สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ท่านสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกลับได้โดยการกรอกและส่งข้อมูลนี้มายังเจ้าหน้าที่

ลักษณะบริการ
 • เลือกใช้บริการได้ทั้งในรูปแบบรายครั้งและในแบบต่อเนื่องระยะยาว (ตกลงรายละเอียดตามเงื่อนไขงาน ค่าบริการ และการชำระเงินตามความเหมาะสม)
 • สามารถประสานงานโรงพิมพ์ให้จัดส่งสิ่งพิมพ์ตรงจากโรงพิมพ์มายังศูนย์ Packing เพื่อดำเนินการ packing และส่งไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องให้สิ่งพิมพ์เคลื่อนย้ายไปหลายจุด
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ Packing (เมื่อเอกสารที่จะจัดส่งครบถ้วน) จนถึงการจัดส่งถึงที่ทำการไปรษณีย์แล้วเสร็จโดยประมาณ 2 วัน/หมื่นชิ้น 
 • มีบริการรถรับสิ่งพิมพ์หรือพัสดุจากไปรษณีย์มารับที่ศูนย์ Packing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่ง
 • ในกรณีสิ่งที่จัดส่งมีหลายชิ้นในหนึ่งซอง ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์การจัดเรียงลำดับล่างบนหรือก่อนหลังได้ตามความต้องการ กรณีไม่กำหนดทางศูนย์ฯ จะจัดให้ในรูปแบบที่เหมาะสม ปลอดภัยและสวยงามเมื่อถึงมือผู้รับ
 • มีบริการพิมพ์และปิดลาเบล และจำหน่ายซองจดหมายและซองเอกสารมาตรฐานสำหรับผู้ต้องการใช้บริการ
 • มีบริการจัดส่งภาพถ่ายตัวอย่างรูปแบบการจัดวางเอกสารเพื่อให้ตรวจสอบก่อนส่งทางอีเมล์
 • จัดส่งสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์เมื่อจัดส่งแล้วเสร็จ
 • ส่งไปรษณีย์ได้ทุกแบบทั้งส่งปกติ ลงทะเบียน อีเอ็มเอส
 • ให้บริการนอกสถานที่ ตามสถานที่ระบุในกรณีการ Packing เฉพาะกิจหรือเร่งด่วน
 • เงื่อนไขชระค่าบริการ กรณีบริการรายครั้ง ชำระล่วงหน้า 50% ก่อนส่ง และอีก 50%

หลักเกณฑ์การคำนวณอัตราค่าบริการ

   1. ค่า Packing (ขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้น จำนวนชุด รูปแบบ ขนาด ฯลฯ)
   2. อัตราค่าซอง (ตามขนาดและประเภท)
   3. อัตราค่าพิมพ์ลาเบล และปิดลาเบล (ผู้ใช้บริการสามารถจัดเตรียมเองได้)
   4. ค่าไปรษณีย์ (แยกค่าใช้จ่ายต่างหากขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่ไปรษณีย์โดยคิดตามจริง)
   5. ค่าขนส่ง (กรณีให้ไปรับของคิดตามจำนวนและระยะทาง)
   6. ค่าไปรษณีย์มารับ (ไม่คิดค่าบริการ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดบริการ : คุณอรวรรณ เถระสวัสดิ์
โทร. (02) 555-0920
มือถือ. 082-4783434
โทรสาร. 02-555-0929
อีเมล์ orawant@dharmniti.co.th
แบบฟอร์มการใช้บริการ DST Packing