สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ข่าวสารและบทความ บทความกฎหมายและภาษีอากร ขอเชิญท่านสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากรเข้าสัมมนาฟรี! [9,10,11/3/58]
สัมมนา, บทความกฎหมายและภาษีอากร
ขอเชิญท่านสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากรเข้าสัมมนาฟรี! [9,10,11/3/58]
เขียนโดย Anusorn Sawangsri   
|

 

เรียน ท่านสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร

ขอเชิญเข้าสัมมนาฟรี!
สัมมนาพิเศษสำหรับสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร ครั้งที่ 1/2558
หัวข้อสัมมนา
การเปลี่ยนแปลงภาษี 2558 และการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 จุดที่ต้องระมัดระวัง
1. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ การเสียภาษีของคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ
2. วิธีการและรูปแบบการจัดทำบัญชีรับ

- จ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล
- รายการที่ต้องกรอก
- การตรวจสอบของเจ้าพนักงาน
- รายการที่กรอกจะเป็นฐานในการตรวจสอบในปีต่อไปหรือไม่
3. Update ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กับจุดที่ต้องระวังสำหรับการยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม 2558 
4. ภาษีมรดก เตรียมตัวอย่างไรและแนวทางการจัดเก็บ
5. รายได้และรายจ่ายที่ต้องเสียภาษีให้ครบและสิทธิประโยชน์ทางภาษีใหม่ล่าสุดที่จะทำให้บริษัทเสียภาษีน้อยลง
6. 5 จุดใหญ่ที่ต้องตรวจสอบก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
7. วิธีการจับผิดการยื่นแบบเสียภาษี จากตัวเลขในงบการเงิน
8. เจาะรายการตรวจสอบ ภ.ง.ด.50 ของสรรพากร จุดที่จะนำมาประเมินภาษีพิเศษ


กำหนดการสัมมนา
(กำหนดจัดขึ้น 5 รอบ 3 วัน)
รอบที่ 1 จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558
เวลา 9:00-12:15 น. ลงทะเบียน 8:00 น.
รอบที่ 2 จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558
เวลา 13:15-16:30 น. ลงทะเบียน 12:30 น.
รอบที่ 3 อังคารที่ 10 มีนาคม 2558
เวลา 9:00-12:15 น. ลงทะเบียน 8:00 น.
รอบที่ 4 อังคารที่ 10 มีนาคม 2558
เวลา 13:15-16:30 น. ลงทะเบียน 12:30 น.
รอบที่ 5 พุธที่ 11 มีนาคม 2558
เวลา 9:00-12:15 น. ลงทะเบียน 8:00 น.
เงื่อนไงการอบรม และนับชั่วโมง CPD
(กรุณาแจ้งเลขผู้ทำบัญชี ชื่อ-นามสกุลต่อเจ้าหน้าที่ขณะสำรองที่นั่ง)
สมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากรอบรมฟรี!
☑ 1 สมาชิก ต่อ 1 ท่าน
☑ นับชั่วโมง CPD ชำระเงิน 321 บาท/ท่าน
☑ เอกสารประกอบสัมมนาฯ
ผู้ติดตามสมาชิก (เอกสารภาษีอากรหรือ HR)
☑ นับชั่วโมง CPD ชำระเงิน 642 บาท/ท่าน

บุคคลทั่วไป (เอกสารภาษีอากร หรือ HR)
☑ นับชั่วโมง CPD ชำระเงิน 749 บาท/ท่าน

ผู้ติดตามสมาชิกฯ และบุคคลทั่วไป รับฟรี!
☑ หนังสือประมวลรัษากรฉบับสมบูรณ์ ปี 2558
☑ เอกสารประกอบสัมมนาฯ

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1
โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
(รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน ทางออกวัดหัวลำโพง)

ดูแผนที่นำทาง โรงแรมแมนดาริน สามย่าน

สำรองที่นั่งด่วน!!
ท่านสมาชิกที่โทรสำรองที่นั่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนรอบสัมมนาได้ หากต้องการยกเลิกกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า

✆ 02-555-0610
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น. และ เสาร์ 08:30-12:00 น.


กรณียกเลิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ท่านอาจถูกตัดสิทธิ์เข้าสัมมนาครั้งต่อไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองเมื่อที่นั่งเต็ม

สิ่งที่สมาชิกต้องนำมาในวันสัมมนา!
1. บัตรสมาชิก
2. บัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ*
3. บัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะท่านที่นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี CPD)

*กรณีไม่นำบัตรเข้าร่วมสัมมนามา ต้องชำระเงินค่านับชั่วโมง CPD 642 บาท ในทุกกรณี แม้จะมีการสำรองที่นั่งไว้แล้วก็ตาม

สงวนลิขสิทธิ์ รหัส 001/2558 (member) | จัดโดย บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด


|
 

Add comment


Security code
Refresh