ลงโฆษณากับธรรมนิติ

 
1. โฆษณาในวารสารรายเดือน
เอกสารภาษีอากร
HR Society Magazine
CPD & Account
2. โฆษณาในหนังสือประมวลรัษฎากร (ฉบับสมบูรณ์)
3. โฆษณาในหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือห้นุ
4. โฆษณาในเอกสารประกอบการสัมมนา
5. โฆษณาในหนังสือวิชาการ
6. วีดีโอโฆษณาภายในงานสัมมนา
7. แบนเนอร์สปอนเซอร์โฆษณาด้านหน้าห้องสัมมนา
8. บูธประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการหน้างานสัมมนา
9. พื้นที่โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ในเครือธรรมนิติ
10. บริการเช่ารายชื่อสมาชิกธรรมนิติด้านแพ็คกิ้ง

ด้านแพ็คจิ้ง
1.บริการรับแพ็คกิง้สิ่งของทุกชนิด พร้อมจัดส่งไปรษณีย์ทวั่ประเทศ
2.บริการแนบโบรชัวร์หรือสิ่งพิมพ์ไปพร้อมกับการจักส่งสมาชิกรายเดือน
ads 01