ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน     In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head

วารสารเอกสารภาษีอากร
- ลดภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี
- ภาษีช่วยภาคใต้ (ตอน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ)
- เมื่อเน็ตไอดอลต้องเสียภาษี
- อะไรบ้างคือปัญหาที่ท่านจะพบจากการนำส่งงบการเงิน e
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
- การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเสรษฐกิจดิจิทัล
- เปิดบ้าน IKEA สัมผัสสไตล์การทำงานแบบ Family Spirit
- ผู้นำทำวง HR สะเทือน
- กฏหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราใหม่
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
- ธุรกิจซื้อขายสินค้าจะใช้หลักการบัญชีอย่างไรดี
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเด็นที่ต้องระมัดระวัง
- เตรียมรับมือมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจ
- คำศัพท์เกี่ยวกับความพอเพียง
ดูรายละเอียด วารสาร