ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
      
2
3
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
23
30
           In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head

วารสารเอกสารภาษีอากร
-  จากการกำกับดูแลสู่การออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากร
-  ความรุ้เกี่ยวกับภาษีป้าย
-  ประเด็นภาษี "คูปองเงินสด"
-  การนับชั่วโมงอย่างไม่เป็นทางการของผู้สอบบัญชี 20 ชั่วโมง
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
-  สร้างคนให้ STRONG อย่างมีสติ ด้วย MENTOR
-  ผู้นำในยุค DIGITAL ECONOMY
-  ขึ้นทะเบียนว่างงานล่าช้า ได้เงินว่างงานหรือไม่
-  วิธีวางแผนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีคู่
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
-  อย่าลืม!! ลงประกาศ้ชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์
-  ราคาตลาดของสินค้าคงเหลือ
-  เตรียมรับมือมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจ
-  รู้จักสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดูรายละเอียด วารสาร