สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พฤ. 02 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2659/1
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

2

พฤ. 02 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2904
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 6 0.3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

3

ศ. 03 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2912
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 0.30 6.30 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

4

ศ. 03 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2625/3
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

5

ส. 04 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1514
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

6

ส. 04 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2620/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

7

อ. 07 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2649/2
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

8

อ. 07 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3125
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

9

อ. 07 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1340
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

10

อ. 07 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/3203
บรรยายโดย : ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

11

พ. 08 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1895
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

12

พ. 08 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

13

พ. 08 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2817/4
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

14

พฤ. 09 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2809
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
3 3.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

15

พฤ. 09 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2758
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

16

พฤ. 09 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2724
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

17

พฤ. 09 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1702
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

18

พฤ. 09 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3451
บรรยายโดย : อาจารย์รำไพ โกมารทัต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

19

พฤ. 09 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2813/6
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

20

ศ. 10 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

21

ศ. 10 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
ส. 11 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2882/2
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 6.30 6.00 6.3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

22

ศ. 10 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2255
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

23

ศ. 10 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

24

ส. 11 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1255
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

25

ส. 11 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1648
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

26

อ. 14 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

27

อ. 14 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2515
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 0.30 - -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

28

อ. 14 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1131
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

29

พ. 15 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1780
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

30

พ. 15 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3205
บรรยายโดย : รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
รศ.สุขุม นวลสกุล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

31

พ. 15 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3405
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

32

พ. 15 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2198
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

33

พ. 15 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2757
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 0.30 6.30 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง

34

พ. 15 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2869/9
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอเล็กซานเดอร์
6 0.30 6.00 0.3
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

35

พ. 15 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2918
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

36

พฤ. 16 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/3506
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

37

พฤ. 16 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2657/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

38

พฤ. 16 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2389
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

39

พฤ. 16 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2762/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ไดมอน พลาซ่า โฮเต็ล สุราษฎร์ธานี
6 0.30 - -
2,800
VAT 196
2,996
3,500
VAT 245
3,745

ปิดรับจอง

40

พฤ. 16 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1149
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

41

พฤ. 16 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2763
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

42

พฤ. 16 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1708
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

43

ศ. 17 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1275
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

44

ศ. 17 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

45

ศ. 17 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3115
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

46

ศ. 17 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
ส. 18 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1925
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม
- 11 - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

47

ศ. 17 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3610
บรรยายโดย : อาจารย์พิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

48

ศ. 17 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2645/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
- 6 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

49

ศ. 17 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2115
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

50

ศ. 17 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2809/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ไดมอน พลาซ่า โฮเต็ล สุราษฎร์ธานี
3 3.30 - -
2,800
VAT 196
2,996
3,500
VAT 245
3,745

ปิดรับจอง

51

ศ. 17 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3406
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840

ปิดรับจอง

52

ศ. 17 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2201
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

53

ศ. 17 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2798
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

54

ส. 18 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
อา. 19 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1526
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม S 31
- 11 - -
7,500
VAT 525
8,025
9,000
VAT 630
9,630

ปิดรับจอง

55

ส. 18 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3219
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

56

ส. 18 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3420
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

57

ส. 18 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3481
บรรยายโดย : อาจารย์สุนทร แก้วสว่าง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

58

ส. 18 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1670
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- รอ - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

59

ส. 18 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2874/4
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 6 0.3
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

60

ส. 18 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3371
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 5.30 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

61

อา. 19 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2662/1
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

62

จ. 20 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1889
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

63

จ. 20 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2597/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 - - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

64

อ. 21 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2881
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
6 0.30 - -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

65

อ. 21 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2197
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

66

อ. 21 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3249
บรรยายโดย : อาจารย์ระเบียบ บุญกรรเชียง
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

67

อ. 21 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3207
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

68

อ. 21 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2120
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

69

อ. 21 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1669
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

70

อ. 21 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1888
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

71

อ. 21 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
23/2876/2
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210

ปิดรับจอง

72

อ. 21 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2384
บรรยายโดย : อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
3 3.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

73

อ. 21 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2762/2
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (จ.ระยอง)
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

74

อ. 21 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1897
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

75

พ. 22 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1639
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

76

พ. 22 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2197/2
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (จ.ระยอง)
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

77

พ. 22 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1647
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

78

พ. 22 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2630
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

79

พ. 22 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3217
บรรยายโดย : อาจารย์ภรณี วินิจฉัยกุล
ผศ.กรรณิการ์ สุสม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

80

พ. 22 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1153
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

81

พ. 22 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3418
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

82

พ. 22 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2915
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
6 0.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

83

ศ. 24 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2363
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

84

ศ. 24 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2596/5
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงเเรมโกลเด้น ดราก้อน
- 6 - -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

85

ส. 25 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/2214
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
21 21 - -
35,000
VAT 2,450
37,450
37,000
VAT 2,590
39,590

ปิดรับจอง

86

ส. 25 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2700/4
บรรยายโดย : อาจารย์ถนอม เกตุเอม
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
- 6 - -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

ปิดรับจอง

87

ส. 25 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1401
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- 5.30 - -
35,000
VAT 2,450
37,450
37,000
VAT 2,590
39,590

ปิดรับจอง

88

อา. 26 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2804/4
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
6 0.30 6 0.3
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

89

จ. 27 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2819/3
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอเล็กซานเดอร์
- 6.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

90

อ. 28 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2385
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

91

อ. 28 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2563/1
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
6 - - -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

92

อ. 28 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2754
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

93

อ. 28 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2246
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

94

อ. 28 ต.ค. 57
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

95

อ. 28 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3126
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

96

อ. 28 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2919
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

97

อ. 28 ต.ค. 57
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

98

อ. 28 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

99

อ. 28 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2886/11
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
6 0.30 - -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

100

พ. 29 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3245
บรรยายโดย : ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

101

พ. 29 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/1714
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

102

พ. 29 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2879/11
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
6 0.30 - -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

103

พ. 29 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

104

พ. 29 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2112
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
6 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

105

พ. 29 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3408
บรรยายโดย : อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

106

พ. 29 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

107

พ. 29 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2664/6
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

108

พ. 29 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1876
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
3 3 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

109

พ. 29 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2879/8
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

110

พ. 29 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2812/4
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมที.เค พาเลซ
- 6.30 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

111

พ. 29 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
พฤ. 30 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2905
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์สุรพร ภาณุดุลกิตติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
11.3 1.30 - -
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840

112

พ. 29 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

113

พ. 29 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3250
บรรยายโดย : อาจารย์วรมัย ตุงคะสมิต
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

114

พ. 29 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2102
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
6 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

115

พฤ. 30 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3241
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

116

พฤ. 30 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/2743
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล บางนา
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

117

พฤ. 30 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
24/2819/6
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6.30 - -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

118

พฤ. 30 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
21/1910
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
- 6 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

119

พฤ. 30 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2874/8
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
6 0.30 - -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

120

พฤ. 30 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3127
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

121

พฤ. 30 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2880
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินทรา
6 0.30 6 0.3
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

122

พฤ. 30 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- 5.30 - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

123

พฤ. 30 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3512
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

124

พฤ. 30 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2378
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

125

พฤ. 30 ต.ค. 57
09.00-16.30 น.
23/2883
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
- 6 - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

126

ศ. 31 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
- - - -
2,900
VAT 203
3,103
3,600
VAT 252
3,852

127

ศ. 31 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3117
บรรยายโดย : .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

128

ศ. 31 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2156
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 6.30 - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

129

ศ. 31 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
23/2879
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคิงปาร์ค
6 0.30 6 0.3
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

130

ศ. 31 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
ส. 01 พ.ย. 57
09.00-16.00 น.
21/3153
บรรยายโดย : อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

131

ศ. 31 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3607
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

132

ศ. 31 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/2401
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

133

ศ. 31 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2760
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 0.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

134

ศ. 31 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2799
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 6.30 -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

135

ศ. 31 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
24/2874/12
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 0.30 - -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

136

ศ. 31 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3302
บรรยายโดย : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแมนดาริน
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

137

ศ. 31 ต.ค. 57
09.00-17.00 น.
21/2122/1
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 0.30 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

138

ศ. 31 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3310
บรรยายโดย : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์
 สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

139

ศ. 31 ต.ค. 57
09.00-16.00 น.
21/3253
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์ปิยธิดา เศรษฐเดชธนา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :