09 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1149
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

10

พ. 09 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/3203
บรรยายโดย : ดร.โอภาส กิจกำแหง
อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

11

พ. 09 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1707
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 3 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

12

พ. 09 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2652/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
- 6 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

13

พฤ. 10 ก.ค. 57
09.00-12.00 น..
23/2877/2
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
- - - -
700
VAT 49
749
1,000
VAT 70
1,070

ปิดรับจอง

14

พฤ. 10 ก.ค. 57
13.00-16.00 น.
23/2816/2
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
- - - -
700
VAT 49
749
1,000
VAT 70
1,070

ปิดรับจอง

15

อ. 15 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2201
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
6 - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

16

อ. 15 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1158
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

17

อ. 15 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2812/2
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
- 6.30 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

18

พ. 16 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2140
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - 6 0.3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

19

พ. 16 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2563/2
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 - 6 0.3
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

20

พ. 16 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1819
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

21

พ. 16 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2783
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 3.00 3.3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

22

พ. 16 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1340
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

23

พฤ. 17 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2209
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 - 6 0.3
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

24

พฤ. 17 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
ศ. 18 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2404
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

25

พฤ. 17 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2341
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
3 3 3.0 3.3
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

26

พฤ. 17 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2597/2
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 - - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

27

พฤ. 17 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1708
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

28

พฤ. 17 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2759
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
3 3.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

29

พฤ. 17 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1924
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

30

ศ. 18 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2721
บรรยายโดย : ดรสมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

31

ศ. 18 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1888
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

32

ศ. 18 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2365
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
3 3 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

33

ศ. 18 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
ส. 19 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3201
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

34

ศ. 18 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1655
บรรยายโดย : ***วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและภาษีอากร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

35

ศ. 18 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2722
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

36

ศ. 18 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2657/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

37

ศ. 18 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3201/1
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

38

ส. 19 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2813/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมริชมอนด์
6 0.30 6 0.3
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

39

ส. 19 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1507
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

40

ส. 19 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3201/2
บรรยายโดย : อาจารย์อรณีย์ รัตนคงสวัสดิ์
อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

41

ส. 19 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3264
บรรยายโดย : ดร.จริยา บุณยะประภัศร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

42

ส. 19 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1160
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

43

ส. 19 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1275
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

44

อ. 22 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 0.30 - -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

45

อ. 22 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2242
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

46

อ. 22 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1880
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

47

อ. 22 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2659
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

48

อ. 22 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2813/8
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
6 0.30 - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

49

อ. 22 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2385
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

50

อ. 22 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1899
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

51

อ. 22 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3250
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

52

พ. 23 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/2102
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

53

พ. 23 ก.ค. 57
09.00-12.15 น.
21/1878
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 3 - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

54

พ. 23 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3103
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

55

พ. 23 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2112
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - 6 0.3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

56

พ. 23 ก.ค. 57
13.00-16.15 น.
21/1357
บรรยายโดย : อาจารย์ถนอม เกตุเอม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- รอ - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

57

พ. 23 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3303
บรรยายโดย : อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

58

พ. 23 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
พฤ. 24 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2905
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์สุรพร ภาณุดุลกิตติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
11 1.30 - -
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840

59

พ. 23 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2649
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

60

พ. 23 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3332
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

61

พ. 23 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2869/8
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
6 0.30 - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

62

พฤ. 24 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2803
บรรยายโดย : อาจารย์เมธี แสงมณี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
2 4.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

63

พฤ. 24 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3253
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์มยุรี คุ้มครอง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

64

พฤ. 24 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2819
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
- 6.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

65

พฤ. 24 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
ศ. 25 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3266
บรรยายโดย : อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

66

พฤ. 24 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2869/9
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 0.30 - -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

67

พฤ. 24 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
ศ. 25 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2203
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
11 - - -
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025

68

พฤ. 24 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3511
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

69

พฤ. 24 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3373
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

70

พฤ. 24 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3408
บรรยายโดย : อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

71

พฤ. 24 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1658
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

72

ศ. 25 ก.ค. 57
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 3 - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

73

ศ. 25 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2378
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

74

ศ. 25 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2768
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
3 3.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

75

ศ. 25 ก.ค. 57
13.00-16.00 น.
21/3412
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

76

ศ. 25 ก.ค. 57
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 3 - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

77

ศ. 25 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2867
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

78

ศ. 25 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
24/2596/9
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

79

ศ. 25 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3108
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

80

ศ. 25 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2797/1
บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 5.30 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

81

ศ. 25 ก.ค. 57
09.00-12.00 น..
21/3413
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

82

ส. 26 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3286
บรรยายโดย : อาจารย์สนั่น จำปา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
- - - -
2,300
VAT 161
2,461
2,800
VAT 196
2,996

83

ส. 26 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3404
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

84

ส. 26 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1659
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

85

ส. 26 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2625
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 6 0.3
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

86

ส. 26 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3127
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

87

ส. 26 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1894
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

88

อ. 29 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2869
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 6 0.3
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

89

อ. 29 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1135
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

90

อ. 29 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2274
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
3 3.30 - -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

91

อ. 29 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3217
บรรยายโดย : อาจารย์ภรณี วินิจฉัยกุล
ผศ.กรรณิการ์ สุสม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

92

อ. 29 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1832
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

93

อ. 29 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2196
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

94

อ. 29 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3350
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

95

อ. 29 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2711
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
6 - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

96

พ. 30 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2799
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 0.30 รอ -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

97

พ. 30 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3302
บรรยายโดย : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

98

พ. 30 ก.ค. 57
09.00-12.00 น..
21/1277
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

99

พ. 30 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3125
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

100

พ. 30 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1914
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
2.45 3.15 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

101

พ. 30 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2818
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
3.45 2.45 - -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

102

พ. 30 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3382
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

103

พ. 30 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2915
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

104

พ. 30 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3209
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

105

พ. 30 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/2155
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

106

พ. 30 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3283
บรรยายโดย : อาจารย์นที แต้มมาลา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

107

พ. 30 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

108

พ. 30 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2388
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
รอ - - -
1,800
VAT 126
1,926
2,500
VAT 175
2,675

109

พ. 30 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1882
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

110

พ. 30 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2206
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
1 5.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

111

พฤ. 31 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3241
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์วรมัย ตุงคะสมิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

112

พฤ. 31 ก.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2197
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

113

พฤ. 31 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3486
บรรยายโดย : อาจารย์จรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

114

พฤ. 31 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3260
บรรยายโดย : ดร.สุรชาติ กิ่มมณี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

115

พฤ. 31 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3607
บรรยายโดย : อาจารย์พิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

116

พฤ. 31 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2596
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- 6 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

117

พฤ. 31 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2335
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

118

พฤ. 31 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3128
บรรยายโดย : อาจารย์ทายาท ยันต์โกเศศ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

119

พฤ. 31 ก.ค. 57
09.00-16.00 น.
ศ. 01 ส.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3505
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025

120

พฤ. 31 ก.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1360
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :