สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

จ. 01 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2620/4
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

2

อ. 02 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2643/2
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 0.30 - -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

3

พ. 03 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3208
บรรยายโดย : อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

4

พ. 03 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1244
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

5

พ. 03 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3350
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

6

พฤ. 04 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

7

พฤ. 04 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2819/9
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- 6.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

8

ส. 06 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2649/5
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอเล็กซานเดอร์
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

9

อา. 07 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2867/7
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

10

จ. 08 ธ.ค. 57
13.00-16.15 น.
21/1279
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
- 3 - -
1,700
VAT 119
1,819
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

11

จ. 08 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2567/3
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

12

อ. 09 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2808
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6.30 6.30 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

13

อ. 09 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1507
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

14

อ. 09 ธ.ค. 57
09.00-12.15 น.
21/1159/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

15

อ. 09 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1133/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

16

อ. 09 ธ.ค. 57
13.00-16.15 น.
21/1155/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

17

อ. 09 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2669/3
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

18

พ. 10 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2814/9
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

19

พฤ. 11 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1718
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

20

พฤ. 11 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2115
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

21

พฤ. 11 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2539/2
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
- 6 - 6
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

22

พฤ. 11 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
ศ. 12 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3110
บรรยายโดย : ดร.สุรชาติ กิ่มมณี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

ปิดรับจอง

23

พฤ. 11 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

24

พฤ. 11 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1922
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

25

พฤ. 11 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2357/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

26

ศ. 12 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1717
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

27

ศ. 12 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2242
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

28

ศ. 12 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1133/3
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

29

ศ. 12 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3371
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 5.30 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

30

ศ. 12 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1837
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

31

ศ. 12 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
6 0.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

32

ศ. 12 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2378/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

33

ศ. 12 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2209
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
6 - รอ -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

34

ศ. 12 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2902/1
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
อาจารย์สาโรช ทองประคำ
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
คุณวิชัย โภชนกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
1.15 5.15 - -
2,800
VAT 196
2,996
3,500
VAT 245
3,745

ปิดรับจอง

35

ศ. 12 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1133/2
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

36

ส. 13 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1275
บรรยายโดย : อาจารย์มงคล ขนาดนิด
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

37

ส. 13 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2745
บรรยายโดย : ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
6 0.30 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

38

ส. 13 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2662/5
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมมารวย การ์เด้น
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

39

ส. 13 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

40

ส. 13 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1149
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

41

ส. 13 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2721
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 รอ -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

42

อา. 14 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2633/9
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 0.30 6.30 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

43

จ. 15 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2664/10
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 6.30 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

44

จ. 15 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2921
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

45

จ. 15 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
ศ. 19 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3266
บรรยายโดย : อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

46

อ. 16 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2280
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

47

อ. 16 ธ.ค. 57
13.00-16.15 น.
21/1279/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
- 3 - -
1,700
VAT 119
1,819
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

48

อ. 16 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2120
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

49

อ. 16 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1780
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,300
VAT 231
3,531
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

50

อ. 16 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3402
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมมณเฑียร พัทยา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

51

อ. 16 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2201
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

52

อ. 16 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2886/7
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
6 0.30 6.30 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

53

อ. 16 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
24/2883/11
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

54

อ. 16 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1895
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

55

อ. 16 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2874/15
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

56

อ. 16 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2798
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
6 0.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

57

อ. 16 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

58

พ. 17 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3160
บรรยายโดย : อาจารย์อภิวัฒน์ พุทธบรรจง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

59

พ. 17 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2903
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

60

พ. 17 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
23/2876/7
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

61

พ. 17 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2880/10
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

62

พ. 17 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1708
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

63

พ. 17 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2920
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
รอ - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

64

พ. 17 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3214
บรรยายโดย : รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

65

พ. 17 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1133/5
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

66

พ. 17 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2884/5
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

67

พ. 17 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1153
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

68

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2308
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
3 3 รอ -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

69

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1926
บรรยายโดย : ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

70

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3241
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

71

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1717/1
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

72

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2350
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

73

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2215
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
6 - 6.30 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง

74

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1133/6
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

75

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1133/7
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

76

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2763
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

77

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2251
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

78

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/3203
บรรยายโดย : ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

79

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2886/15
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
6 0.30 - -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

80

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3504
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

81

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1714
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

82

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
24/2883/12
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (จ.ระยอง)
- 6 - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

83

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2563/4
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
6 - 6.30 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

84

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2919
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
6 0.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

85

พฤ. 18 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

86

ศ. 19 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2879/15
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
6 0.30 - -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

87

ศ. 19 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1150
บรรยายโดย : อาจารย์มงคล ขนาดนิด
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

88

ศ. 19 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2733
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

89

ศ. 19 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2764
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

90

ศ. 19 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2900/1
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- 6 - -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

91

ศ. 19 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

92

ศ. 19 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2389
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

93

ศ. 19 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
ส. 20 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1527
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
- 11 - -
10,000
VAT 700
10,700
11,000
VAT 770
11,770

ปิดรับจอง

94

ศ. 19 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3310
บรรยายโดย : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

95

ศ. 19 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/3506
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมมณเฑียร พัทยา
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

96

ศ. 19 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3417
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

97

ส. 20 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2874/9
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

98

ส. 20 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3286
บรรยายโดย : อาจารย์สนั่น จำปา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
- - - -
2,300
VAT 161
2,461
2,800
VAT 196
2,996

ปิดรับจอง

99

ส. 20 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1661
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

100

ส. 20 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1665
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

101

ส. 20 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1674
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- 6 - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

102

อา. 21 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2639/3
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

103

จ. 22 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2881/6
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

104

จ. 22 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

105

จ. 22 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1719
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

106

จ. 22 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1720
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์พิเศษดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
- 6 - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

107

จ. 22 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2922
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
6 0.3 - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

108

จ. 22 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2100
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

109

อ. 23 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3101/4
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

110

อ. 23 ธ.ค. 57
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

111

อ. 23 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2344
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

112

อ. 23 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/3607
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- 6 - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

113

อ. 23 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3263
บรรยายโดย : ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

114

อ. 23 ธ.ค. 57
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

115

อ. 23 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2255
บรรยายโดย : อาจารย์มณันญาพันธ์ อังกรูพรชัย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
6 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

116

อ. 23 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2743
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

117

อ. 23 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1149
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

118

อ. 23 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2809
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3 3.30 - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

119

อ. 23 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

120

อ. 23 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2885/6
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
- 6 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

121

อ. 23 ธ.ค. 57
09.00-12.00 น..
21/3513
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

122

อ. 23 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1721
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

123

พ. 24 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1888
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

124

พ. 24 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2197
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 0.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

125

พ. 24 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- 5.30 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

126

พ. 24 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1652
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

127

พ. 24 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
24/2596/10
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเวล
- 6 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

128

พ. 24 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3486
บรรยายโดย : อาจารย์จรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

129

พ. 24 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1133/4
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

130

พ. 24 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2883/10
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

131

พ. 24 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2879/9
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

132

พ. 24 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1349
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

133

พ. 24 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2724
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

134

พ. 24 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2799
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 6.30 -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

135

พฤ. 25 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2768
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3 3.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

136

พฤ. 25 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1131
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

137

พฤ. 25 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

138

พฤ. 25 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2760
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

139

พฤ. 25 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3408
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

140

พฤ. 25 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
ศ. 26 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3505
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 11 - -
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025

141

พฤ. 25 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2901/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอเล็กซานเดอร์
6 0.30 6.30 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

142

พฤ. 25 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2378
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

143

พฤ. 25 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2884/10
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเวล
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

144

ศ. 26 ธ.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3114
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

145

ศ. 26 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2369
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
1.45 4.45 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

146

ศ. 26 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2887/3
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

147

ศ. 26 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2913
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 6.30 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

148

ส. 27 ธ.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2645/3
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
- 6 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

149

อา. 28 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2874/10
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

150

จ. 29 ธ.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2869/10
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :