สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

ส. 01 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
- 5.30 - -
2,900
VAT 203
3,103
3,600
VAT 252
3,852

ปิดรับจอง

2

ส. 01 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2669/2
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

3

อา. 02 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2638/4
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

4

จ. 03 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2646/4
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

5

อ. 04 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3402
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

6

อ. 04 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
6 0.30 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

7

อ. 04 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/1158
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

8

อ. 04 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1507
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

9

อ. 04 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2633/8
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 6.30 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

10

พ. 05 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
23/2819/8
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
- 6.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

11

พ. 05 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2913
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
6 0.30 6.30 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

12

พ. 05 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3108
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

13

พ. 05 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/2809
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

14

พ. 05 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1244
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

15

พฤ. 06 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/3508
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

16

พฤ. 06 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/2809/2
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

17

พฤ. 06 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2627/3
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

18

พฤ. 06 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3303
บรรยายโดย : อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

19

พฤ. 06 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3422
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

20

ศ. 07 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2734
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

21

ศ. 07 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1153
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

22

ศ. 07 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2131
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

23

ศ. 07 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2625/5
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอเล็กซานเดอร์
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

24

ศ. 07 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2140
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - 6.30 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

25

ส. 08 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2869/9
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

26

ส. 08 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3244
บรรยายโดย : ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

27

ส. 08 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1671
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

28

ส. 08 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1708
บรรยายโดย : อาจารย์รณวัตร สุวรรณาภิรมย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

29

ส. 08 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1818
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

30

อา. 09 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/2214
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
21 21 - -
35,000
VAT 2,450
37,450
37,000
VAT 2,590
39,590

ปิดรับจอง

31

อา. 09 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2658/4
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

32

จ. 10 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
23/2885/5
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- 6 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

33

อ. 11 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2867/6
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

34

อ. 11 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1669
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

35

อ. 11 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1924
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

36

อ. 11 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2783
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

37

พ. 12 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/2378
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

38

พ. 12 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2760
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

39

พ. 12 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2522/3
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
6 - 3 3.3
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

40

พ. 12 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1889
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

41

พฤ. 13 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3204
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
รศ.สุขุม นวลสกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

42

พฤ. 13 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2874/12
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
6 0.30 - -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

43

พฤ. 13 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1365
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

44

พฤ. 13 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2196
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

45

พฤ. 13 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
ศ. 14 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2882/3
บรรยายโดย : ***วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและภาษีอากร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 6.30 - -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

46

ศ. 14 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/2419
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

47

ศ. 14 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2276
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - รอ -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

48

ศ. 14 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2759
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม
3 3.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

49

ศ. 14 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2884/9
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
6 0.30 - -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

50

ศ. 14 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3352
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

51

ศ. 14 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1717
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

52

ส. 15 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1668
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม S 31
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

53

ส. 15 พ.ย. 57
09.00-12.15 น.
21/1932
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

54

ส. 15 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2818/3
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
3.45 2.45 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

55

ส. 15 พ.ย. 57
13.00-16.15 น.
21/1933
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

56

อา. 16 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2814/8
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6 0.30 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

57

จ. 17 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2887/2
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

58

อ. 18 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
24/2883/8
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
- 6 - -
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350

ปิดรับจอง

59

อ. 18 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2209
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

60

อ. 18 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1880
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

61

อ. 18 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1350
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

62

อ. 18 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2798
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม
6 0.30 - -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

63

อ. 18 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2813/8
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมมารวย การ์เด้น
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

64

อ. 18 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1511
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม S 31
- 6 - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

65

อ. 18 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
พ. 19 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2260
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
รศ.สริตา บุนนาค
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
3 10 - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

66

อ. 18 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2115
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

67

พ. 19 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/2332
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

68

พ. 19 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3373
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

69

พ. 19 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/2113
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

70

พ. 19 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3119
บรรยายโดย : ดร.อำนาจ วัดจินดา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

71

พ. 19 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2869/17
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี
6 0.30 - -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

72

พ. 19 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1673
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

73

พ. 19 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1253
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

74

พ. 19 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2659/6
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

75

พฤ. 20 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3461/6
บรรยายโดย : อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

76

พฤ. 20 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2348
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
3.00 3.00 รอ -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

77

พฤ. 20 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
23/2876/6
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- - - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

78

พฤ. 20 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1829
บรรยายโดย : อาจารย์มงคล ขนาดนิด
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

79

พฤ. 20 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2886/6
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

80

พฤ. 20 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3209
บรรยายโดย : รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

81

พฤ. 20 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1919
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
3 3 - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

82

พฤ. 20 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
พฤ. 27 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/2370
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
รศ.สริตา บุนนาค
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
4.30 13.3 - -
27,000
VAT 1,890
28,890
29,000
VAT 2,030
31,030

ปิดรับจอง

83

พฤ. 20 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2768
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
3 3.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

84

พฤ. 20 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2874/13
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ หาดใหญ่
6 0.30 - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

85

พฤ. 20 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
ศ. 21 พ.ย. 57

21/3461
บรรยายโดย : อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025

ปิดรับจอง

86

ศ. 21 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2197
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

87

ศ. 21 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/1145
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

88

ศ. 21 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2879/12
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ หาดใหญ่
6 0.30 - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

89

ศ. 21 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3461/1
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

90

ศ. 21 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
ส. 22 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/1709
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 11 - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

91

ศ. 21 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/2797/1
บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 5.30 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

92

ศ. 21 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
24/2883/9
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
- 6 - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

93

ศ. 21 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3116
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

94

ศ. 21 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1352
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

95

ศ. 21 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2807
บรรยายโดย : ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

96

ศ. 21 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2884/4
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

97

ส. 22 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1853
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม S 31
3 3 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

98

ส. 22 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1129
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

99

ส. 22 พ.ย. 57
09.00-12.30 น.
21/3423
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 3.30 - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

100

ส. 22 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2874/8
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอเล็กซานเดอร์
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

101

ส. 22 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

102

ส. 22 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3264
บรรยายโดย : ดร.จริยา บุณยะประภัศร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

103

ส. 22 พ.ย. 57
13.30-16.30 น.
21/3410
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 3 - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

104

อา. 23 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2879/8
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

105

จ. 24 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2657/5
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

106

จ. 24 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2791
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
3 3.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

107

จ. 24 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2112
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

108

จ. 24 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3374
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

109

อ. 25 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2133
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
1.15 4.45 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

110

อ. 25 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/2319
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

111

อ. 25 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
23/2596/4
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
- 6 - 6
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

112

อ. 25 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

113

อ. 25 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1254
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม S 31
- 6 - -
9,500
VAT 665
10,165
10,500
VAT 735
11,235

ปิดรับจอง

114

อ. 25 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1715
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 6 - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

115

อ. 25 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2879/13
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

116

อ. 25 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3611
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

117

อ. 25 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1857
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

118

พ. 26 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2869/14
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมปัญจดารา (จ.นครราชสีมา)
6 0.30 - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

119

พ. 26 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3260
บรรยายโดย : อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

120

พ. 26 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3415
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

121

พ. 26 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2201
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

122

พ. 26 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/1713
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350

ปิดรับจอง

123

พ. 26 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2122
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

124

พ. 26 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2881/5
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

125

พ. 26 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2206
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
3 3.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

126

พ. 26 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2766
บรรยายโดย : อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 6.30 -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

127

พ. 26 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
24/2645/5
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- 6 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

128

พ. 26 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3247
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

129

พ. 26 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2755
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

130

พฤ. 27 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1708/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (จ.ระยอง)
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

131

พฤ. 27 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3510
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

132

พฤ. 27 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2731
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6.30 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

133

พฤ. 27 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1652
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

134

พฤ. 27 พ.ย. 57
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย :
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

135

พฤ. 27 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3130
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

136

พฤ. 27 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2879/14
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมปัญจดารา (จ.นครราชสีมา)
6 0.30 - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

137

พฤ. 27 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2109
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
รอ - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

138

พฤ. 27 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3262
บรรยายโดย : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

139

พฤ. 27 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1712
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

140

พฤ. 27 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2657/10
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมลำพูน วิล (จ.ลำพูน)
6 0.30 - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

141

พฤ. 27 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
23/2883/13
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
- 6 - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

142

พฤ. 27 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
ศ. 28 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2203
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
11 - 13 -
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025

ปิดรับจอง

143

พฤ. 27 พ.ย. 57
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย :
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

144

พฤ. 27 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2664/9
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 0.30 6.30 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

145

ศ. 28 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
24/2664/14
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมลำพูน วิล (จ.ลำพูน)
6 0.30 - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

146

ศ. 28 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1927
บรรยายโดย : ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

147

ศ. 28 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/2311
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

148

ศ. 28 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2728
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
รอ - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

149

ศ. 28 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2655/5
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
6 0.30 - -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

ปิดรับจอง

150

ศ. 28 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
ส. 29 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3201
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

ปิดรับจอง

151

ศ. 28 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3601
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

152

ศ. 28 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3129
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
ร.ต.อ.ชาตรี แหวนสูงเนิน
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

153

ศ. 28 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค
6 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

154

ศ. 28 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

155

ศ. 28 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3201/1
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

156

ศ. 28 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1716
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

157

ศ. 28 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
24/2883/10
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

158

ส. 29 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1672
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

159

ส. 29 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3424
บรรยายโดย : อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

160

ส. 29 พ.ย. 57
09.00-16.30 น.
21/1879
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
- 6 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

161

ส. 29 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3335
บรรยายโดย : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

162

ส. 29 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2889/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

163

ส. 29 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3201/2
บรรยายโดย : อาจารย์อรณีย์ รัตนคงสวัสดิ์
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

164

อา. 30 พ.ย. 57
09.00-17.00 น.
23/2656/5
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอเล็กซานเดอร์
- 6 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :