สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พ. 01 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2795/1
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

2

พฤ. 02 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 03 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
พฤ. 09 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 10 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
อ. 21 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/5002
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
อาจารย์กิตติยา อาภากุลอนุ
15 15 15 15
9,500
VAT 665
10,165
10,500
VAT 735
11,235

ปิดรับจอง

3

ศ. 03 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2773
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6 -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

4

อ. 07 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1164
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

5

พ. 08 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2799
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

6

พ. 08 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1283
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

7

พ. 08 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2920
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

8

พฤ. 09 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2313/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

9

พฤ. 09 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1131
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

10

ศ. 10 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2809
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

11

ศ. 10 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

12

ศ. 10 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2276
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

13

ศ. 10 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2749
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

14

ศ. 10 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
ส. 11 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4014/3
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
12 - 12 -
2,200
VAT 154
2,354
2,700
VAT 189
2,889

15

ศ. 10 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

16

ส. 11 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1711
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

17

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4010/5
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

18

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2390
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

19

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1668
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

20

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-12.00 น..
21/3513
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

21

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1728
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

22

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2768
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

23

อ. 14 ก.ค. 58
13.00-16.00 น.
21/3514
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
1,700
VAT 119
1,819
2,200
VAT 154
2,354

24

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1727
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

25

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2765
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

26

พ. 15 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3120
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

27

พ. 15 ก.ค. 58
09.00-12.15 น.
21/1528
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

28

พ. 15 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3213
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

29

พ. 15 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4004/5
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- 6 - 6
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

30

พ. 15 ก.ค. 58
13.00-16.15 น.
21/1529
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

31

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1148
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

32

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4015/3
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอเล็กซานเดอร์
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

33

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3504
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

34

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2389
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

35

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4502/5
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

36

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2365
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

37

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

38

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1368
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

39

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2197
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

40

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

41

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3125
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

42

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2915
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

43

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2797
บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

44

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3601
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

45

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3123
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

46

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4016/5
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

47

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2921
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

48

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2775
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

49

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3402
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

50

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3302
บรรยายโดย : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

51

ส. 18 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1857
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

52

ส. 18 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4017/5
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

53

ส. 18 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1937
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

54

ส. 18 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1362
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

55

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2196
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- 6.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

56

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2120
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

57

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4023/12
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

58

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

59

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2743
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - 6
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

60

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

61

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2757
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
รอ - รอ -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

62

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2722
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

63

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1135
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

64

อ. 21 ก.ค. 58
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

65

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4017/6
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเวล(จ.นครปฐม)
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

66

พ. 22 ก.ค. 58
13.00-16.00 น.
001/58
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
800
VAT 56
856
800
VAT 56
856

67

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3304
บรรยายโดย : อาจารย์จิราวัฒน์ พิศิษฐ์พงศา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

68

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3609
บรรยายโดย : อาจารย์พิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

69

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4023/14
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

70

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

71

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1639
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

72

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4006/5
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

73

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

74

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1718
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

75

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3248
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

76

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

77

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2703
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

78

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3260/1
บรรยายโดย : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

79

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1853
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

80

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3401/3
บรรยายโดย : อาจารย์รำไพ โกมารทัต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

81

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4009/5
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

82

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2346
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

83

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4504/3
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเวล(จ.นครปฐม)
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

84

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3250
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์วรมัย ตุงคะสมิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

85

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 25 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3401
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700

86

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1721
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- 6 - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

87

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2112
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

88

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1889
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมทรอปิคาน่า พัทยา
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

89

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4012/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

90

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3512
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

91

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3221
บรรยายโดย : อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

92

พฤ. 23 ก.ค. 58

21/2102
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

93

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4504/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

94

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3108
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

95

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2709
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6.30 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

96

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1829
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

97

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3310
บรรยายโดย : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

98

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2803
บรรยายโดย : อาจารย์เมธี แสงมณี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
3 3 3 3
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

99

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1938
บรรยายโดย : ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

100

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2798
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

101

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3401/2
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

102

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4024/1
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
3 3 3 3
2,900
VAT 203
3,103
3,400
VAT 238
3,638

103

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1713
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

104

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3352
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

105

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1241/1
บรรยายโดย : อาจารย์กิตติยา อาภากุลอนุ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมทรอปิคาน่า พัทยา
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

106

ส. 25 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1818
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

107

ส. 25 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3401/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

108

ส. 25 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1153
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

109

ส. 25 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4018/5
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมมารวย การ์เด้น
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

110

จ. 27 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4019/5
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

111

อ. 28 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2763
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

112

อ. 28 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1507
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

113

อ. 28 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2313
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
รอ รอ รอ -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

114

อ. 28 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1352
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

115

อ. 28 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4025/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

116

อ. 28 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2383
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
3.30 3 3.30 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

117

อ. 28 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2913
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

118

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3241
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

119

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2901
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

120

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4507/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
2,800
VAT 196
2,996
3,300
VAT 231
3,531

121

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3417
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

122

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3209
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

123

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3244
บรรยายโดย : ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

124

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1729
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

125

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4505/5
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

126

พฤ. 30 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1928
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :