สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พฤ. 15 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- รอ - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

2

ศ. 16 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- รอ - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

3

ศ. 16 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3461/1
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

4

ศ. 16 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

5

ศ. 16 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 17 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025

ปิดรับจอง

6

ศ. 16 ม.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2215
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - 6.30 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

7

ส. 17 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3461/2
บรรยายโดย : อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

8

อ. 20 ม.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 0.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

9

อ. 20 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1725
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- รอ - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

10

พ. 21 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3421
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

11

พ. 21 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1254
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม S 31
- รอ - -
9,500
VAT 665
10,165
12,000
VAT 840
12,840

ปิดรับจอง

12

พ. 21 ม.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2809
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
3 3.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

13

พ. 21 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1280
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- รอ - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

14

พ. 21 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3402
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

15

พ. 21 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1924
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- รอ - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

16

พฤ. 22 ม.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/4001
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

17

พฤ. 22 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1149
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- รอ - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

18

พฤ. 22 ม.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2112
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

19

พฤ. 22 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3120
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

20

พฤ. 22 ม.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม S 31
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

21

พฤ. 22 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/3503
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

22

ศ. 23 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3244
บรรยายโดย : ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

23

ศ. 23 ม.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2913
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 6.30 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

24

ศ. 23 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3202
บรรยายโดย : รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

25

ศ. 23 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1153
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- รอ - 6
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

26

ศ. 23 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3352
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

27

ศ. 23 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2378
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม S 31
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

28

ส. 24 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1507
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- รอ - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

29

อ. 27 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1131
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- รอ - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

30

อ. 27 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1889
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- รอ - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

31

พ. 28 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3453
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

32

พ. 28 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1862
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- รอ - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

33

พ. 28 ม.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2766
บรรยายโดย : อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

34

พ. 28 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/3607
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

35

พ. 28 ม.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2904
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 6.30 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

36

พ. 28 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

37

พฤ. 29 ม.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2122
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

38

พฤ. 29 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3107
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

39

พฤ. 29 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/3508
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

40

พฤ. 29 ม.ค. 58
09.00-17.00 น.
23/2884/6
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

41

พฤ. 29 ม.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

42

พฤ. 29 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3418
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

43

พฤ. 29 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2279
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350

44

พฤ. 29 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1857
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- รอ - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

45

ศ. 30 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

46

ศ. 30 ม.ค. 58
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- รอ - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

47

ศ. 30 ม.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2758
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

48

ศ. 30 ม.ค. 58
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- รอ - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

49

ศ. 30 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

50

ศ. 30 ม.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2763
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

51

ศ. 30 ม.ค. 58
09.00-12.00 น..
21/3513
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

52

ศ. 30 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4002
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
- 6 - -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

53

ศ. 30 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3254
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์ภรณี วินิจฉัยกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

54

ศ. 30 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3125
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

55

ส. 31 ม.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3207
บรรยายโดย : อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

56

ส. 31 ม.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1350
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- รอ - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :