ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1149
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/1241
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
3
21/1719
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา
21/8205
-
16.3
-
16.3
35,000
VAT 2,450
37,450
37,000
VAT 2,590
39,590
close booking online
5
21/1663
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/1293
-
รอ
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
21/1661
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/1669
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/17013
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/8312
-
12
-
12
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
12
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
13
23/4911/1
-
6
-
6
2,900
VAT 203
3,103
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/1921
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
15
21/1897
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/8008
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
17
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและความรู้ทั่วไปที่ใช้ในการสอบ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
21/17029
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/1170
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
19
21/1369
-
รอ
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
20
21/8301
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
21
21/3510
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
22
21/1832
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
23
21/8003
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
24
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
25
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
26
21/1645
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
27
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1780
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
28
21/5061/4
-
3.30
-
3.3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
29
21/1702
-
รอ
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
30
21/8013
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
31
บรรยายโดย :
อาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
21/3507
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
32
21/8404
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
33
21/8418
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
34
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
35
21/8206
1.30
10.3
1.30
10.3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
36
21/1652
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
37
21/1818
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
38
21/8306
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
39
21/17017
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
40
21/1354
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
41
21/1671
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
42
21/8420
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
43
21/1288
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
44
21/1727
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
45
21/8002
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
46
21/8308
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
47
21/3502
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
48
21/1133
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
49
21/8406
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
50
บรรยายโดย :
อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
21/8407
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
51
24/4911
-
-
-
-
2,900
VAT 203
3,103
4,500
VAT 315
4,815
booking online
52
23/4902
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
53
21/1824
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป